Innovasjonspartnerskap i sluttfasen – kunne vært til stor nytte under pandemien

Anbud365: Innovasjonspartnerskap i sluttfasen – kunne vært til stor nytte under pandemien– Dette er nybrottsarbeid på flere nivåer både klinisk og teknisk. Det er fortsatt mye som gjenstår for å knekke koden for digital hjemmeoppfølging, men vi har fått til mye takket være et godt samarbeid med Diffia og Sykehuspartner, og støtte fra Helse Sør-Øst og Innovasjon Norge, ifølge prosjektleder og innovasjonssjef Ingunn Olsen.

Skriv ut artikkelen

Norges første innovasjonspartnerskap i spesialisthelsetjenesten, «Nyskapende pasientforløp» i regi av Sykehuset Østfold, testes nå ut i virkelige behandlingssituasjoner. Det skal foregå til sommeren i år, fremgår det av en rapport fra de regionale helseforetakene. Digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter er kjernen i partnerskapet. I rapporten slås det fast at hvis tjenesten hadde vært på plass da koronaepidemien startet, kunne sykehuset fulgt opp langt flere pasienter hjemmefra og spart pasienter for sykehusbesøk og redusert smitterisikoen.

De fire regionale helseforetakene publiserte nylig rapporten «Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2020». Foretakene tildeler midler til innovasjonsprosjekter. 103 prosjekter har levert årsrapport for 2020, og samlet har disse prosjektene fått kr. 87,7 millioner (total tildeling over år). 30 prosjekter (29 %) har levert sluttrapport med utgangspunkt i at finansieringen fra RHF-et er avsluttet. Over halvparten av disse oppgir at innovasjonsprosjektet skal videreføres. 15 prosjekter rapporterer at innovasjonen er tatt i bruk av andre helseforetak og/eller kommunal helse- og omsorgstjeneste, mens 19 prosjekter rapporterer at det er lagt planer for løsningen gjennom prosesser for anskaffelse, blant annet i form av konkurranse om innovasjonspartnerskap og førkommersiell anskaffelse.

Klinisk utprøving av tjenesten i gang

«Nyskapende pasientforløp» er Norges første innovasjonspartnerskap i spesialisthelsetjenesten. Sammen med utviklingspartner Diffia AS og Sykehuspartner har Sykehuset Østfold utviklet og testet tjenesten Nimble Homewards, og i desember 2020 startet klinisk utprøving av tjenesten.

Sykehuset Østfold fikk i 2015 innovasjonsmidler fra Helse SørØst for å teste ut digital hjemmeoppfølging av kreftpasienter som var under poliklinisk kjemoterapibehandling. Både pasienter og behandlere høstet gode erfaringer, men eksisterende løsninger på markedet hadde mangler og begrensede utforminger. Høsten 2017 inviterte sykehuset næringslivet til å utvikle en fremtidsrettet tjeneste for digital hjemmeoppfølging som en integrert del av pasientforløpet.

Koronapandemien

Det siste året har prosjektet blitt ytterligere aktualisert. Koronapandemien har skapt merbelastning for kreftpasienter og andre kronisk syke.

Det er viktigere enn noen gang å ha trygge og gode løsninger for å følge opp pasienter hjemme og gjøre dem mer deltakende. Hvis vi hadde hatt en slik tjeneste som vi her utvikler med Diffia da koronaepidemien startet i mars, kunne vi fulgt opp langt flere pasienter hjemmefra og spart pasienter for sykehusbesøk og redusert smitterisikoen, heter det i rapporten fra prosjektet.

Fremtidig organisering

Utprøvingen i virkelige behandlingssituasjoner, som skal vare til sommeren 2021, vil også gi nyttige innspill for hvordan tjenesten kan organiseres fremover. Så langt har utprøvingen gått veldig fint. Det har vært lite behov for brukerstøtte, løsningen virker å være intuitiv både for pasienter og klinikere.

Ambisjonen er at den ferdigutviklede løsningen like gjerne skal kunne brukes av andre pasientgrupper og sykehus.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap i sluttfasen – kunne vært til stor nytte under pandemien"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.