Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. oktober

Anbud365: Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7.oktober- Frem til nå har offentlige innkjøpere vært blant de minst villige til å ta høyde for den ekstraordinære utviklingen med bl.a. eksepsjonelt høy strømpris som bedriftene ikke tok høyde for da anbud ble gitt, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri (foto: Tone Buene).

Skriv ut artikkelen

Fristen for å melde kandidater til Anskaffelsesprisen i år nærmer seg med stormskritt, og StartOff skal presentere flere spennende løsninger utviklet av innovative selskaper i samarbeid med offentlige oppdragsgivere. Rogaland-kommune vurderer å konkurranseutsette sin tjenestepensjonsordning, mens både Trondheim og Innlandet fylkeskommune med 16 kommuner på slep skal gjøre strømavtaler. I Sverige tas det til orde for at en prosent av det offentliges innkjøp bør gå til grønne tilbydere. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anskaffelsesprisen i år: Haster med forslag

Sju kriterier legges til grunn for vurdering av hvem som skal få årets Anskaffelsespris (Sammen om smartere innkjøp), som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) deler ut på Anskaffelseskonferanse 2022. Har du et forslag? Fristen for å komme med nominasjoner i år er rett rundt hjørnet: 10. oktober.

Anskaffelseskonferansen 2022

22. november går Anskaffelseskonferansen 2022 av stabelen på Radisson BLU Scandinavia i Oslo. Påmeldingsfristen er om en måneds tid, tirsdag 8. november 2022 kl. 1200. Et foreløpig program er nå klart.

Tilfredse med innkjøps-DFØ

Kunde- og brukerundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i 2021 viser bl.a. at 76% av brukerne er fornøyd med tilretteleggelsen for økt bruk av digitale verktøy i hele innkjøpsprosessen. 57% er enige i at DFØs tjenester på innkjøp skaper økt effektivitet i egen virksomhet, fremgår det av statsbudsjettforslaget.

Strømavtale (I)

Trondheim kommune skal gjennomføre en åpen anbudskonkurranse på rammeavtale på strøm, og ber om tilbakemelding på konkurransegrunnlag. Avtalen skal omfatte en rekke kommunale enheter og har en antatt verdi på 500 mill.

Strømavtale (II)

Innlandet fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå langsiktig avtale om levering og administrasjon av elektrisk kraft for seg selv og 16 kommuner. Avtalen, som er femårig, har en anslått verdi på 950 mill. Kvalitet og kompetanse vektes 50% hver, pris 0.

Vil øke antall miljøsertifiserte leverandører

Ved å øke andelen miljøsertifiserte leverandører og stille miljøkrav kan kommunen som organisasjon og innkjøper påvirke både egne direkte klimagassutslipp og indirekte utslipp, heter det fra Kristiansand kommune. Kommunens mål er å øke andelen miljøsertifiserte leverandører med 60% frem til 2030.

Viser frem innovative løsninger

StartOff har demodag 9. november. Der presenteres flere spennende løsninger utviklet av innovative selskaper i samarbeid med offentlige oppdragsgivere. Vil du lære mer om hvordan oppstartsselskaper kan være nøkkelen til å løse dine behov, er mulighetene der.

Bedre kapasitetsutnyttelse ved anskaffelser

Riksrevisjonen anbefaler i en fersk undersøkelse at Forsvarsdepartementet i dialog med Forsvaret og Forsvarsmateriell sikrer løsninger for kommunikasjon og informasjonsutveksling som raskere gir full utnyttelse av kapasiteter ved anskaffelser av nytt materiell.

PMI ned til 50 i september

Innkjøpssjefindeksen DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,9 poeng til 50,0 i september. Et veid gjennomsnitt av indeksene for produksjon, nye ordre og sysselsetting gikk ned med 1,1 poeng til 49,8, det laveste nivået siden august 2020.

Antibiotika-produksjon: Sjekk anbud først

Anskaffelse av produksjonskapasitet gjennom anbudsprosesser og ulike former for privatoffentlig samarbeid kan være et aktuelt alternativ til etablering av et nytt produksjonsanlegg for antibiotika i Norge. Det må vurderes før endelig beslutning om etablering av produksjon fattes, heter det i en mulighetsstudie fra Helsedirektoratet.

Nye avtaler om kjøp av helsetjenester fra private

Helse Sør-Øst RHF har inngått rammeavtaler med private leverandører om kjøp av helsetjenester innen Helse og Arbeid, herunder psykisk helsevern, arbeidsrettet poliklinisk behandling for angst og depresjon, og for arbeidsrettet rehabilitering, dag- og døgnopphold.

Lite innkjøper-vilje

– Frem til nå har offentlige innkjøpere vært blant de minst villige til å ta høyde for den ekstraordinære utviklingen med bl.a. eksepsjonelt høy strømpris som bedriftene ikke tok høyde for da anbud ble gitt, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Høye anbudskrav til materialgjenvinning

– I land som Norge og Danmark stilles det høye krav til materialgjenvinning i offentlige anbud, noe som har ført til stadig mer eksport til bl.a. sponplateindustrien. Avfallstrevirke er ettertraktet som råstoff i materialgjenvinning, sier adm. direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad til at.no.

Ny NHO-forening med anskaffelses-prosjekt

Den nye, ferske NHO-foreningen Geneo har som et av sine prosjekter å kartlegge fellesnevnere for offentlige anskaffelser hos foreningens medlemmer. Formålet er å sikre medlemmene gode rammer for offentlige anskaffelser. NHO Geneo organiserer ulike bransjer hvor de fleste har til felles at det offentlige anskaffer tjenester fra dem.

Sammen om anbudssatsing

– Sammen med Altibox vil vi kunne levere på enda flere offentlige anbud. Det er også et stort marked i å være reserveleverandør, altså å tilby beredskapsabonnement som tas i bruk dersom hovedleverandøren skulle ha utfall. Dette er en god og rimelig løsning for både næringsliv og offentlig sektor som har behov, ifølge en melding fra Ice Bedrift.

Tjenestepensjon på anbud

For å spare penger vurderer Rogalandskommunen Strand å skifte leverandør av tjenestepensjonsordning. Strand kommune har i dag tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere plassert i KLP, skriver Strandbuen.

Bør forbeholdes kjøp hos grønne tilbydere

Offentlige innkjøp kan være en driver i utviklingen av innovative, grønne løsninger. Derfor bør opp imot én prosent av alle offentlige innkjøp reserveres til innkjøp hos grønne tilbydere, blant disse startups, skriver Esben Gadsbøll, formann i Danske Tech Startups, i altinget.dk.

Veiledning om utilbørlige handelsmetoder

Konkurrensverket i Sverige har bl.a. gjennom granskning fått indikasjoner om at kunnskap om loven om utilbørlige handelsmetoder (LOH) er lav. Derfor har de påbegynt et arbeid med en veiledning spesielt rettet mot offentlige innkjøper.

Støtte til innkjøp i en vanskelig tid

Sveriges regioner og kommuner står foran store utfordringer: Inflasjonen er rekordhøy, og det går mot en vinter med svært høye elpriser. Gjennom å arbeide strategisk med innkjøp kan de ta kontroll over en stor del av sine kostnader. Upphandlingsmyndigheten har nå lansert støtteverktøy til hjelp i situasjonen.

Sjekker finansiering av innovative anskaffelser

CO-PI (Center for offentlig-privat innovation) i Danmark har som en del av sitt arbeid med fellesoffentlig skalering av innovative offentlige innkjøp å utvikle og prøve ut ulike finansieringsmuligheter. Derfor sjekker de for tiden mulighetene når det gjelder private fond, offentlige danske fond, EU’s strukturfond mv.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 7. oktober"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.