Utfordrer EU-domstolen: Når kan en ny leverandør tre inn i en annens sted uten ny anbudsrunde?

Anbud365: Utfordrer EU-domstolen Når kan en ny leverandør tre inn i en annens avtaleHva betyr «helt eler delvis inntreden i den opprinnelige leverandørens sted som følge av foretaksomstruktureringer, inklusive oppkjøp, sammenslåinger, erverv og insolvens», spør Högsta förvaltningsdomstolen.

Skriv ut artikkelen

Når kan en ny leverandør tre inn i den opprinnelige leverandørens sted uten at ny anbudsrunde må til. Dette spørsmålet ønsker Högsta förvaltningsdomstolen at EU-domstolen skal gi en autorisert tolkning av. Den korrekte tolkningen av den aktuelle bestemmelsen er uklar, mener Högsta förvaltningdomstolen. I den aktuelle svenske saken overlot en konkursrammet rammeavtale-leverandør «sin plass» til en nærmere navngitt kollega. OK, sa förvaltningsrätten, vesentlig endring, sa Kammarrätten.

Bakgrunnen for saken er fire rammeavtaler som omfatter kjøp av pc-er, skjermer, musematter mm. Tre av avtalene gjelder ulike geografiske områder, den fjerde er riksdekkende. 17 tilbydere kvalifiserte seg, og om flere enn ni tilbydere kvalifiserte seg for å gå videre i konkurransen og levere tilbud, skulle det gjøres et utvalg av leverandører utfra høyest tildelt sammenlagt merverdi.

Leverandørene Dustin og Misco hørte med blant de ni som tilbød høyest merverdi og ble invitert til å gi tilbud. Advania hørte ikke med blant de ni, men blant de 17 som kvalifiserte seg. Rammeavtalen består av seks leverandører innenfor hvert av områdene – Misco fikk avtale på alle områder, Dustin på to.

Konkurs og klage

Misco gikk så konkurs, og anmodet oppdragsgiver, Kammarkollegiet, om å overlate rammeavtalen til Advania. Det ble godkjent av henholdsvis konkursforvalter og Kammarkollegiet. Dette brakte Dustin inn for det svenske klagesystemet. Påstanden var at overdragelsen ikke utgjorde en tillatt endring av avtalen ettersom Advania ikke hadde trådt inn i Miscos sted som følge av en omstrukturering. Det har ikke foregått en gjennomgripende strukturell endring av Misco slik loven forutsetter.

Kammarkollegiet hevdet at Advania hadde kjøpt den virksomheten som Misco hadde for å fullføre rammeavtalen. Det var en omstrukturering som følge av insolvens hos Misco og det forelå en fortsatt identitet med Misco som kom med det opprinnelige tilbudet.

Ja – og nei

Förvaltningsrätten avslo Dustins søknad. Domstolen fant at de omstendighetene Dustin påberopte seg i saken ikke grunn grunnlag for å stille spørsmålstegn ved om Advania hadde overtatt Miscos rammeavtale og deler av Miscos virksomhet for å fullføre rammeavtalen slik loven forutsetter.

Da ankesaken sto for Kammarrätten fikk Dustin medhold. Domstolen besluttet at de fire rammeavtalene mellom Advania og Kammarkollegiet var ugyldige. Informasjoner som kom til domstolen, viser at Misco stort sett ikke overlot noen annen virksomhet til Advania bortsett fra de aktuelle rammeavtalene. Da kan ikke Advania helt eller delvis anses å ha trådt inn i Miscos sted slik loven forutsetter. Det er snakk om en vesentlig endring, og en ulovlig direkteanskaffelse, heter det.

Uklart

For Högsta förvaltningsdomstolen er det avgjørende hvorledes bestemmelsen om leverandørbytte i artikkel 72.1 d) ii) i anskaffelsesdirektivet skal tolkes. Hva betyr «helt eller delvis inntreden i den opprinnelige leverandørens sted som følge av foretaksomstruktureringer, inklusive oppkjøp, sammenslåinger, erverv og insolvens». EU-dostolen har ikke uttalt seg om tolkningen av denne artikkelen i få foreliggende sammenhengen. Ifølge Högsta förvaltningsdomstolen er den korrekte tolkningen av bestemmelsen uklar.

Bli den første til å kommentere på "Utfordrer EU-domstolen: Når kan en ny leverandør tre inn i en annens sted uten ny anbudsrunde?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.