15 punkter i regjeringsplattformen med forventninger til offentlige anskaffelser

Anbud365: 14 punkter i regjeringsplattformen med forventninger til offentlige anskaffelserDen kommende regjeringen Solberg III har stor tiltro til hva offentlige innkjøpere og deres støttespillere kan få til.

Skriv ut artikkelen

De som steller med offentlige anskaffelser, får en stadig mer sentral rolle i utformingen av fremtidens Norge. Det viser Granavollplattformen til den utvidede regjeringen Solberg. Ikke i noen regjeringsplattform siden EØS-avtalen kom, er offentlige anskaffelser tiltrodd en slik rolle: I hele 15 punkter beskrives forventningene til hva som skal nås og hva som skal til for å komme dit. Det er ideelle, konkurranse, legemidler, klima og miljø, innovasjon, seriøst arbeidsliv og ideelle.

Her er punktene Anbud365 fant ved gjennomgåelse av det omfattende dokumentet:

Klima og miljø

 • Utarbeide en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon, blant annet ved styrket veiledning og kompetanseutvikling gjennom Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi).
 • Videreføre 30 prosent miljøvekting ved offentlige innkjøp der det er relevant, eller benytte konkrete miljø- og utslippskrav der det er bedre egnet.
 • Bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt.
 • Bruke prising av utslipp gjennom kvoter og avgifter, offentlige innkjøp, reguleringer og virkemidler som fremmer teknologisk utvikling til å utløse grønn vekst og skape et større marked for miljøvennlige produkter og tjenester.
 • Jobbe for å styrke de internasjonale miljømerkeordningene.

Innovasjon

 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.

Forsvaret

 • Styrke norsk forsvarsindustri gjennom aktiv bruk av industrisamarbeidsavtaler ved anskaffelser der det er formålstjenlig.
 • Etablere en funksjon for teknologikoordinering for å sikre at større anskaffelser gjennomføres kostnadseffektivt og tilpasses fremtidens militære krav og behov.
 • Videreutvikle samarbeidet med alliansepartnere om anskaffelser av forsvarsmateriell.

Seriøst arbeidsliv

 • Øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune.

Legemidler

 • Det nordiske samarbeidet skal videreutvikles og forsterkes innen metodevurdering, godkjenning og innkjøp av legemidler.
 • Sikre at legemiddelpolitikken, herunder innkjøp av legemidler, bidrar til forskning og innovasjon.

Ideelle

 • Sikre at regelverket for anskaffelse av helse- og sosialtjenester utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører.
 • Stille de samme faglige krav til ideelle og private som leverer tjenester til det offentlige.

Konkurranse

 • Legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig.

Bli den første til å kommentere på "15 punkter i regjeringsplattformen med forventninger til offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.