Nye Veier: Best Value Procurement velegnet for drifts-anskaffelser

Anbud365: Nye Veier Best Value Procurement velegnet for drifts-anskaffelserStortinget fikk en innføring i bruk av Best Value Procurement og driftskontrakter via samferdselsminister Jon Georg Dale.

Skriv ut artikkelen

BVP (Best Value Procurement) er en egnet anskaffelsesmetodikk for driftskontrakter, men metoden er relativt ukjent innenfor driftsmiljøet i Norge. Det vil trolig være behov for modning og utvikling i tiden fremover, heter det i en redegjørelse fra Nye Veier As til Stortinget.  Utgangspunktet var et spørsmål om driftskontrakter og BVP. Nye Veier tok i bruk BVP som anskaffelsesmetodikk første gang i 2016, og har i ettertid benyttet BVP metodikken i til sammen 14 konkurranser.
Det var stortingsrepresentant Siv Henriette Jacobsen (A) som lurte på hvilke kriterier som lå til grunn for bruk av ny anskaffelsesmetode for driftskontrakter på veistrekninger hos Nye veier? Hun hadde registrert at Nye Veier hadde inngått driftskontrakter for flere veistrekninger. Her skulle en helt ny anskaffelsesmetode – “Best Value Procurement” – være et pilotprosjekt for fremtidige kontrakter av denne type. Blir driftskontraktene mer effektive enn tidligere, spurte hun, ville ha redegjort for hvilke kriterier i denne modellen som er mer effektive enn de anskaffelsesmetoder som er brukt.
Samferdselminister Jon Georg Dale ville ikke i særlig grad blande seg inn i selskapets valg av kontraktform eller metodikk knyttet til innkjøp, men han la fram en redegjørelse fra Nye Veiers side, der det bl.a. heter:

Krav til leverandørene

Leverandører må i kvalifikasjonsfasen dokumentere å oppfylle absolutte krav til: Skatteattest for skatt og MVA, registrering av selskap, økonomisk og finansiell kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner, systemer som overholder krav til HMSK og samfunnsansvar og fravær av avvisningsgrunner, herunder det Europeiske egenerklæringsskjema (ESPD) og utskrift fra strafferegisteret.
Den valgte tilbyderen vil også være forpliktet til å gi fullmakt til Nye Veier for å innhente utvidete skatteopplysninger om selskapet før kontraktsignering, under kontraktsgjennomføringen og i en periode etter avsluttet kontrakt. Driftskontrakten har i tillegg, skriver Nye Veier, på lik linje med øvrige større entreprisekontrakter i Nye Veier, omfattende spesielle bestemmelse knyttet til HMS og samfunnsansvar.

Mer effektiv drift

Nye Veier har foreløpig noen få korte driftsstrekninger uten stordriftssynergier, men selskapet søker å bidra med fornying og forbedring for mer effektiv drift. Gjennom dialog med bransjen har selskapet fått innspill på områder som bør forbedres.
Hovedgrepene i driftskontrakten er: Gi entreprenøren totalansvar for både vei og elektro, mer funksjonsbaserte krav med fokus på veibrukernes behov, gi entreprenørene økt frihet til å finne gode løsninger, mer samspill mellom byggherre og entreprenør, og en oppgjørsmodell der risiko avgrenses, effektiviseringsgevinster (evt merforbruk) deles mellom byggherre (60%) og entreprenør (40%), og mulighet for bonuser.

Ikke bare pris

Erfaringer fra tidligere driftskontrakter indikerte et leverandørmarked som var preget av utelukkende priskonkurranse, kontrakter med begrenset handlingsrom og høy risikoprofil. Med bakgrunn i Nye Veiers kontraktsmodell for drifts- og vedlikeholdstjenester ble det derfor besluttet å benytte å BVP-metoden (Best Value Procurement) for konkurransegjennomføring. BVP-metoden har et større fokus på i hvilken grad leverandøren evner å prestere opp mot målene for kontraktsarbeidet og redusere risiko for oppdragsgiver, fremfor pris.
Det var fastsatt fem overordnede prestasjonsmål for kontraktsarbeidet hvor den kvalitative vurderingen i evalueringen var i hvilken grad tilbyderen bidrar til realisering av prestasjonsmålene og kontraktsarbeidet. Prestasjonsmålene fremmer trafikantnytte, men dekker også HMS/YM, samfunnsansvar og innovasjon.

Egnet anskaffelsesmetodikk

Nye Veier mener BVP er en egnet anskaffelsesmetodikk for driftskontrakter, men metoden er relativt ukjent innenfor driftsmiljøet i Norge. Det vil trolig være behov for modning og utvikling i tiden fremover.  Konkurransen vil nå gå inn i en konkretiseringsfase før endelig kontrakt kan signeres. Dette er en avklaringsperiode hvor den innstilte tilbyderen presenterer sin endelige løsning for oppdragsgiver i samsvar med det innleverte tilbud og kontraktens krav.
Nye Veier vil gjennomføre en evaluering av konkurransen og kontraktsmodell etter at konkurransen formelt er avsluttet.

Bli den første til å kommentere på "Nye Veier: Best Value Procurement velegnet for drifts-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.