Planlegger drone-anskaffelse til Hæren – prosjektramme 200–400 mill

Anbud365:Planlegger drone-anskaffelse til Hæren – prosjektramme 200–400 millStortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap) spurte, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarte.

Skriv ut artikkelen

En anskaffelse av droner til Hæren planlegges gjennomført i tidsrommet 2022-2026. Anskaffelsen henger sammen med et prosjekt som etter planen skal startes opp i 2020 med en ramme på om lag 200-400 millioner kroner. Dette opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Spørreren ville også på hvilken måte Forsvarsdepartementet ville inkludere norske SMB-er i fremtidig droneanskaffelser. Det fikk han intet konkret svar på, bare en antydning.

Spørsmålet fra Stortinget kom fra Eirik Sivertsen (A). Han hadde lest oversikten over fremtidige anskaffelser i Forsvaret, men ikke funnet noe om dronekjøp i tidsrommet 2020-2025. – Likevel bekrefter nå Forsvarsdepartementet eksistensen av prosjektet «Taktisk UAV» for anskaffelser av droner til Hæren til en verdi mellom 200-400 millioner kroner. Prosjektet planlegges iverksatt medio 2020, påpeker han, og spør:
«På hvilken måte sørger statsråden for at denne og andre fremtidige leveranser av droner til Forsvaret gjøres gjennom åpen konkurranse, og på hvilken måte inkluderer Forsvarsdepartementet norske små og mellomstore bedrifter i fremtidige anskaffelser av droner?»

Konkurranse, men visse unntak

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen slår fast at hovedprinsippet som ligger til grunn for Forsvarets anskaffelser, og statlig virksomhet forøvrig, er at anskaffelsene skal gjennomføres som konkurranse i et internasjonalt marked, men:
– Det er likevel unntaksbestemmelser i regelverket for at anskaffelser under spesielle vilkår kan avgrenses til konkurranse mellom nasjonal industri, og i enkelte tilfeller også gjennomføres som en direkteanskaffelse. Dette vil f.eks. være tilfelle ved anskaffelser som kan begrunnes i nasjonale sikkerhetsbehov.

Regjeringen har i Meld. St. 9 (2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi, beskrevet hvilken betydning forsvarsindustrielle forhold har for våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Norsk industri, og særlig forsvarsindustrien, har en viktig rolle i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av militært materiell og utstyr, og i denne sammenhengen skiller ikke Forsvarsdepartementet mellom små, mellomstore eller store bedrifter.

Info-møter

Forsvarsdepartementet har som en del av implementeringen av stortingsmeldingen etablert flere arenaer og møteplasser hvor representanter fra norsk industri og forsvarssektoren møter hverandre. På disse arrangementene blir det gitt informasjon om kommende anskaffelser, og det gjennomføres også møter mellom enkeltbedrifter og representanter fra forsvarssektoren hvor utdypende informasjon blir gitt. Dessuten opplyste statsråden at det er etablert prosedyrer for gjennomføring av bl.a. forsvarsindustrielle vurderinger for alle større investeringer. Vurderingene inngår i grunnlaget for departementets beslutninger om hvorvidt det skal benyttes nasjonal industri i anskaffelser.

– I langtidsplanen for forsvarssektoren foreligger det et mulig prosjekt «Taktisk UAV» om fremtidig anskaffelse av droner til Hæren, sa forsvarsministeren. Prosjektet har til hensikt å tilføre landmakten en luftbåren sensor som kan gi et effektivt bidrag for å møte informasjonsbehovet taktiske enheter har i operasjoner. Prosjektet vil i løpet av våren gå inn i planfasen for utarbeidelse av beslutningsunderlag, og samtidig bli gjenstand for en forsvarsindustriell vurdering. Det planlegges å starte opp prosjektet i 2020 med en ramme på om lag 200-400 millioner kroner. Anskaffelsen planlegges gjennomført i tidsrommet 2022-2026.

Bli den første til å kommentere på "Planlegger drone-anskaffelse til Hæren – prosjektramme 200–400 mill"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.