Vesentlige avvik ved tildeling av kontrakt, vinner skulle vært avvist

Anbud365: Vesentlige avvik ved tildeling av kontrakt, vinner skulle vært avvistStange kommunes tildeling av kontrakt vant ikke gehør i rettssystemet. På bildet kommunalsjef Frode Haugan i Stange.

Skriv ut artikkelen

Tilbudet fra den valgte leverandøren inneholdt vesentlige avvik fra konkurransegrunnlaget og skulle vært avvist. Men det gjorde ikke Stange kommune og løp derfor på tap både i tingrett og lagmannsrett i en sak om midlertid forføyning. Kommunen hadde slått fast at forpliktelseserklæringer skulle følge tilbudet, men godtok likevel at den valgte leverandøren fikk ettersende. I tillegg fant domstolene at vinnerens oppgitte referanser ikke var i pakt med det kommunen hadde krevet.

Det var Stange kommune som anket en avgjørelse i tingretten i favør av en av tilbyderne i en åpen anbudskonkurranse som gjaldt totalentreprise for en ny ungdomsskole. Tingrettens kjennelse gikk ut på at en begjæring om midlertidig forføyning fra denne tilbyderen ble tatt til følge. Lagmannsrettens avgjørelse (LE-2021-130025) vil ikke bli anket, ifølge Hamar Arbeiderblad.Tilbyderen mente at den som hadde fått kontrakten, ikke oppfylte de tekniske eller faglige kvalifikasjonskravene i konkurransen, og at han selv skulle hatt kontrakten.

I strid med regelverket    

Lagmannsretten tiltrådte i det alt vesentlige tingretten vurderinger. Tingretten la til grunn at tildelingsbeslutningen er i strid med anskaffelsesregelverket både ved at kommunen har gått utenfor det innkjøpsfaglige skjønnet ved fortolkningen og anvendelsen av kvalifikasjonskravet, og ved at kommunen hadde etterspurt og tatt hensyn til de ettersendte forpliktelseserklæringer fra entreprenøren som fikk kontrakten. For det første skulle den valgte vinneren av konkurransen ha vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav knyttet til erfaring. For det andre skulle samme ha vært avvist på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om ansvarsretter for påkrevde fag, ettersom det i tilbudet ikke er synliggjort slik kompetanse og det heller ikke foreligger lovlig adgang til å ta de ettersendte opplysninger i betraktning.

Referanser

I konkurransegrunnlaget er henholdsvis kvalifikasjons- og dokumentasjonskravet formulert slik: «Leverandøren skal vise til erfaring fra entreprise av tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet. Dokumentasjon: Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 5 årene. Referansene må synliggjøre erfaring fra totalentreprise av sammenlignbar størrelse, verdi og kompleksitet til offentlig byggherre. (…)»

Tingretten fant at den valgte leverandøren ikke oppfylte kvalifikasjonskravet i konkurransen om erfaring fra totalentreprise til offentlige byggherre av tilsvarende størrelse, verdi og kompleksitet, og at kommunen derfor har overskredet sitt innkjøpsfaglige skjønn når den tildelte kontrakten. Tingretten viste til at

ingen av referanseprosjektene synes å tilfredsstille samtlige elementer som ligger i kvalifikasjonskravet «erfaring». I et av referanseoppdrag som både var totalentreprise og til offentlig byggherre, var kontraktsverdien ca. MNOK 100, dvs. under halvparten av anslått kontraktssum for den nye ungdomsskolen. Også størrelsen på utbygningen var godt under halvparten av bruttoareal for ungdomsskolen.

Et annet referanseprosjektet var også under halvparten av anslått kontraktssum til ungdomsskole-prosjektet, og et fjerde -ikke en totalentreprise, men en generalentreprise – hadde kontraktsverdi under halvparten av ungdomsskolen.

Ettersendte opplysninger

Det var dessuten spørsmål om den valgte leverandøren skulle ha vært avvist fra konkurransen fordi forpliktelseserklæringene ikke var vedlagt det opprinnelige tilbudet

Det gjaldt manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om ansvarsretter for påkrevde fag, ettersom det i tilbudet ikke er synliggjort slik kompetanse og det heller ikke foreligger lovlig adgang til å ta de ettersendte opplysninger i betraktning. Underskrevet forpliktelseserklæring skulle vedlegges tilbudet dersom totalentreprenøren ikke selv oppfyller kvalifikasjonskravet. Lagmannsretten la til grunn at den valgte leverandøren ikke selv har ansvarsrett for alle relevante fag, og var derfor avhengig av støtte fra andre virksomheter. Det er også uomtvistet, heter det, at forpliktelseserklæringer ikke lå vedlagt tilbudet, men ble ettersendte. Det vil si dagen etter at kommunen etterspurte disse og dagen før kommunen meddelte at kontrakten skulle bli tildelt.

Kommunen hadde uansett begrenset sin adgang til å be om ettersending av forpliktelseserklæring gjennom svar på et spørsmål i konkurransegrunnlaget. I svaret fremgår det at forpliktelseserklæring skal vedlegges tilbudet og at det ikke er adgang til ettersending.

Bli den første til å kommentere på "Vesentlige avvik ved tildeling av kontrakt, vinner skulle vært avvist"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.