Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 18. maiDet er mulig å spare penger på tvers av hele den offentlige sektoren når man benytter felles innkjøp. Det er penger som kan brukes på å forbedre kvaliteten i velferden, sier den danske innovasjonsministeren Sophie Løhde til udbudsmedia.dk.

Skriv ut artikkelen

En ny og en revidert veiledning fra Nærings- og fiskeridepartementets hånd. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift for e-faktura, og NHO Service og Handel har revidert sitt verktøy «Høyeste verdi» for kjøpere av bl.a. renholdstjenester. Sykehusinnkjøp rekker ikke å prøve seg med miljø som tildelingskriterier i legemiddelanbud allerede kommende høst. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Ny veiledning om forsyningsforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet har laget veiledning til reglene i forsyningsforskriften. Departementet har fått en rekke spørsmål fra oppdragsgivere og leverandører om hvilke oppdragsgivere og hvilke kontrakter som nå er omfattet av forsyningsforskriften. Departementet håper at den nye veiledningen gjør disse vurderingene lettere.

… og revidert anskaffelsesveiledning

Nylig oppdaterte Nærings- og fiskeridepartementet også sin veiledning til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften).

Forskrift for e-faktura fra 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med en forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Dagens brukere av EHF-faktura og kreditnota versjon 2.0 i offentlige anskaffelser må oppgradere sine løsninger til å støtte EHF-faktura og kreditnota versjon 3.0. Forskriften forventes å tre i kraft 1.1.2019.

Kjøretøykrav til vurdering

Forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy trådte i kraft 1. januar 2018. Kravene skal vurderes i løpet av 2018 i lys av den teknologiske utviklingen, og ev. forslag til endring vil bli sendt på høring. Nye krav vil kunne bli gjort gjeldende i løpet av 2019, heter det i den nylig fremlagte kommuneproposisjonen.

Helseminister Høie om luftambulansesaken

– En forlengelse av dagens avtale med Lufttransport, uten en ny anbudsrunde, ville i utgangspunktet være ulovlig. Ved å avslutte avtalen med Babcock og videreføre samarbeidet med dagens operatør, ville vi derfor stått uten et lovlig tjenestetilbud til landets befolkning, sa helseminister Bent Høie i Stortinget om luftambulansesaken.

Forsinket med miljøkrav i legemiddelanbud

Sykehusinnkjøp må bruke mer tid enn først beregnet til å få på plass miljøkrav som tildelingskriterium hva gjelder legemiddelanbud. Miljø som tildelingskriterium med inntil 30% vekting skulle opprinnelig bli innført fra og med kommende høst. På grunn av forsinkelsene blir det bare anbud med miljø som kvalifikasjonskrav fra høsten av.

Høyeste verdi fremfor laveste pris

En revidert versjon av “Høyeste verdi” er lansert, melder NHO Service og Handel. Dette verktøyet gjør at innkjøpere av renhold og andre tjenester kan velge leverandører som gir høyeste verdi fremfor laveste pris.

Arbeidslivskrim: Lettere info-utveksling

Justisdepartementet har på høring et forslag til ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Forslaget skal bidra til å legge til rette for informasjonsutveksling mellom offentlige etater i deres arbeid med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Ingeniøravtale verd 700 mill.

Én tunnel, seks stasjoner, åtte kilometer med T-banespor og opptil 8000 trafikanter i timen gir et bilde av dimensjonene ved byggingen av Fornebubanen. Nødvendige anskaffelser er i gang. Allerede i fjor ble en kontrakt verd rundt 700 mill halt i land, med god hjelp av Konserninnkjøp i Oslo kommune. Anskaffelsen gjaldt rådgivende ingeniører.

Global standard i anskaffelser?

Den europeiske standarden for elektronisk utveksling av informasjon mellom gjennom anskaffelsesprosessen (PEPPOL BIS) kan bli global standard. Det er en økende PEPPOL- tilnærming i Nord Amerika, Latin Amerika, Asia og Australia, sier generalsekretær André Hoddevik i foreningen OpenPEPPOL i et intervju. Hoddevik er også seksjonsleder i Difi.

Irsk veiledning om personvern

Kontoret for offentlige anskaffelser i den irske regjeringen har publisert et notat som gjelder EUs nye personverndirektiv. Det er en veiledning i hvorledes oppdragsgivere skal håndtere direktivets implikasjoner når det gjelder kommende og nåværende kontrakter.

Pådriver for innovasjonsnetterk

Upphandlingsmyndigheten skal spille en pådriverrolle i å skape en generell modell for nettverk og grupper av bestillere. Dessuten skal de utvikle støtteverktøy for oppstart og drift av bestillernettverk og – grupper. Det er en del av deres oppgave for å fremme innovasjonsanskaffelser og tilhørende kompetanse.

Sparer staten for ekstra 100 mill.

I 2018 vil den danske staten alene spare 100 mill kroner ved f.eks. å kjøpe telefoner, AV-utstyr og flyttetjenester på felles innkjøpsavtaler. I tillegg har Statens Indkøbsprogram i Moderniseringsstyrelsen effektivisert for 2,4 mrd årlig, ifølge udbudsmedia.dk.

Den gjennomsnittlige innkjøperen

Dagens svenske innkjøpere blir yngre og er bedre utdannet enn sammenliknet med for ni år siden. Det viser foreløpige resultater fra Inköpsrådets undersøkelse. Den gjennomsnittlige innkjøperen i Sverige i dag er 43 år, kvinne, jobber i en kommune og har høyskoleeksamen i økonomi.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 18. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.