Ja til nybygg, men ikke samarbeidsavtale – anskaffelsesregler står i veien

Anbud365: Ja til nybygg, men ikke samarbeidsavtale – anskaffelsesregler står i veienKommunedirektør Guri Ulltveit-Moe i Lillesand kommune advarer politikerne mot å inngå avtale om et byggeprosjekt i regi av private investorer – av frykt for å bryte anskaffelsesreglene (foto: Privat).

Skriv ut artikkelen

Kommunene må initiere og utvikle nye boformer. Dette er en helt sentral forutsetning for å unngå at mange eldre i fremtiden trenger heldøgnstjenester på sykehjem eller i bolig. Slik skriver kommunedirektøren i Lillesand kommune til bystyret. Men invitasjonen til et samarbeid med private som skal reise et større leilighetsprosjekt, mener han kommunen må takke nei til. Å inngå en slik avtale vil være brudd på anskaffelsesreglene, heter det. Ettersom bygget ikke er påbegynt ennå, står man overfor en bygge- og anleggskontrakt. Og slike må konkurranseutsettes.

Bakgrunnen for henvendelsen med ønske om at kommunen leier arealer i det aktuelle leilighetsprosjektet, er at også Lillesand kommune har demografiske utfordringer. Det vil bli et økende antall eldre og personer med demens. Tingsaker Torv 1 AS (TT1 AS) planlegger utbygging av et større antall leiligheter og er nå i behov av en prinsipiell avklaring om hvorvidt kommunen ser seg tjent med å leie fellesarealer i leilighetsprosjekt deres.

Anskaffelsesreglene

Prinsipielt er kommunedirektøren positiv til samarbeid med private om boliger til eldre og andre som har behov for tilrettelagte boliger, heter det i en innstilling til førstkommende bystyremøte, men kommunen må imidlertid følge anskaffelsesregelverket.

I utredningen som bystyret får, heter det at det må avklares om det aktuelle bygget kan anses som” eksisterende bygning” i anskaffelsesreglenes forstand, når det ikke er oppført på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Forskriftens ordlyd, sammen med omgåelsesbetraktninger, taler for at en bygning faktisk må eksistere på avtaleinngåelsestidspunktet, for at unntaket i regelverket skal få gyldighet. Dersom kontrakten etter sitt innhold i realiteten må anses som et kjøp av et bygge- og anleggsarbeid gjelder ikke unntaksbestemmelsen, konstateres det i utredningen. til anvendelse.

Byggets spesifikasjoner

I juridisk teori er det særlig drøftet hvilken betydning det har at den offentlige oppdragsgiver legger føringer for byggets spesifikasjoner, fremholdes det i utredningen til bystyret. Det skal svært lite til før en kontrakt må anses som anskaffelse av et bygge- og anleggsarbeid og ikke bare overtakelsen av et eksisterende bygg når det er ferdig oppført.

Konklusjonen på de juridiske vurderingene er at kommunedirektøren mener at kommunen ikke kan gå videre i arbeidet med å utrede et samarbeide med TT1 AS om leilighetsprosjektet med fellesarealer og eventuell personalbase. Bygget er, fastslår kommunedirektøren, ikke oppført på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Det antas at kommunen her vil ha et ønske om og behov for å påvirke utformingen av fellesarealet og personalrommet ved en inngåelse av eventuell samarbeidsavtale/leiekontrakt i TT1.

Regelbrudd

Etter kommunedirektørens vurdering vil ikke unntaket fra anskaffelsesregelverket komme til nytte i dette tilfellet. Dersom kommunen nå velger å inngå en kontrakt med TT1 AS om fremtidig leie av fellesareal og eventuelt en personalbase i TT1, vil dette etter kommunedirektørens vurdering være i strid i anskaffelsesregelverket.

Kommunedirektøren er på denne bakgrunn kommet til at bystyret ikke bør gå videre i prosessen om samarbeid med TT1.

Bli den første til å kommentere på "Ja til nybygg, men ikke samarbeidsavtale – anskaffelsesregler står i veien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.