Seks konkrete anskaffelses-tiltak til handlingsplanen for miljø og innovasjon

Anbud365: Seks konkrete anskaffelses-tiltak til handlingsplanen for miljø og innovasjon - Reglene knyttet til vektlegging av miljø i anskaffelsesforskriften må innskjerpes og gjøres mer forpliktende, fremhever bransjesjef for Gjenvinningsbransjen i Norsk Industri, Gunnar Grini (foto. Tone Buene).

Skriv ut artikkelen

Seks konkrete tiltak topper listen over hva Norsk Industri mener må med i en handlingsplan for økt satsing på grønne og innovative offentlige anskaffelser. Blant disse er kompetanseløft for innkjøperne og større statlig innsats for risikoavlastning. Dessuten slår Norsk Industri til lyd for at reglene knyttet til vektlegging av miljø i anskaffelsesforskriften må innskjerpes og gjøres mer forpliktende.

I stortingsmelding 22 (2018-2019) om smartere innkjøp varslet regjeringen en handlingsplan for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det er Digitaliseringsdirektoratet som vil ha ansvaret for å utarbeide planen i samarbeid med Miljødirektoratet.

– Norsk Industri anbefaler at handlingsplanen prioriterer sektorer der innkjøp fra det offentlige utgjør størst beløp og produktsegmenter som har høy miljøbelastning over levetiden og der potensialet for innovasjon i en klima- og miljøvennlig retning er størst, understreker bransjesjef for Gjenvinningsbransjen i Norsk Industri, Gunnar Grini.

Kompetanseløft

– Det er viktig å styrke samhandlingen mellom offentlige innkjøpere og private leverandører innen konkrete bransjer og anskaffelsesområder, påpeker Egil Sundet, bransjesjef for Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri (foto: Kristian Hansen).

Norsk Industri anbefaler bl.a. et kompetanseløft for innkjøpere i det offentlige. – Vi får, poengterer Egil Sundet – bransjesjef for Designindustriens bransjeforening i Norsk Industri, tilbakemeldinger om at innkjøpere ofte ikke har tilstrekkelig oversikt over hva markedet kan tilby eller for dårlig kunnskap om hvordan regelverket kan brukes til å fremme innovative og miljøvennlige løsninger. Det er viktig å styrke samhandlingen mellom offentlige innkjøpere og private leverandører innen konkrete bransjer og anskaffelsesområder.

Andre anbefalinger går på å vektlegge forventinger til miljø- og innovasjon i tildelingsbrev og at dette følges opp ved etatsstyringsmøter. Likeledes styrking av Klimasats-programmet, slik at staten i enda større utstrekning kan bidra med risikoavlastning ved offentlige innkjøp som vektlegger innovasjon og miljø.

Vekting av miljø

– Reglene knyttet til vektlegging av miljø i anskaffelsesforskriften må innskjerpes og gjøres mer forpliktende, fremhever Grini. Erfaringen er at forskriften ikke fungerer etter hensikten. Fremdeles vektlegges ofte pris på innkjøpstidspunktet for høyt, på bekostning av elementer som kvalitet, innovasjon og miljø. Miljø, når det er et tildelingskriterium, bør alltid vektlegges med minst 30% ved offentlige innkjøp. Vi foreslår dessuten at regelverket justeres slik at opplysninger om hvordan lovens krav til vektlegging av miljømessige konsekvenser av anskaffelsen er ivaretatt også skal fremgå i protokollen

Krav til at opplysninger om vektlegging av miljø skal fremgå av anskaffelsesprotokoller, anbefaler Norsk Industri, som også vil ha bedre statistikk for grønne og innovative anskaffelser. Som del av EUs initiativer innen sirkulær økonomi er det utviklet et indikatorsett for å kunne måle medlemslandenes utvikling. Én av indikatorene for sirkulær økonomi er “grønne offentlige anskaffelser”. – Det er viktig at Norge følger dette arbeidet og bidrar til utvikling av felleseuropeiske indikatorer for grønne offentlige innkjøp, slår Egil Sundet i Norsk Industri fast.

Bli den første til å kommentere på "Seks konkrete anskaffelses-tiltak til handlingsplanen for miljø og innovasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.