Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. august

Anbud365: Fødselshjelper til 27 innovative anskaffelser knyttet til regjeringens transportplanLeverandørutviklingsprogrammet (LUP) er innovasjons-pådriver og eies av NHO, KS, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I programmet er det 35 partnere, bl.a. en rekke kommuner og store statlige virksomheter, samt alle fylkeskommunene. LUP hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser og mobiliserer bedrifter og leverandører til å levere bedre løsninger. Ingebjørg Harto er daglig leder i LUP.

Skriv ut artikkelen

Nye Doffin er nå få måneder unna, men mye dreier seg om klima og miljø i dag: Leverandører tar vel imot regjeringens skjerpede miljøkrav, Rogaland vil bruke Oslos erfaringer med el-maskiner og i Sverige droppes kravet om obligatoriske bærekraftskrav. Ellers: Innovative anskaffelser bak bedriftssuksess, strenge Nav-krav gir konkurransefordel – og, uten anbudsseier, måtte melde oppbud. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Ny Doffin kommer i høst

Til høsten kommer en ny og forbedret utgave av den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser – Doffin. Bakgrunnen er en EU-forordning som fra 25. oktober 2023 pålegger nye formater for kunngjøringer – eForms. Her er det lenker du kan bruke for å bli bedre kjent eForms og nye Doffin.

Endringsforskrifter til skjerpede miljøhensyn

Regjeringen skjerper kravene for å ivareta klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, slik at det må legges betydelig større vekt på klima- og miljøhensyn. Her finner du selve endringsforskriftene som gjelder for de tre forskriftene som er knyttet til loven om offentlige anskaffelser. Endringene skal tre i kraft 1. januar 2024.

Godt fornøyd med …

NHO-foreningen Norsk Industri ser svært positivt på at regjeringen har lyttet til bedrifter som ønsker storstilt satsing på klima- og miljø i offentlige anskaffelser. Det sier Gunnar Grini i Norsk Industri. Bakgrunnen er regjeringens nye regler som styrker vektleggingen av klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp.

… og ser positivt på nye miljøkrav

– NHO Transport argumenterte i sin høringsuttalelse i mars 2023 mot et absolutt og detaljert krav til miljøvekting i alle anbud. Den nye regelen legger opp til at oppdragsgivere kan bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn og søke løsninger som gir størst mulig miljøgevinst. Det er positivt, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Milliardavtale med vekt på miljøkrav

Norwegian er tildelt fireårig rammeavtale for forsvarssektorens flyreiser i Norge og Norden. Avtalen har en totalverdi på om lag én mrd. Forsvaret har lagt spesielt vekt på miljøkrav i anbudskonkurransen, og Norwegian er blitt tildelt avtalen blant annet for sitt arbeid for bruk av fossilfritt flydrivstoff i tillegg til flåtefornyelsen.

Etterlyser klimakrav i offentlige veikontrakter

– Klimakrav må på plass i veikontraktene. Vi etterlyser nå hvordan den offentlige har tenkt å nå utslippsmålene når kontraktene mangler klimakrav, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren. Hun mener det offentlige må få fortgang i arbeidet med å redusere utslipp. Siden 2015 er bare 5 av 226 veidriftskontrakter med klimakrav.

Må tørre å utfordre markedet

– Det offentlige må tørre å utfordre markedet og la leverandørene vise hva som er mulig å få til. Når offentlige myndigheter stiller krav til miljøvennlige produkter og tjenester i sine anskaffelser, oppfordres bedrifter til å finne innovative måter å oppfylle kravene på, sier Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP (Leverandørutviklingsprogrammet).

Drar nytte av erfaringer med el-maskiner

Elektriske maskiner er testet ut på Oslo-byggeplasser, med god tilgang til nettstrøm. Kartlegging viser at elektrifiseringen alt i alt fungerer bra, men det kan være utfordringer med strømforsyning og lading når flere, store anleggsmaskiner brukes samtidig.  Nå skal erfaringene fra Oslo brukes til å forbedre anskaffelseskrav for Rogaland fylkeskommune.

Lokale matleverandører til Forsvaret?

Matberedskap knyttet opp mot ikke bare befolkningen i seg selv, men også Forsvaret, ble et tema på et møte i Målselv, melder Nye Troms. Om man kan få lokale avtaler med lokale produsenter opp mot Forsvaret, er noe vi må se på, men innenfor anskaffelsesregelverkene, sa daværende landbruks- og matminister Sandra Borch.

Den beste dokumentasjon

Tyskerne sier at om vi kan levere anbud som tilfredsstiller kravene i Norge, har vi samtidig dokumentasjon nok til å vinne resten av verden. Det handler om at Nav stiller veldig høye kvalitetskrav. Det sier Peter Nielsen i tyske Schuchmann, som i framtidige anbudsprosesser med Nav selv skal formidle sine produkter, ifølge HandikapNytt.

Innovative anskaffelser avgjørende

Prodtex AS har inngått kontrakt med Provaris Norway AS verd 20 mill. Nå skal det utvikles en tank for frakt av trykksatt hydrogen. Prodtex er et teknologiselskap som har vokst ut at konkursrammede Kleven Verft. To innovative anskaffelser har vært avgjørende for Prodtex sin vekst.

Sektorvise klima- og miljøkrav

Regjeringen arbeider også med klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser innenfor bestemte sektorer, som for eksempel ferge, opplyser klima- og miljøminister Espen Barth Eide i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Oppbud, lyktes ikke med anbud

Styret i selskapet Senja Maskin AS forsøkte i det lengste å lykkes, men i juli måtte styret melde oppbud. – Selskapet har levert flere anbud, men ikke fått tilslag på disse. Det er forklaringen styret opplyser som årsaken for oppbudet, sier bostyrer Oddvar Eriksen til nord24.

Appell til kommunene – kjøp lokalt

I Narvik-regionen har det i år vært en økning i antall konkurser. Ifølge regiondirektør NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, er det noen tiltak kommunene kan gjøre for å få et sterkere næringsliv, skriver Fremover. – Akkurat nå er det viktigst at kommunene er opptatt av å være gode innkjøpere, handle lokalt og bruke lokale bedrifter.

Kostet nesten det dobbelte

Frøya kommune skal rehabilitere taket på Froan kapell, men anbudsrunden viste at det trengs mer penger. Kommunedirektøren måtte da be om mer penger, melder Hitra-Frøya. Kommunen økte da bevilgningen til rehabilitering av kapell-taket fra 2,5 til 4,5 millioner kroner.

Enda et nytt anbudsverktøy

En gründerduo skal lansere et verktøy som skal hjelpe kreative byråer og andre leverandører gjennom alle stegene i anbudsprosessen ved å finne, tolke, utarbeide og levere tilbud på en enklere måte. Selskapet til gründerduoen har fått navnet Cobrief. Kreative byråer er blant de som bruker mest ressurser per anbud, ifølge Kampanje,

Stanset ulovlig avtale

Den danske Kammeradvokaten er kommet med sitt første utkast til undersøkelse av visse forhold ved en seksjon i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Der er det en praksis ift. prisstrukturen på en rammeavtale som ikke er anskaffelsesrettslig tillatt. Bruken av den avtalen det gjelder, er nå stanset.

Innovasjoner gjenbrukes og inspirerer

72% av alle innovasjoner i den offentlige sektor er gjenbruk av andres løsninger. Løsninger skapt i offentlig-privat samarbeid blir oftere forsøkt delt, viser nye tall fra danske Innovationsbarometeret. 7 av 10 nye løsninger i den offentlige sektor er enten direkte kopier fra andre eller inspirert av andres løsninger.

Dropper obligatoriske bærekraftskrav

Den forrige svenske regjeringens forslag om obligatoriske bærekraftskrav er i praksis – om enn ikke formelt – droppet, ettersom slikt gjør det vanskelig for mindre foretak å delta i det offentliges anskaffelser. Det sa civilminister Erik Slottner på et seminar i Almedalen, svenskenes Arendals-uke, skriver upphandling24.se.

Nye standarder for sirkulærøkonomi

Sverige skal starte og lede en europeisk komite for sirkulær økonomi med oppgave å utvikle standarder på området. Arbeidet med nye standarder er en forutsetning for å lykkes med omstillingen ettersom foretak og organisasjoner er avhengig av felles løsninger for å benytte ressursene så effektivt som råd er, heter det.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 11. august"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.