Tilsyn er bra, men intet er som innkjøpsmakt i kampen mot de useriøse

Anbud365: Tilsyn er bra, men intet er som innkjøpsmakt i kampen mot de useriøseUtbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har sendt innspill til Anskaffelsesutvalget om Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser. På bildet Kjell Inge Davik, direktør utbygging i Statens vegvesen (foto: Knut Opeide).

Skriv ut artikkelen

Statens vegvesen fraråder å se bort fra eller svekke den spesielt effektive oppfølging som bruk av innkjøpsmakt gir i offentlige kontrakter. Tilsynsorganer og politianmeldelser kan imidlertid noen ganger være et egnet supplement. Dette fremgår av et innspill fra Statens vegvesen til Anskaffelsesutvalget. Vegvesenet gir der også uttrykk for frykt for at Norgesmodellen får lite effektive regler, og de avviser at manglende ressurser og kompetanse på kontraktsoppfølging i mindre kommuner skal definere hva som er egnet nivå for kontrollplikten for alle offentlige byggherrer.

Statens vegvesen skriver at deres utgangspunkt er å lage effektive kontraktsbestemmelser. Det dreier seg om effektivisering ved å detaljere tilstrekkelig slik at «gråsoner» unngås. Likeledes tydelige kontraktsbestemmelser slik at tilbyderne lett forstår kontraktskrav og beregner riktig pris. Og sanksjonsregler som stimulerer til å gjøre det riktig første gang og som er tilstrekkelig preventive til å beskytte de seriøse og begrense ressursbehovet i kontraktsoppfølgingen.

Uegnede bestemmelser

I innspillet fremholder Statens vegvesen at de registrerer at eksisterende «anbefalte seriøsitetskrav» som er fremforhandlet av et knippe aktører, har enkelte bestemmelser som er uegnet. Slik som:

– tre måneders foreldelsesfrist for «lønnstyveri» i underentreprenørleddet

– vilkår om at arbeidstaker må fremme kravet knyttet til «lønnstyveri» i underentreprenørleddet overfor arbeidsgiver selv

 – kontrakt mellom offentlig byggherre og hovedentreprenør kan ikke heves hvis lønnstyveriet skjer i underentreprenørleddet – i strid med FOA § 19-2 (1)

Ineffektive bestemmelser

Etter deres syn er disse bestemmelsene så ineffektive at de ville gjøre arbeidet med oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, vanskelig. – Vi frykter derfor at Norgesmodellen får lite effektive regler og at den blir obligatorisk uten mulighet for supplering med mer effektive bestemmelser. Vårt syn er at Norgesmodellen bør gi et minimumsnivå med effektive bestemmelser og at offentlige byggherrer har frihet til å supplere disse etter kontraktstype, kontraktsstørrelse og behov, heter det i innspillet.

Aktører som blant annet KS påpeker manglende ressurser og kompetanse på kontraktsoppfølging i mindre kommuner, og derfor ønsker så få og enkle kontrollplikter som mulig, påpeker Statens vegvesen.

Etter vegvesenets syn er det lite effektivt å la den minst ressurssterke gruppen definere hva som er egnet nivå for kontrollplikten for alle offentlige byggherrer. Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen er fastlands Norges største byggherre og de ønsker å bruke sin kompetanse og innkjøpsmakt effektivt for seriøsitet i våre kontrakter.

Innkjøpsmakt, ikke Arbeidstilsynet

– Vi registrerer også at noen aktører påpeker at bruk av etablerte tilsynsorganer som Arbeidstilsynet er bedre enn bruk av innkjøpsmakt, skriver Statens vegvesen. Vi oppfatter situasjonen slik at de politiske signaler er at det er ønskelig å bruke offentlig innkjøpsmakt i seriøsitetsarbeidet. Arbeidstilsynet har ansvar for oppfølging av anslagsvis 160 000 bedrifter. Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har til enhver tid i størrelsesorden 50 igangværende prosjekter. Vi har en helt annen mulighet til å følge opp raskt og kontinuerlig prosjekter vi allerede er dypt involvert i, enn et utenforstående og generelt tilsynsorgan.

Dessuten mener Statens vegvesen at de også har mulighet til bruk av sanksjonsbestemmelser som er langt mer effektive enn det et tilsynsorgan kan benytte. Oppfølging ved hjelp av politianmeldelser er også lite effektivt sammenlignet med innkjøpsmakt, fordi det er «tilfeldighetsbasert», utenfor byggherres kontroll og prioriteringer, og fordi eventuelle reaksjoner kommer veldig lenge etter at regelbruddet har skjedd, understrekes det i innspillet.

Egnede supplement

Kravet om seriøsitet og like konkurransevilkår i offentlige kontrakter er stadig økende, uavhengig av «farge» på regjering, heter det, og Statens vegvesen fraråder derfor å se bort fra eller svekke den spesielt effektive oppfølging som bruk av innkjøpsmakt gir i offentlige kontrakter. Bruk av tilsynsorganer og politianmeldelser kan imidlertid noen ganger være et egnet supplement.

Bli den første til å kommentere på "Tilsyn er bra, men intet er som innkjøpsmakt i kampen mot de useriøse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.