Innovasjonspartnerskap bak digital helsetjeneste-revolusjon i Agder

Anbud365: Innovasjonspartnerskap bak digital helsetjeneste-revolusjon i AgderInnovasjonspartnerskapet i Agder er nå inne i en intensiv fase som er krevende for mange av de involverte fordi feil oppleves, kursen må justeres og framdrift holdes. - I tidligere teknologianskaffelser har vi oppdaget feil og mangler først etter at vi har startet implementeringen av nye løsninger. I denne måten å anskaffe på får vi opp slike utfordringer i forkant, sier Marit Svindland, prosjektleder for innovasjonspartnerskap velferdsteknologi Agder, i et oppslag på nettsiden til Leverandørutviklingsprogrammet.

Skriv ut artikkelen

En digital helsetjeneste-revolusjon i form av et innovasjonspartnerskap er på gang i Agder. Hele 10 løsninger har partnerskapet kastet av seg så langt. Over 700 tjenestemottakere og 300 ansatte er involvert – i tillegg til at 14 andre leverandører inngår i partnerskapets økosystem sammen med Tellu (partner). Alle Agderkommunene er med. Formålet er å utvikle sammenhengende digitale tjenester i et sømløst system med pasienten i sentrum – og som gjør helsetjenestene i stand til å levere gode og effektive tjenester.

Sommeren 2022 startet Agderkommunene, Sørlandet sykehus og Tellu (som utvikler velferdsteknologi som digitaliserer helsesektoren) et innovasjonspartnerskap som nå er inne i en svært avgjørende fase, heter det på nettsiden til Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). Sømløshet er et viktig stikkord og etter en lang periode med utvikling tester man nå flere ulike løsninger i skarp drift. Felles mål, tillit og ønske om å lykkes sammen er viktige drivere i prosjektet.

Sømløse digitale tjenester

Agderkommunene har i mange år vært langt framme i arbeidet med å teste ut og tilby ulike typer velferdsteknologi som en del av tjenesten sine. Etter en tid kom man til et punkt der skaleringen av løsningene stoppet opp. En av årsakene til dette var at de ansatte ga tilbakemelding om at innføring av ulike velferdsteknologiske løsninger medførte mye dobbeltarbeid. Dagens teknologier og tjenester er fragmenterte, noe som fører til betydelig merarbeid for helsepersonell.

Dette dannet utgangspunktet for innovasjonspartnerskapet som har satt seg ambisiøse mål både for innbyggerne og de ansatte: Tjenestemottakerne skal oppleve trygghet og sømløse tjenester ved bruk av teknologi i eget hjem og på institusjon, heter det. Ansatte i tjenesten skal utrustes med verktøy som setter dem i stand til å levere sømløse tjenester, og som bidrar til en mer effektiv arbeidshverdag.

Responsløsninger

Ny responsløsning er en stor og viktig del av innovasjonspartnerskapet. Trygghetsalarmer fra pilotbrukere besvares nå fra ny responsløsning på responssenteret. Andre teknologier som GPS, medisindispensere, ulike sensorer og digitalt tilsyn testes også.

Hjemmetjenesten i Kristiansand og Grimstad prøver ut responderappen TelluCare Go. Det innebærer at når responssenteret vurderer at det er behov for utrykning sender de oppdraget digitalt i responderappen. Hjemtjenesten mottar varselet i appen, kan lese informasjon om tjenestemottaker og responssenterets vurderinger og fullføre oppdraget.

Lindesnes kommune har på sin side startet med kameratilsyn innlemmet i appen som benyttes til digitale varslingsanlegg. I forbindelse med at kommunen legger om natt-tjenesten og benytter digitale tilsyn som førstevalg, prøver de å kunne gjennomføre digitale tilsyn direkte fra appen, som benyttes på over 70 institusjoner i Agder. Dette er en spennende pilot som kan forenkle bruk av både planlagte og hendelsesbaserte digitale tilsyn for ansatte på institusjoner, konstaterer LUP i artikkelen på nettsiden.

Løsninger som er en del av innovasjonspartnerskapet:

  • Portal for helhetlig administrasjon og forvaltning av de ulike typene velferdsteknologi
  • Tekniske varsler kommer i en felles løsning slik at helsepersonell og teknikere får varsler samlet.
  • En forbedret og helhetlig responsløsning, slik at det blir mer effektivt å håndtere alarmer for ansatte på responssenteret er også en viktig del av løsningen.
  • Test av ny responderapp hvor responssenteret kan sende digitale varsler til hjemtjenesten ved behov for utrykning, slik at man unngår telefonoppringninger.
  • Hjemmetjenesten får én løsning for å følge opp ulike typer velferdsteknologi. Som et ledd i dette jobbes det med en felles innlogging til de ulike typene velferdsteknologi, slik at brukere kan logge seg på med én enkel og sikker innlogging og henting av ansattdata slik at man unngår manuell administrasjon av brukere.
  • Utforsker en mulig pårørendeapp for å få mer kunnskap om muligheter og behov på dette området.
  • Undersøker behovet for framtidig logistikkløsning.
  • Pilotering på to viktige områder innen digital hjemmeoppfølging. Den første handler om løsning for diabetespasienter i aldersgruppen 14–25 år. Den andre er på telesår, hvor sårpoliklinikken digitalt bistår hjemtjenesten og fastlegene ved oppfølging av sår til hjemmeboende pasienter.
  • Kameratilsyn innlemmet i en app for pleiere på sykehjem, slik at tilsyn kan gjøres digitalt.
  • Utvikling av verktøy for statistikk og analyse for å få bedre og mer tilgjengelige styringsdata.

Bli den første til å kommentere på "Innovasjonspartnerskap bak digital helsetjeneste-revolusjon i Agder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.