Vil ha retningslinjer for tapsberegning – og definisjon på ulovlige direkteanskaffelser

Anbud365: Vil ha retningslinjer for tapsberegning - og definisjon på ulovlige direkteanskaffelseEt tilnærmet absolutt krav om at miljø skal vektes med minimum 30%, ikke er det beste virkemiddel for å oppnå miljøgevinster, mener Bane NOR. Større fleksibilitet og handlingsrom enn hva det er lagt opp til i forsyningsforskriften trengs, slik at man kan velge en kombinasjon av virkemidler som i den enkelte anskaffelse vil gi størst mulig miljøgevinst. På bildet: Gunhild Hernes Synnestvedt, juridisk direktør i Bane NOR (foto: Bane NOR).

Skriv ut artikkelen

Ved utmålingen av erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket er det i praksis leverandørenes egne kalkyler som domstolene legger til grunn. Det er ikke Bane NOR fornøyd med og etterlyser konkrete retningslinjer for hvordan tapet skal beregnes. Likeledes vil foretaket ha en klar og entydig definisjon av hva en «ulovlig direkte anskaffelse» er. Det oppleves fortsatt som risikabelt å forhandle bort vesentlige avvik, skriver foretaket også til Anskaffelsesutvalget, og mener det er behov for en klargjøring.

Anskaffelsesutvalget ventes å komme med sin første leveranse 10. november.

I sitt innspill til utvalget griper Bane NOR bl.a. tak i forsyningsforskriftens vilkår for avvisning av en leverandør. Vilkårene er svært strenge, og Bane NORs erfaring er at bestemmelsene i praksis derfor er lite egnet: – Sett opp mot den geopolitiske situasjonen som påvirker mange offentlige oppdragsgivere, fremholder foretaket, vil dagens strenge innretning innebære at anskaffelsesregelverket står i veien for å realisere de forventninger som ligger på selskap som Bane NOR. Statlig eide selskap har f.eks. en særskilt plikt til å bli ledende på bærekraft, herunder forretningsetikk mm. På den bakgrunn vil Bane NOR at Anskaffelsesutvalget ser på muligheten for å lempe noe på disse kravene.

Strekke anskaffelsesreglene

I enkelte anskaffelser kan Bane NOR ha behov for å stille krav om at leverandøren det skal inngås kontrakt med, er fra et land som Norge har sikkerhetssamarbeid med. Erfaringen er da at dette i dag vanskelig lar seg gjøre uten å samtidig legge anskaffelsesregelverket på strekk. Lovutvalget oppfordres til å se på muligheten for å gi oppdragsgivere et større handlingsrom enn det som følger av regelverket i dag, det vil si til å stille slike krav hvor dette er begrunnet i sikkerhetsmessige forhold. En forutsetning for at selskap som Bane NOR skal kunne ivareta forpliktelsene som følger av sikkerhetslovgivningen, vil være at anskaffelsesregelverket sikrer handlingsrom som er i harmoni med øvrig lovgivning, heter det.

Erstatningsvilkår

Det er også behov for en tydeliggjøring av vilkårene for erstatning, både for den negative – og positive kontraktsinteressen, ved brudd på anskaffelsesregelverket, mener Bane NOR, som ønsker at vilkårene nedfelles i lov eller forskrift. Ved utmålingen av erstatning er det i praksis leverandørenes egne kalkyler som domstolene legger til grunn. Bane NOR etterlyser konkrete retningslinjer for hvordan tapet skal beregnes.

Ulovlig direkte-anskaffelser

Bane NOR trekker også frem at i gjeldende anskaffelsesregelverk er begrepet «ulovlig direkte anskaffelse» ikke definert: – For å finne frem til svaret på hva som utgjør en ulovlig direkte anskaffelse må man gå til forarbeidene, praksis fra KOFA og domstolene, mv., og er sånn sett vanskelig tilgjengelig, fortsetter Bane NOR. Dette er lite heldig, særlig med tanke på de store konsekvenser en ulovlig direkte anskaffelse kan få for oppdragsgiver. Det bør tas inn en klar og entydig definisjon av hva en «ulovlig direkte anskaffelse» er – i lov eller forskrift, konkluderer foretaket.

Strengere miljøkrav

Fra kommende årsskifte trer strengere miljøkrav i verk. Bane NOR er positiv til det, men mener at et tilnærmet absolutt krav om at miljø skal vektes med minimum 30%, ikke er det beste virkemiddel for å oppnå miljøgevinster. Større fleksibilitet og handlingsrom enn hva det er lagt opp til i forsyningsforskriften trengs, slik at man kan velge en kombinasjon av virkemidler som i den enkelte anskaffelse vil gi størst mulig miljøgevinst.

Vesentlige avvik

I Bane NOR benyttes i stor utstrekning anskaffelsesprosedyren konkurranse med forhandling. Selv om det med støtte i nyere praksis fra KOFA og domstolene kan argumenteres for at vesentlige avvik kan forhandles bort, poengterer Bane NOR at det fremdeles oppleves som risikabelt. Det er et behov for en klargjøring av oppdragsgivers handlingsrom her, og gjerne også en tydelig regulering av dette i nytt regelverk, mener foretaket.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha retningslinjer for tapsberegning – og definisjon på ulovlige direkteanskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.