Innovative anskaffelser på gang for å finne fremtidens renseanlegg

Anbud365: Innovative anskaffelser på gang for å finne fremtidens renseanleggArne Haarr, avløpsekspert i Norsk Vann og Cecilie Møller Endresen, innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), er sentrale i arbeidet med prosjektet «Fremtidens renseanlegg» (foto: hhv.Norsk Vann og LUP).

Skriv ut artikkelen

22 kommuner innenfor Oslofjordens nedbørsfelt er i gang med en felles prosess, kalt «Fremtidens renseanlegg». Avløpssystemene fra alle kommunene ender på forskjellige vis i Oslofjorden. Det dreier seg om i alt 72 renseanlegg, hvorav noen skal oppgraderes og andre byttes ut med nye. Og samtlige kommuner har dårlig tid. Prosjektet har fått 4,8 mill fra Miljødirektoratet. I morgen, 6. mars, skal kommunene møte leverandørmarkedet til dialog. Kommunene har felles utfordringer, men anskaffelsene vil likevel gjennomføres hver for seg.

På grunn av nytt EU-direktiv med strengere krav til avløpsrensing, ligger det enorme investeringer foran vann- og avløpssektoren de kommende årene. Foreningen Norsk Vann har kalt de årene som vi har foran oss som «Tidenes avløpssatsing». Derfor de nå i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)en nasjonal strategi for spredning og skalering av arbeidet med «Fremtidens renseanlegg» og «Løsninger for slambehandling» til andre kommuner og interkommunale selskaper.

Felles prosess

Det er 22 kommuner innenfor Oslofjordens nedbørsfelt som har startet en felles prosess kalt «Fremtidens renseanlegg». Avløpssystemene fra alle de 22 kommunene ender på forskjellige måter opp i Oslofjorden. Alle kommunene skal etablere nye renseanlegg eller oppgradere eksisterende anlegg for å imøtekomme eksisterende og fremtidige krav om sekundær-, tertiær- og kvartærrensing. Totalt eier kommunene 72 renseanlegg, med varierende størrelse.

Kommunene ønsker å samarbeide for å søke kunnskap om hvordan de best kan løse utfordringene knyttet til nye rensekrav for avløpsrenseanlegg. Samtidig vil de gjennomføre flere anskaffelser for å etablere bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.

Dårlig tid

Kommunene har felles utfordringer, men anskaffelsene vil gjennomføres hver for seg. De forskjellige kommunene er i ulike faser og har ulikt tidsperspektiv for når de nye renseanleggene skal være på plass. Samtlige kommuner har likevel dårlig tid. – Vi må raskest mulig gjøre tiltak for å bedre miljøstanden i Oslofjorden, heter det i en pressemelding.

Miljødirektoratet har gitt 4,8 mill til prosjektet «Fremtidens renseanlegg». Og i morgen, 6. mars, arrangerer LUP og Norsk Vann leverandørkonferanse for å finne potensielle løsninger, som kanskje ikke er ferdig utviklet enda, til videre utviklingsløp. Det er satt av totalt 3,2 mill til utvikling av inntil fire løsninger, i tett samarbeid med leverandørene.

Dialogtemaer

Formålet med dialogkonferansen er å presentere de 22 kommunenes behov og motivere markedet til å komme med innspill på hvordan det kan samhandles om mulige løsninger og utviklingsinitiativ som gir best mulige svar på behovene. Inntil 4 leverandører kan få opptil 800 000 hver til å utvikle sine løsninger.

På leverandørkonferansen 6. mars inviterer kommunene til dialog for å:

• Gi ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer en god forståelse av utfordringene vi står i, behovene vi har, samt variasjonene av disse
• Få innspill fra dere på mulighetsrommet; hva som finnes av løsninger i dag, og hva vi i samarbeid kan utvikle for å svare opp behovene best mulig
• Identifisere potensielle utfordringer i prosjektet og hva som skal til for å løse de
• Legge til rette for en møteplass for ulike aktører – finne løsninger ved å bringe ulik kompetanse/teknologi sammen
• Skape felles forståelse for muligheter og utfordringer hos de ulike involverte aktører

Konkurransene

En serie spørsmål er listet opp fra kommunenes side, ikke minst hvordan innrette konkurransene. Målet er at innspillene skal bidra til å finne eksisterende og nye løsninger på rensing og imøtekommelse av fremtidige krav. I tillegg ønsker kommunene å øke forutsigbarheten for markedet slik at det kan regulere seg i forhold til fremtidige behov.

Bli den første til å kommentere på "Innovative anskaffelser på gang for å finne fremtidens renseanlegg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.