Usikre på hva myndighetene egentlig vil med anskaffelses-regelverket

Anbud365: Usikre på hva myndighetene egentlig vil med anskaffelses-regelverket- Myndigheter og offentlige byggherrer har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står overfor. Vi har forventninger til at Næringsdepartementet følger opp dette i arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige innkjøp som skal komme til neste år, sier adm. dir. Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) i en kommentar til resultatene av deres medlemsundersøkelse (foto Jørn Søderholm).

Skriv ut artikkelen

Det offentlige innkjøpsregelverket har utviklet seg til å omfatte en rekke ikke-anskaffelsesfaglige hensyn, konstaterer Maskinentreprenørenes forbund (MEF), og spør om slike krav stilles og om de har effekt. Forbundet mener nå det er på tide at Nærings- og fiskeridepartementet kommer med noen målsettinger for hva de ønsker å oppnå med anskaffelsesreglene på lengre sikt. 

MEF har gjennomført en medlemsundersøkelse, og resultatene foreligger i et notat publisert medio august. Av 1 867 foretak som mottok e-postinvitasjon til å delta, fullførte 843 foretak undersøkelsen, noe som gir en svarandel på 45%. 87% av disse er småbedrifter med under 25 ansatte. Litt under halvparten av dem som svarte, har utført oppdrag for det offentlige i år.

Ett av spørsmålene i undersøkelsen gjaldt hva som er viktigst for medlemsbedriftene i forbindelse med stortingsvalget i år. MEF har som oppfølging til medlemsundersøkelsen kontaktet 25 medlemsbedrifter som i medlemsundersøkelsen svarte at «Forenkling av lover, regler og rapporteringskrav» er den viktigste næringspolitiske saken å prioritere de neste fire årene.

Ikke særlig forenkling

Generelt mener bedriftene som er blitt kontaktet, at de i liten grad har opplevd noen særlig grad av forenkling de siste fire årene og viser til at administrasjonsoppgaver tar mer tid og ressurser. Flere av bedriftene gir uttrykk for at de har vært nødt til å ansette flere administrasjonsressurser for å kunne løse rapporteringsoppgaver. Bedriftene løfter frem statlige byggherrer og etater som krevende, men oppgir at kommunene også krever mer rapportering enn tidligere.

MEF er innforstått med at tydelige kontraktskrav og kontroll er avgjørende for å sikre en seriøs og bærekraftig anleggsbransje, heter det i undersøkelsesnotatet. Samtidig mener forbundet at offentlige byggherrer har et forbedringspotensial når det gjelder å tilpasse krav til kontraktenes omfang, kompleksitet og det faktiske arbeidet som skal utføres.

Offentlige innkjøp

Når det gjelder offentlige innkjøp, mener MEF at det er viktig å ha tydelige føringer for offentlige ressursbruk. Samtidig har det offentlige innkjøpsregelverket, fremgår det av notatet, utviklet seg til å inkludere ivaretakelsen av en rekke andre formål – ikke-anskaffelsesfaglige hensyn.

Nærings- og fiskeridepartementet varslet i mars 2017 at det nå skal utarbeides ny stortingsmelding om offentlige innkjøp som skal foreligge i 2018. MEF har i den anledning gitt innspill til departementet at det i forbindelse med dette arbeidet bør gjennomføres en evaluering av hvorvidt offentlige oppdragsgivere stiller krav i innkjøpene til at slike hensyn skal ivaretas, og i hvilken grad slike krav faktisk har effekt. – Vi mener det vil være hensiktsmessig at departementet i stortingsmeldingen, basert på de to ovennevnte punktene, forsøker å presentere noen målsettinger for hva myndighetene ønsker å oppnå med anskaffelsesreglene på lengre sikt, påpeker MEF.

Betydelig forbedringspotensial

MEF mener at krav til fagarbeidere, lærlinger og andel fast ansatte er viktige tiltak for å sikre en seriøs næring. Mange offentlige byggherrer opererer med kontraktskrav som er godt tilpasset å skulle forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. – Vi opplever imidlertid at det er et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å følge opp at kravene faktisk følges, ifølge MEF-notatet. Skal slike krav ha effekt på sikt er det nødvendig at alvorlige brudd blir møtt med strenge sanksjoner.

Bli den første til å kommentere på "Usikre på hva myndighetene egentlig vil med anskaffelses-regelverket"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.