Tingrettsdom om ideelle gir uklar rettstilstand; hodebry for Helse Sør-Øst

Anbud365: Tingrettsdom om ideelle gir uklar rettstilstand; hodebry for Helse Sør-Øst- Det er oppstått rettslig usikkerhet om det er mulig å reservere anskaffelser for ideelle leverandører etter endringer i anskaffelsesregelverket fra 2017, og senest etter dom i Oslo tingrett mot Oslo kommune, skriver adm.dir. Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF til sitt styre.

Skriv ut artikkelen

En tingrettsdom i Oslo legger til grunn en restriktiv forståelse av vilkårene for å reservere anskaffelser for ideelle. Dommen går på tvers av Nærings- og fiskeridepartementets veiledning og den alminnelige tolkning av EU-domstolens praksis. Hvilket rettslig handlingsrom som eksisterer etter dette, er uklart. Dette skaper utfordringer for Helse Sør-Øst, som årlig kjøper helsetjenester for mange mrd årlig fra private, konstaterer adm.dir. i det regionale helseforetaket, Terje Rootwelt, overfor sitt styre.

Av styresaken fremgår det at Helse Sør-Øst RHF har avtale om kjøp av helsetjenester fra private leverandører for til sammen 4 200 mill. Avtalene er både med ideelle og kommersielle leverandører. Og:

Rettslig usikkerhet

– Det er oppstått rettslig usikkerhet om det er mulig å reservere anskaffelser for ideelle leverandører etter endringer i anskaffelsesregelverket fra 2017, og senest etter dom i Oslo tingrett mot Oslo kommune, skriver adm.dir. Rootwelt til sitt styre. Reservasjon ved en uavklart rettssituasjon, kan medføre risiko for midlertidig forføyning/rettslige prosess, med påfølgende forsinket avtaleinngåelse og derigjennom behov for ulovlige direkteanskaffelser. Dette er en situasjon Helse Sør-Øst RHF ikke kan stille seg i.

Konsernrevisjonen til det regionale helseforetaket er for øvrig i gang med en revisjon av Helse Sør-Øst RHFs oppfølging av de private leverandørene av helsetjenester. Revisjonen gjennomføres i perioden januar – mars 2024.

Eksisterte eller ikke?

De anskaffelser som ble reservert for ideelle aktører etter det gjeldende regelverket inntil 2017, ble reservert på bakgrunn av et helt annet regelverk enn hva som har vært gjeldende i tiden etter. I 2017 kom en ny forskrift om offentlige anskaffelser som endret regelverket, og som har vært gjenstand for forandring også etter dette, heter det i styresaken.

Det var lenge uklart hvordan reservasjonsadgangen skulle forstås. Nærings- og fiskeridepartementet har utgitt en veileder hvor det legges til grunn at det eksisterer et handlingsrom. EU-domstolens praksis har også vært relevant, og tatt til inntekt for at det eksisterte en adgang til å reservere anskaffelser.

Restriktiv forståelse

Så kom dommen 13. desember 2023 i Oslo tingrett, der domstolen la til grunn at Oslo kommune var uberettiget til å reservere anskaffelsen. Dommen ble avsagt etter at det var innhentet rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. EFTA-domstolen hadde på forhånd uttalt at det eksisterte et handlingsrom for å reservere anskaffelser for ideelle aktører, og også vist til praksis fra EU-domstolen som ga støtte for dette.

Oslo tingretts dom legger til grunn en restriktiv forståelse av vilkårene for reservasjon, på tvers av det Nærings- og fiskeridepartementet har uttalt i sin veileder, og legger også til grunn en annen tolkning av EU-domstols praksis enn hva forståelsen har vært så langt. Hvilket rettslig handlingsrom som eksisterer etter dette, er derfor uklart, slår adm.dir. i Helse Sør-Øst fast i styresaken.

Det er forventet at Oslo kommune vil anke dommen (red.anm.: som kommunen allerede har gjort), og en anke til lagmannsretten antas ikke å være avklart før siste halvdel av 2024.

Bli den første til å kommentere på "Tingrettsdom om ideelle gir uklar rettstilstand; hodebry for Helse Sør-Øst"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.