Konkurransepreget dialog gav gigantisk Luxembourg-selskap Norge-kontrakt nr. 2

Anbud365: Konkurransepreget dialog gav gigantisk Luxembourg-selskap Norge-kontrakt nr. 2Med OAT (Open Assessment Technologies) får vi en solid og internasjonalt anerkjent leverandør som vi er trygge på at vil dekke våre behov for prøvetjenester på beste vis. Det fastslår divisjonsdirektør Asbjørn Støverud i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Skriv ut artikkelen

Ved bruk av konkurransepreget dialog skaffet Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) seg et velrennomert, gigantisk Luxembourg-selskap som leverandør av prøvetjenester. Samme selskap leverer også til Utdanningsdirektoratet. HK-dir har ansvar for at innvandrere kan dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap på en trygg, rettferdig og forsvarlig måte. I forkant av konkurransen fikk de hjelp av DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og LUP (Leverandørutviklingsprogrammet).

Neste vår innfører HK-dir sitt nye system for gjennomføring av norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Direktoratet har ansvar for å legge til rette for at disse prøvene kan gjennomføres digitalt ved prøvestedene i kommunene.

Brukere i 194 land

Det er Luxembourg-selskapet Open Assessment Technologies (OAT) som skal levere prøvesystemet. OAT er en solid og internasjonalt anerkjent leverandør og har brukere i 194 land, også i Norge. OAT leverer bl.a. systemet Utdanningsdirektoratet bruker for gjennomføring av prøver og eksamener i grunnopplæringen, fremgår det av HK-dirs nettsider.

HK-dir brukte konkurransepreget dialog for å velge hvem som skulle levere nytt prøvesystem, ifølge innovativeanskaffelser.no. Konkurransen ble kunngjort i desember 2022, og DFØ og LUP har bidratt i forberedelsene av utlysningen. Sopra Steria har vært inne som konsulenter i anskaffelsen.

Konkurransepreget dialog

Fordelen med denne konkurranseformen er at oppdragsgiver og leverandører kan kommunisere om behovet og mulige løsninger underveis i konkurransegjennomføringen. Dialogen starter med en overordnet behovsbeskrivelse og ender opp med en spesifisert og endelig behovsbeskrivelse med krav til ytelse og funksjon som gjenværende leverandører besvarer i sitt endelige forslag. Konkurransepreget dialog er en egnet anskaffelsesform dersom oppdragsgiver er usikker på hvilke løsninger som best kan dekke behovet, og i en situasjon med eksisterende eller markedsnære løsninger tilgjengelig.

Krav til prøvesystem

Kontrakten med nåværende leverandør løper ut våren 2025, derfor denne nye konkurransen. På sine nettsider skriver HK-dir at det er viktig at et nytt prøvesystem tilfredsstiller dagens krav og føringer til informasjonssikkerhet, personvern og universell utforming. Samtidig skald t legges til rette for bedre arbeidsprosesser for alle brukere av systemet. Det er sentralt at prøvene fortsatt skal ha like god kvalitet som i dag, og samtidig kan tilpasses for å oppfylle fremtidige behov, heter det.

HK-dir har jobbet systematisk med å identifisere og samhandle med interessenter som blir påvirket og som kan bidra til både anskaffelse og innføring av prøvesystem. Det ble opprettet to grupper med viktige interessenter; referansegruppe med prøvesteder og referansegruppe for statlige aktører. De tre møtene med prøvested-gruppene resulterte i 241 innspill om hva som er viktig for dem før, under og etter prøvegjennomføring. 59% av behovene som ble spilt inn fra referansegruppen, ble stilt som krav til leverandørene i anbudskonkurransen.

Involveringen fra den statlige referansegruppen av som resultat 35 innspill til hva som var viktig før, under og etter en prøvegjennomføring. 71% av behovene som ble spilt inn fra denne gruppen, ble stilt som krav til leverandørene i anbudskonkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Konkurransepreget dialog gav gigantisk Luxembourg-selskap Norge-kontrakt nr. 2"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.