Seks Kofa-avgjørelser om saklig grunn for avlysning

Anbud365: Seks Kofa-avgjørelser om saklig grunn for avlysningI to saker ble konkurransen avlyst etter kontrakten var tildelt. Da er terskelen for «saklig grunn» til avlysning høyere, påpeker Kofa. På bildet nemndlederen i Kofa, Sverre Nyhus.

Skriv ut artikkelen

Kofa har i seks nylig avgjorte saker behandlet spørsmål om det foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen. I én av disse sakene var klagenemnda enig med oppdragsgiver i at det var saklig grunn til å avlyse konkurransen. I de øvrige kom Kofa til at det ikke var saklig grunn til avlysning. Det var fordi det ikke var påvist at feilen hadde påvirket deltakerinteressen eller utfallet av konkurransen, eller at klagenemnda mente feilen kunne ha blitt rettet på andre måter enn ved avlysning.

Det stilles gjennomgående større krav til begrunnelsen jo lenger oppdragsgiver har kommet i anskaffelsesprosessen, skiver Kofa på sin nettside. I sak 2019/329 tok klagenemnda stilling til om manglende konkurranse utgjorde saklig grunn for avlysning. Saken gjaldt anskaffelse av bussdrift. Etter tildeling fant oppdragsgiver at valgte leverandørs tilbud måtte avvises. Da stod han igjen med ett tilbud: klagers. Klagenemnda kom til at det var saklig grunn til å avlyse konkurransen. I denne vurderingen la nemnda vekt på at klagers tilbud – som var det eneste gjenværende – var det dårligste tilbudet av de to, og at det dermed var forretningsmessige grunner til å avlyse konkurransen og utlyse den på nytt.

I de neste tre sakene, 2020/116, 2020/525 og 2020/678 tok klagenemnda stilling til om anførte feil i konkurransegrunnlaget eller tildelingsevaluering ga saklig grunn til avlysning. I alle tre saker kom klagenemnda til at det ikke var sannsynliggjort at feilen hadde hatt innvirkning på deltakerinteressen eller utfallet av konkurransen.

Motstridende opplysninger

I sak 2020/116, som gjaldt en rammeavtale om slamtømmingstjenester, viste oppdragsgiver nærmere bestemt til at konkurransegrunnlaget og kunngjøringen inneholdt motstridende opplysninger om hvorvidt det skulle avholdes forhandlinger. Denne motstriden, uttalte klagenemnda, kunne ikke ha påvirket verken utfallet av eller interessen for å delta i konkurransen. Slik klagenemnda så det, forelå det heller ikke en reell usikkerhet om dette. Vilkåret om saklig grunn til avlysning var derfor ikke oppfylt.

I sak 2020/525 hadde oppdragsgiver gjennomført en konkurranse for anskaffelse av uttakssentraler til operasjonsrom. Konkurransen ble avlyst som følge av en klage på at oppdragsgiver hadde begått en feil under evalueringen av tildelingskriteriet «Totalkostnad», og at det forelå uklarheter i konkurransegrunnlaget knyttet til evalueringsmodellen. Klagenemnda kom til at det ikke var godtgjort evalueringsmodellen var uklar eller at denne eventuelle feilen bare kunne rettes ved avlysning. Oppdragsgiver hadde derfor ikke saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Prismodellen var lovlig, likevel

Sak 2020/678 gjaldt anskaffelse av medisinsk utstyr. Etter tildeling av kontrakt, avlyste oppdragsgiver konkurransen på bakgrunn av en oppfatning om at prisevalueringsmodellen var ulovlig. Dette medførte ifølge oppdragsgiver at det var plikt til å avlyse konkurransen. Klagenemnda fant at prisevalueringsmodellen var lovlig. Oppdragsgiver hadde ikke vist til andre grunner til å avlyse konkurransen. Konklusjonen var dermed at oppdragsgiver ikke hadde gitt en saklig grunn for å avlyse konkurransen.

Sakene 2020/364 og 2020/723 gjelder også spørsmålet om en feil i konkurransegrunnlaget kan utgjøre en saklig grunn til avlysning. Feilen besto i de to sakene av at oppdragsgiver ikke hadde inntatt henholdsvis materialkostnader og serviceavtaler i konkurransegrunnlaget, selv om man opprinnelig hadde ønsket å inkludere dette i anskaffelsen. I begge sakene ble konkurransen avlyst etter kontrakten var tildelt.

Høyere terskel for avlysning

På dette tidspunktet, påpeker klagenemnda, er terskelen for «saklig grunn» til avlysning høyere. De påberopte manglene i konkurransegrunnlaget, var forhold som oppdragsgiver både kunne og burde ha tatt stilling til før konkurranse ble kunngjort, og senest før kontrakten ble tildelt. Konkurransegrunnlaget forhindret heller ikke oppdragsgiver fra å anskaffe de unnlatte varene eller tjenestene via andre kunngjorte kontrakter. Oppdragsgiver hadde dermed ikke saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Bli den første til å kommentere på "Seks Kofa-avgjørelser om saklig grunn for avlysning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.