Innovasjonspartnerskap utviklet Skybruddsplan – verktøy mot styrtregn-krise

Anbud365: Innovasjonspartnerskap utviklet Skybruddsplan – verktøy mot styrtregn-kriseProsjektgruppa i innovasjonspartnerskapet InnoVann. Fra venstre: Torbjørn Friborg i Envidan, Gørill Hørrigmoe i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Therese Holm Thorvaldsen og Hans Holtbakk Thoresen i Bærum kommune.

Skriv ut artikkelen

Gjentagne styrtregn skaper vidtrekkende konsekvenser og kan koste mange titalls-millioner. År etter år. Bærum kommune erfarte dette og tok grep. De fikk penger til et innovasjonspartnerskap som utviklet et helt nytt verktøy som nå er klart til å tas i bruk – en Skybruddsplan. Kommunen har dermed fått et verktøy for å jobbe med å redusere risiko for oversvømmelse. Det vil gi kraftige kutt i regningen som et styrtregn fører til.

Bærum kommune fikk i 2019 14 mill av Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle en bedre løsning for overvannshåndtering. Med i innovasjonspartnerskapet Innovann i tillegg til Bærum kommune var Lørenskog kommune, Envidan, Scalgo, Aarhusvand og arkitektfirmaet SLA Norge, med støtte fra Innovasjon Norge. Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) bidro med innovative anskaffelser-metodikk, veiledning og faglig støtte underveis i hele prosessen.

Flere og hyppigere styrtregn

Bakgrunnen var at Bærum i 2016 ble rammet av et styrtregn som førte til skader på offentlig og privat eiendom i 50 mill-klassen, i tillegg ble E18 stengt på to steder. Samtidig skjedde lignende hendelser i Danmark. I 2017, 2019 og 2020 gjentok situasjonen fra 2016 seg, likevel ikke i like stort omfang. Erkjennelsen av at klimaendringene vil gi flere og hyppigere styrtregn, ga vilje og anledning til å sette i gang et prosjekt for å finne en bedre løsning for overvannshåndtering.

Større rør og andre tradisjonelle løsninger for overvannshåndtering var ingen løsning. Vann og kloakk vil da bare komme opp av kummer og avløp og sige ut andre steder. Gjennom å sette søkelys på behovet ble klart at dette ikke var et problem som én avdeling i kommunen kunne løse alene, men at alle som ble berørt av styrtregn og manglende kapasitet på overvannshåndtering måtte få være med i prosessen.

Verktøyet «Skybruddsplan»

Den konkrete løsningen er levert av Envidan-konsortiet. Gjennom å undersøke og kartlegge områdene der vannet samler og beveger seg ved styrtregn, kan man analysere risikoen og kostnadene forbundet med overvannsflom. Man kan også gjøre terrengendringer og se på hvilken effekt dette har, og om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dette kalles en Skybruddsplan. Planen gir henvisninger for hva som kan gjøres både på kort og på lang sikt, og inkluderer fremtidige planer for områder det skal bygges, rehabiliteres eller gjøres andre inngrep. Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt blir klimaavtrykkene og inngrepene også mindre. Kommunen får dermed mer og bedre klimatilpasning for pengene.

Klart til å tas i bruk

Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå er det et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert. Verktøyet vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte

I mai 2023 er løsningen ferdig utviklet og skal nå tas i bruk. I første omgang skal den tas i bruk i området Stabekk-Lysaker, inkludert Lysakerelva som renner ut i Oslofjorden. Der har det tidligere kommet forurensning fra kloakk pga styrtregn og store mengder overvann. På sikt vil løsningen m.a.o. også bidra til å dempe forurensningen av fjorden.

Les mer om løsningen som ble til gjennom Innovasjonspartnerskapet InnoVann, her

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap utviklet Skybruddsplan – verktøy mot styrtregn-krise"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.