Dansk rapport: Krever gjennomgripende forenkling av anskaffelsesreglene

Anbud365: Dansk rapport Krever gjennomgripende forenkling av anskaffelsesregleneJim Hagemann Snabe, styreformann i A.P. Møller Mærsk og i Siemens, leder den danske regjeringens Digitaliseringspartnerskab, som nylig er kommet med en rapport der det bl.a. tas til orde for at flere offentlig-private partnerskap skal gå sammen om de store anskaffelsene av sentrale IT-løsninger.

Skriv ut artikkelen

Det trengs en gjennomgripende forenkling av anskaffelsesreglene. Formålet er å åpne dører slik at langt flere danske bedrifter – store som små – kan levere tilbud om nye løsninger på velferdssamfunnets problemer.  Det fremgår av en rapport som nylig kom fra det danske, regjeringsoppnevnte Digitaliseringspartnerskabet. Og gjennom en «nabosjekk» skal forenklingstiltakene finnes.

Den danske regjeringen nedsatte tidligere i år Digitaliseringspartnerskabet, som fikk i oppdrag å utarbeide anbefalinger om hvordan Danmark skal utnytte digitaliseringens muligheter i fremtiden. Nå foreligger rapporten «Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland» med sju innsatsområder med 31 anbefalinger. At effektive og fleksible offentlige anskaffelser skal sørge for å åpne dører for flere danske bedrifter hører med.

Kompliserte og rigide anskaffelsesregler medfører et stort ressurssvinn og innovasjonstap i samfunnet, heter det. Derfor trengs en gjennomgripende forenkling av anskaffelsesreglene, med sikte på å åpne dører slik at langt flere danske bedrifter – store som små – kan levere tilbud om nye løsninger på velferdssamfunnets problemer. Likeledes anbefaler partnerskapet en «nabosjekk» som sikrer at Danmark ikke tolker anskaffelsesdirektivene til EU strengere enn andre land.

Først «nabosjekk», så forenkling

Partnerskapet tenker seg at en forpliktende «nabosjekk» bør omfatte Tyskland, England og Sverige og særlig ta for seg hvordan de arbeider med innovasjonsfremmende tolkninger av direktivene. Med utgangspunkt i denne «nabosjekken» mener partnerskapet at det bør iverksettes en gjennomgripende forenkling av reglene for å skape større smidighet, styrket markedsadgang og bedre muligheter for gjenbruk.

Forenklingene bør, heter det, også gjelde ny praksis når det gjelder tolkning med fokus på oppdeling av kontakter i mindre deler, kvalitet fremfor pris, mulighet for fokus på grønnomstilling og et oppgjør med «nullfeil»-kulturen.

Forventningsavstemming

Dessuten anbefales en forventningsavstemming med aktuelle leverandører – i videste forstand – som ledd i markedsdialogen. I kjølvannet av markedsdialogen – ikke etter at anskaffelse er vedtatt – skal det gjøres oppmerksom på eventuelle utfordringer, ifølge anbefalingene fra partnerskapet.

Det nye Center for offentlig-privat innovation anbefales å rette sin oppmerksomhet mot fleksible og bredere bruk av anskaffelsesregler og – former ved å utarbeide en veiledning til formålet. Senteret forutsettes også å støtte digital innovasjon ved å identifisere og sette i gang konkete anskaffelses- og innovasjonsprosjekter.

Partnerskap ved de største IT-kjøpene

Partnerskapet tar til orde for at flere offentlig-private partnerskap skal samle seg bak de store anskaffelsene av sentrale IT-løsninger. Poenget er at slike store anskaffelser bør løses i et partnerskap mellom offentlige og private aktører. Flere IT-prosjekter der det er et felles behov bør utvikles i et forpliktende partnerskap og anskaffelsesformene bør være fleksible slik at man finner de rette samarbeidspartnerne.

Fra næringslivets side er det bruk for at kommersielle aktører kommer med tilbud på oppgaver som gjelder utvikling av fremtidens sentrale IT-løsninger. Og de må være villige til å inngå i partnerskap med en felles forankret ledelse og felles finansiering, heter det i rapporten ««Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland».

Bli den første til å kommentere på "Dansk rapport: Krever gjennomgripende forenkling av anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.