Sunnaas tar grep: Mer til pasient-behandling via førkommersiell anskaffelse

Anbud365: Sunnaas tar grep Mer til pasient-behandling via førkommersiell anskaffelseLinda Sørensen er prosjektleder for en planlagt førkommersiell anskaffelse i regi av Sunnaas sykehus. Løsningen skal bidra til at man kan benytte helsepersonell til mer pasientrettede aktiviteter.

Skriv ut artikkelen

Avansert teknologi for å effektivisere den interne sykehuslogistikken kan bety mer ressurser til behandling av pasienter og mer bærekraftige helsesystemer. Logistikk utenfor sykehus er i stor grad konkurranseutsatt, mens intern sykehuslogistikk ikke har samme fokus og er derfor ansett som det svakeste leddet i kjeden. Det har hittil vært lite søkelys på kontinuerlige forbedringer her, men nå tar Sunnaas sykehus grep. De forbereder en førkommersiell anskaffelse for å få utviklet en autonom løsning.

Sunnaas sykehus er Norges største rehabiliteringssykehus med ca. 800 ansatte og 159 sengeplasser. Institusjonen er ingen nybegynner i å ta i bruk innovative anskaffelsesmetoder – de siste seks årene inngått ni innovasjonskontrakter der flere har resultert i gode løsninger. I tillegg flere innkjøp med konkurransepreget dialog.

Det planlagte prosjektet – «Rett utstyr, på rett plass til rett tid» – uten bruk av helsepersonell – skal effektivisere transport av pasienter, sterilt og brukt utstyr, rent og skittent tøy, varer til og fra sentrallager, mat, medisiner og avfall. Løsningen skal øke tilgjengelige ressurser til pasientrettede aktiviteter.

Mer til pasientbehandling

Linda Sørensen er prosjektleder på Sunnaas sykehus og påpeker at sykepleiere og terapeuter i dag bruker mye av sin tid på å frakte utstyr, prøver, tøytraller og driver daglig med portørtjenester. Sykehus dekker et stort areal, og det brukes ofte 10 minutter på å hente og bringe pasienter og utstyr hver gang det skal foretas en behandling/undersøkelse. I snitt bruker sykehus et sted mellom 25%- 30% av budsjettet på logistikk. Studier har vist at halvparten av disse, dvs mellom 12,5% og 15% av et sykehus` totale kostnader, kan elimineres uten at dette går ut over pasientbehandlingen.

Hun nevner dessuten at andelen eldre vil øke, forventet levealder øker, og andelen yrkesaktive vil avta i løpet av de neste førti årene. Det vil være kontinuerlig behov for å behandle flere pasienter enn i dag, men innenfor de samme økonomiske rammer.

Knapphet på arbeidskraft og strammere økonomi vil kreve omstillinger i arbeidsprosesser og bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Effektiv intern sykehuslogistikk

– Løsningen for en effektiv intern sykehuslogistikk må ha størst mulig autonomi for å identifisere, plukke varer/produkt der det er mulig, hente og bringe fra lager/rom til avdelinger, ifølge prosjektleder Sørensen. Samtidig bør løsningen i minst mulig grad behøve bygningsmessige tilpasninger som installasjon av sporingssystemer, integrasjon med heis og kreve minst mulig tilpasning av eksisterende lastbærere. Forsyningskjedene i sykehus er komplekse – integrasjon mot eksisterende IKT-løsning må sikres.

– Det er behov for ny eller mer kunnskap om ulike løsninger og nye forretningskonsepter for autonome logistikkløsninger i eksisterende sykehusbygg, fremholder hun og peker på flere konkrete bedrifter i og forskningsmiljøer som har særlig relevant kompetanse på området. Halodi Robotics har utviklet en Humanoid Robot som er relevant for flere av logistikkoppgavene. TOPRO Industri og Innoco har et innovasjonspartnerskap med Stavanger kommune om dialog og egenmestring hos pasient (eks. smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse). Norske konsulentfirmaer har også spisskompetanse på organisasjonsutvikling, autonom transport og bruk av AR/VR løsninger som kan være relevante. Danske Mobile Industrial Robots (nå Terradyne) er ledende innen autonom logistikk og har hatt flere innovasjonsprosjekter ved danske sykehus med piloter.

Samarbeid

Forprosjektet har etablert et samarbeid med Oslo Universitetssykehus (OUS) og vil avklare samarbeidsmuligheter med andre helseforetak i Helse Sør Øst og øvrige helseregioner i prosjektperioden, heter det i prosjektsøknaden. Prosjektet vil via samarbeidet NTNU har med St. Olav og Sykehuset i Østfold, innhente eksisterende kunnskap samt gå i dialog med sykehusbygg/nytt sykehus Vestre Viken for å kartlegge mulige samarbeidsflater. Andre sektorer som transportaktører (Posten) kan også ha nytte av løsningen som utvikles.

Bli den første til å kommentere på "Sunnaas tar grep: Mer til pasient-behandling via førkommersiell anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.