Sykehusinnkjøp tar mål av seg til gevinst på anskaffelser på opptil 7 %

Anbud365: Sykehusinnkjøp tar mål av seg til gevinst på anskaffelser på opptil 7 %Inger Cathrine Bryne, direktør for Helse Vest RHF, legger utkast til strategi for Sykehusinnkjøp frem for sitt styre (foto: Svein Lunde, Helse Stavanger).

Skriv ut artikkelen

I utkast til strategi for Sykehusinnkjøp frem til 2023 er det tre målsettinger, blant disse at innkjøpsarbeid skal skape målbare resultater. Her er det satt opp konkrete mål. For gevinst på avsluttede anskaffelser er målet 3-7%. Fra eierne – de fire regionale helseforetakene – har Sykehusinnkjøp i den forbindelse fått med seg et budskap: I dialog med helseforetakene skal Sykehusinnkjøp synliggjøre om gevinstene er et direkte resultat av bedre priser i anskaffelsen eller om det også kreves endringer i helseforetakene, fremgår det i en styresak for Helse Vest.

Utkast til strategi for Sykehusinnkjøp i perioden 2020 – 2023 er for tiden til behandling hos eierne, de fire regionale helseforetakene – i disse dager hos Helse Vest.

Forut for det utkastet som nå foreligger, har det vært en dialog mellom eierne, som har ført til noen presiseringer og endringer i formuleringer i strategidokumentet. Dokumentet slik det nå fremstår, understøtter eiernes intensjon med etableringen av Sykehusinnkjøp, heter det i styredokumentet som er lagt frem i Helse Vest. Tydeliggjøringen og presiseringene er oppsummert i bl.a. disse punktene:

Tydeliggjøring og presiseringer

  • Mer tydelig fokus på hvordan gevinster skal realiseres både i selve anskaffelsene og i helseforetakene. Dette krever at Sykehusinnkjøp i dialog med helseforetakene synliggjør hvorvidt gevinstene er et direkte resultat av bedre priser i anskaffelsen eller om det også kreves endringer i helseforetakene.
  • Tydeliggjøring av at gjennomføring av anskaffelser på hensiktsmessig nivå krever at Sykehusinnkjøp i samarbeid med regionale helseforetak og helseforetak utvikler kriterier for når man skal velge nasjonale, regionale eller lokale anskaffelser.
  • Tydeliggjøring av at en strategisk satsing på bruk av innovative anskaffelser også krever at det defineres hva som legges i begrepet innovative anskaffelser før det settes mål for området
  • Økt prosess-effektivitet, blant annet slik at anskaffelsesprosessene kan gjennomføres på kortere tid
  • Tydeliggjøring av fagmiljøenes rolle i anskaffelsesprosessene – herunder styringsmodell for anskaffelsesprosjektene
  • Økt fokus på forhandlingskompetanse i organisasjonen

Strategiske målsettinger

Strategien har identifisert tre strategiske målsetninger fram til 2023:

  • Sømløst og tett samspill med helseforetakene
  • Videreutvikling av organisasjonens kompetanse og gjennomføringsevne innen offentlige anskaffelser
  • Innkjøpsarbeid som skaper målbare resultater

For å følge utviklingen av gevinstrealiseringen strategien legger opp til, er det behov for konkretisering av nøkkeltall som kan indikere om arbeidet med strategien er på riktig vei.

Nøkkeltall som foreslås som slike indikatorer er som følger:

Nøkkeltall og mål

– Anskaffelser gjennomført på avtalt tid (mål: 98%)
– Kategoriplaner utviklet (Mål:100%)
– Avtaledekning (Mål: 100%)
– Andel innovative anskaffelser (Mål: Settes i 2020, etter prosess for definisjon av hva  som legges i begrepet innovative anskaffelser)
– Gevinst på avsluttede anskaffelser (mål 3-7%)

I utviklingen av Sykehusinnkjøp er det viktig å starte med det grunnleggende før man på sikt kan hente ut organisasjonens fulle potensiale, heter det i strategiplanen. Dette vil være en stegvis prosess. Nærmere 2023 vil strategien brukes fullt ut og Sykehusinnkjøp vil skape målbare resultater gjennom god kategoristyring.

Bli den første til å kommentere på "Sykehusinnkjøp tar mål av seg til gevinst på anskaffelser på opptil 7 %"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.