Tunge aktører i gang med bærekraftige IT-anskaffelser

Anbud365: Tunge aktører i gang med bærekraftige IT-anskaffelserSenere i høst vil Statens innkjøpssenter publisere sin kategoristrategi for hvordan de skal jobbe med IKT-anskaffelser på vegne av 190 statlige virksomheter de neste årene, forteller artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av seksjonssjef Marit Holter-Sørensen, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Store aktører som NAV og Oslo kommune er i gang med bærekraftige IT-anskaffelser. Det viser at de senere års offensiv fra blant annet Digitaliseringsdirektoratets anskaffelsesavdeling og krav fra EU bærer frukter. Utover høsten vil Digitaliseringsdirektoratet (Digdirs) anskaffelsesavdeling intensivere dialogen med oppdragsgiverne for å gjøre flere kjent med våre veiledninger og verktøy.

Analyseselskapet Kantar har på oppdrag fra Atea gjort en undersøkelse (https://www.anbud365.no/bransjer/it-teknologi/undersokelse-under-50-legger-stor-vekt-pa-baerekraft-i-it-anbud/) som viser at 84 prosent mener at bærekraftig IT-drift i svært eller stor grad er viktig. Til tross for at nesten alle er enige om at dette er viktig, legger kun 50 prosent i svært eller ganske stor grad vekt på bærekraft i offentlige anbud av IT-utstyr.

Flere faktorer spiller inn på slike resultater, men erfaringen fra vårt arbeid med grønne og innovative anskaffelser er at veiledning som beskriver hvordan stille og følge opp krav til bærekraft, kan ha stor påvirkning på anskaffelsesprosessen.

Veivisere hjelper

Kriterieveiviseren (https://kriterieveiviseren.difi.no/) ble lansert i 2018 og består av formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som innkjøpere kan ta inn i anskaffelsesdokumentene. Disse ser vi blir brukt både direkte, men også som inspirasjon til å utforme egne formuleringer tilpasset lokale behov, for eksempel innen transport, der tilgang på lade- og fylleinfrastruktur varierer. Dette er veldig positivt og viser at veiviseren blir brukt slik den er tenkt.

NAV (https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-351655) og Oslo kommune (https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-378585) er eksempler på to store virksomheter som nylig har, eller har hatt, ute store anskaffelser av IT-utstyr. Her har de brukt krav og kontraktsvilkår fra Kriterieveiviseren, om blant annet økodesign, resirkulerbare materialer og konfliktmineraler. Også kontraktsvilkåret om ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, for å fremme klima, miljø og anstendige arbeidsforhold er inkludert.

Senere i høst vil også Statens innkjøpssenter publisere sin kategoristrategi for hvordan de skal jobbe med IKT-anskaffelser på vegne av 190 statlige virksomheter de neste årene. Bærekraft står sentralt, og temaer i Kriterieveiviseren, som sirkulære anskaffelser og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, vil være svært viktig for flere av kategoriene.

Samarbeid med eksperter

Målet er at kriteriesettene skal være så brukervennlige som mulig og ta utgangspunkt i sentrale bærekraftsutfordringer innen hver innkjøpskategori. For å oppnå dette, utvikles de i nært samarbeid med ekspert- og referansegrupper bestående av innkjøpere, leverandører og produsenter. Enkelte ganger tester vi også ut kravene på forhånd.

Da Ålesund Kommune tidligere i år skulle gå til anskaffelse av skolemøbler, valgte de å bruke Digdirs forslag til kriteriesett for møbler. Før lansering av kriterisesettet, som vil publiseres i høst, fikk vi da en unik mulighet for innsikt i hvordan kriteriene ville fungere i praksis. Denne typen samarbeid er veldig nyttig for oss i utvikling av gode kriteriesett.

Utover disse finnes det flere gode eksempler hvor krav og kriterier til miljø og sosialt ansvar er stilt i en anskaffelse. Dette vet vi at det er mange som ønsker å lære av. Fremover vil vi derfor invitere til en rekke digitale møter hvor aktørene selv kan dele av sine erfaringer. Dette håper vi vil bli en plattform for kunnskapsdeling og inspirasjon. Tidligere digitale møter og presentasjoner fra disse kan man finne på anskaffelser.no (https://www.anskaffelser.no/om-oss/handlingsplan-gronne-og-innovative-anskaffelser)

Flere verktøy

Kriterieveiviseren utgjør kun en del av verktøy og hjelp Digdir tilbyr for å gjøre det enklere for innkjøpere å velge miljø- og samfunnskriterier i anskaffelsesprosessen. På anskaffelser.no kan man også finne veiledninger og annen nyttig informasjon. Et eksempel er drivstoffmatrisen (https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/drivstoffmatrise-tunge-koyretoy), som er et nyttig verktøy for å evaluere ulike typer drivstoff og energibærere. Den er brukt som underlag for tilpassede matriser brukt i anskaffelser i blant annet Ruter og tidligere Hedmark og Østfold fylkeskommune. Matrisen er nå til revisjon.

Vi vil også sammen med NHO denne høsten lansere en kom-i-gang-veileder for innkjøpere. Veiledningen skal vise hva grønne anskaffelser er, hvordan man kan, og skal gjøre det, og hvordan man kan stille gode klima- og miljøkrav i sine anskaffelser.

PS: Avdeling for offentlige anskaffelser blir 1. september 2020 flyttet fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Vår nettside anskaffelser.no blir med oss til DFØ.»

Bli den første til å kommentere på "Tunge aktører i gang med bærekraftige IT-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.