Offentlige IT-innkjøp kan være driver for bærekraftig omstilling

Anbud365: Offentlige IT-innkjøp kan være driver for bærekraftig omstillingBirgitte Hass er adm. dir. i IT-Branchen - Danmarks største bransjeorganisasjon for IT- og televirksomheter. Foreningen har bl.a. i gang et bærekraftutvalg.

Skriv ut artikkelen

I hvilken grad det offentliges innkjøp av maskin- og/eller programvare fremstår som bærekraftig, vil kreve en bredere vurdering enn å se på produktene isolert. Innkjøp av IT er en driver for bæredyktig omstilling med sikte på å gjøre hverdagen best mulig. Nye digitaliseringsverktøy kan samle og strukturere kunnskap i form av data på nye måter. Bruk ansvarlige leverandørkjeder som rettesnor for hvordan en digital arbeidsflyt eller utstyr påvirker planeten positivt eller negativt, sier en dansk ekspert på IT og bærekraft.

IT-branchen er Danmarks største bransjeorganisasjon for IT- og televirksomheter. De har etablert et bæredyktighetsutvalg, ledet av Louise Koch fra Dell. Sif Neldeborg i IT-branchens sekretariat er den som i praksis drifter dette utvalget og hun har latt seg intervjue av samfundsdesign.dk. Det er en uavhengig dialogplattform, som tilbyr leserne kunnskap, verktøy og inspirasjon til innovasjon i offentlig sektor, gevinstrealisering og forankring av digitale forandringer.

Neldeborg påpeker at det er like naturlig å rette blikket mot grønne innkjøp og bærekraft ved kjøp av maskin – og programvare som f.eks. innkjøp til offentlige kantiner. Digitalisering baner vei for bærekraft, som bare er mulig gjennom intelligent og transparent bruk av teknologier i IT-løsninger og IT-utstyr. Det handler om at de arbeidsmåtene vi har i dag, ikke er bæredyktige i morgen – og i flere tilfelle heller ikke i dag, siger hun.

Besparelser å hente

Det er besparelser å hente for dem som forstår å bruke de riktige digitaliseringsteknologiene i forbindelse med kartlegging og effektivisering av arbeidsmåter, og for dem som kan arbeide på tvers av siloer og tett sammen med sine leverandører gjennom hele verdikjeden. Bærekraft er et felles ansvar, som krever gjensidig transparens og felles målsettinger.

At maskinvare kan produseres mer eller mindre bæredyktig og inngå som ressurs ved gjenbruk, mener hun er naturlig, men hva med programvare?

Programvare og bærekraft

Programvare som skaper bærekraft kan være en digitalisert eller automatisert arbeidsgang, et program, en hjemmeside, en sensor-kommando, en algoritme, eller kanskje hele maskinen som med kunstig intelligens forbedrer klimaavtrykket og skaper et mer ansvarlig samfunn, ifølge Neldeborg.

Når bransjen lager programvare, inngår det i en businesscase, som kan være mer eller mindre bæredyktig, avhengig av hva man vil oppnå. Ofte kan selve businesscasen heller ikke stå alene, og det gir mening å kartlegge relevante leverandørkjeder for å vurdere om arbeidsgangen, som IT-løsningen skal understøtte eller utføre, etterlater et positivt eller negativt avtrykk på planeten eller samfunnsansvar.

Er løsningen bærekraftig?

Det er uten tvil mer arbeid med å vurdere om en IT-løsning kan betegnes som bæredyktig. IT-løsninger og IT-utstyr må sees på som midler til at oppnå bærekraft gjennom digitalisering og nye teknologier. Neldeborg mener det kan være en god ide å ta med fokus på ansvarlige leverandørkjeder som rettesnor når en digital arbeidsgang eller IT-utstyr påvirker jorden positivt eller negativt. Et eksempel: Man investerer i nytt IT-system inkl. både maskin- og programvare for å gjøre det maksimale ut av offentlig transport i et gitt område. Hvis det bare satses på kostnaden forbundet med selve anskaffelsen, drift i kroner og CO2-avtrykk er det langt fra sikkert, at det gir et positivt klimaavtrykk.

Om man tar for seg både kostnaden og det bæredyktige businesscasen, får man også forbedret klimaavtrykket og sammenhengen for de som benytter transporten. Det gir kanskje enda flere lyst til å benytte transportmulighetene. Innkjøp av IT skal sees som en driver for bæredyktig omstilling, fordi vi da kan gjøre hverdagen best mulig med nye digitaliseringsverktøy, som kan samle og strukturere kunnskap i form av data på nye måter, heter det bl.a. i intervjuet med IT-branchens Sif Neldeborg.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige IT-innkjøp kan være driver for bærekraftig omstilling"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.