Oslos trikkekjøp i milliardklassen i fare for avsporing

Anbud365 Oslos trikkekjøp i millardklassen i fare for avsporingSporveissjef Cato Hellesjø og Marianne Vik, leder for trikkeanskaffelsen og CFO i Sporveien (foto: Simen Prestaasen/Sporveien).

Skriv ut artikkelen

Godt og vel en måned etter at det ble klart hvem som skulle få mangemilliard-kontrakten om levering av nye trikker til Oslo, er kontrakten ennå ikke signert. Og det kan drøye ennå en tid, fordi en av konkurrentene til vinneren har begjært midlertidig forføyning. Det kan bety alt fra en liten og trolig ubetydelig forsinkelse utover høsten til årelange forsinkelser, at kontrakten ikke blir noe av eller store erstatningskrav. Trikkeavtalen som ble kunngjort med brask og bram går altså ikke helt på skinner ennå. Rettsmøte er berammet 21. august.

11.juni i år kunngjorde kollektivtransportkonsernet Sporveien i Oslo tildeling av kontakt til spanske CAF, Construcciones y Auixiliar de Ferrocarriles SA for levering av 87 nye trikker. Trikkene fra CAF er av typen Urbos 100, som allerede er levert til byer som Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham. CAF har også blitt tildelt kontrakter for leveranser av Urbos 100 til byer som Amsterdam, Newcastle, Utrecht og Antwerpen. Kontraktens verdi skal opplyses først etter kontraktsigneringen, men tu.no skrev tidligere i år at den trolig er på om lag ni milliarder.

De nye trikkene blir 100 prosent lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper. Det blir god plass om bord til alt fra barnevogner til rullestoler. Trikkene får bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser.

Planlagt testing i 2020

I 2020 skal etter planen to trikker komme til Oslo for testing og evaluering. Deretter begynner serieproduksjonen og en gradvis innfasing av nye trikker frem til 2024. Parallelt med innfasing av nye trikker, vil dagens trikker, SL79 og SL95, fases ut.

Konkurransen – forhandling i to trinn – som førte frem til kontraktstildelingen, tok til i mars 2016 med prekvalifisering. Ti leverandører meldte seg, hvorav seks fikk forespørsel om å levere tilbud. Tre tilbydere gjensto i «finalen»: Oslo Consortium, Siemens og CAF – hvorav altså sistnevnte fikk kontrakten.

Økonomisk mest fordelaktig

Tildelingskriteriet var det økonomiske mest fordelaktige tilbudet, med fire underkriterier: Pris, leveringskvalitet, produktkvalitet og kommersielle vilkår. Om tilbudet til CAF uttalte Marianne Vik, leder av trikkeanskaffelsen og CFO i Sporveien, på pressekonferansen i forbindelse med kontraktstildelingen 11.juni: «CAF har med sitt velutprøvde vognkonsept truffet godt på kravene i målbildet for Trikkeanskaffelsen. Tilbudet scorer høyest på teknisk løsning og er best på pris. I tillegg er trikken både moderne og effektiv i møte med passasjerene».

Noen kontraktsundertegning/-signering er enda ikke foretatt, den er utsatt fordi en begjæring om midlertidig forføyning er innkommet til Oslo byfogdembete. Før den er behandlet kan ikke undertegning finne sted. Avvises begjæringen, er kysten klar.  Da kan kontrakten undertegnes. Imidlertid kan det da reises erstatningssak fra en av de tapende tilbydere. I en slik sak er det prinsippet tre utganger: Sporveien kan frifinnes, domstolen kan komme til at det foreligger negativ kontraktsinteresse eller positiv slik. I første tilfelle kan Sporveien tilpliktes å betalte til den tapende tilbydere kostnader knyttet til å være med i konkurransen. I det andre tilfellet, ved tilstrekkelig sannsynlighet, kan Sporveien idømmes å betale erstatning for det tap vedkommende har lidt ved ikke å få den kontrakten tilbyderen egentlig skulle hatt. Det kan bli svindyrt.

Hvis begjæringen imøtekommes …

Hvis begjæringen om midlertidig forføyning derimot imøtekommes, kan ikke Sporveien få CAFs signatur på papiret før en rettssak om forføyningens realitet er gjennomført. Her kan den tapende tilbyder få helt eller delvis medhold, eventuelt tape hele saken. Så kommer ankemulighetene og hva Sporveien eventuelt gjør når det endelige resultatet er rettskraftig. Taper tilbyderen her, kan kontrakt undertegnes og forsinkelser og kostnadene knyttet til forsinkelser og rettssaken være de eneste omkostningene. Taper Sporveien helt eller delvis, blir det grundige avveininger i selskapet om hva nå – ikke minst avhengig av domspremissene. Opprettholdes kontrakten, kan heller ikke et slikt scenario utelukkes en erstatningssak.

Men akkurat nå er det lovfestet rettsferie. Den varer til 15. august. Rettsmøte i forbindelse med begjæringen er berammet 21. august. Hvordan behandlende dommer vil legge opp den videre prosess, avgjøres først når vedkommende er tilbake fra ferie.

1 kommentar på "Oslos trikkekjøp i milliardklassen i fare for avsporing"

  1. Nils Carl Aspenberg | 17. juli 2018 på 12:43 | Svar

    Det bør poengteres at det er et lite antall vogner bestilt av Necastle, Australia og ikke den Newcastle vi kjenner.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.