Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. juli

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 2. juliBjerkreim kommune i Rogaland, her ved ordfører Kjetil Slettebø, skal gjennomgå kriteriene for innkjøp med tanke på sterkere vektlegging av nærhet og lokal tilhørighet i anbudsprosesser (foto: Han med hatten/Kai Tore Vik).

Skriv ut artikkelen

Ny veiledning for kjøp av KGV kommer til høsten – da er også handlingsplanen for økt andel innovasjon og grønne innkjøp ventet. NHO har forventninger til sistnevnte. Rakkestad kommune deler opp matkontrakt slik at lokale aktører skal få mulighet, en førkommersiell anskaffelse for ny snøbrøyte-løsning forberedes, og i Danmark er en stor forsvarskontrakt med ISS hevet. Jernbanekontrakter i milliardklassen gikk dessuten til tre norske entreprenører. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anbud365 i sommer

Hver eneste uke i sommer – fra mandag til og med fredag – vil du finne en ny, lesverdig sak om offentlige anskaffelser på anbud365.no. Nyhetsbrevet og nærværende spalte – «Offentlige anskaffelser: Stort og smått» – er tilbake fredag 6. august. Mye å glede seg til – og en riktig god sommer til dere alle.

Trekker veiledningen om kjøp av KGV

DFØ trekker tilbake veiledningen om kjøp av KGV fra 2017 fordi den er utdatert. En ny veiledning for anskaffelse av KGV vil bli publisert høsten 2021. Som en mellomløsning har DFØ listet opp en rekke momenter som offentlige oppdragsgivere bør vurdere før de eventuelt anskaffer ny KGV.

Innovativ snøbrøyting – noen interessert?

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune planlegger en førkommersiell anskaffelse av ny løsning for håndtering av brøytesnø. I den forbindelse ønsker de kontakt med innovative bedrifter, forskningsmiljøer og andre interesserte til dialog.

Må bli tilstrekkelig vektlagt

Mange verft ønsker at myndighetene skal stimulere omstilling av hjemmemarkedet, bl.a. i form av å utforme anbudskonkurranser slik at klima, miljø og sikkerhet blir tilstrekkelig vektlagt i konkurransene og skipsbyggingsoppdrag. Det fremgår av en studie som er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Boston Consulting Group (BCG).

NHO-forventninger til handlingsplan

Regjeringen har lagt fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi. – En fornuftig tilnærming å satse på europeisk samarbeid, ifølge NHO-sjef Ole Erik Almlid, som også har høye forventninger til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser som kommer i høst.

Anskaffelsesregelverket en utfordring

Det kan være behov for et veiledningstilbud til støtte for departementenes arbeid med å følge opp underliggende etaters EØS-arbeid, heter det i en interdepartemental rapport. Tilbudet bør omfatte oppfølging av f.eks. regelverk om offentlige anskaffelser, statsstøtte og personvern, som kan være en utfordring for mange departementer og etater.

DNB PMI steg på ny i juni

DNB PMI (innkjøpssjefindeks), justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,3 poeng fra mai til 60,8 i juni i år. Hovedbildet er likevel at indeksen har holdt et høyt nivå siden januar. Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 5,5 poeng til 83,5, som er ny rekord. Også indeksen for innkjøpspriser satte ny rekord 7,2 poeng opp til 90,0.

Samme tre aktører på ID-Porten

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har signert kontrakt med alle de tre aktørene som leverte tilbud på eID-tjenester. Digdir fikk inn tilbud fra Vipps, Buypass og Commfides, som er de samme tre aktørene som leverer tjenester til ID-porten i dag.

Kommunal tjenestepensjonsordning på anbud

Ullensvang kommunestyre har vedtatt å sende den kommunale tjenestepensjonsordningen ut på anbud. Kommunens tjenestepensjonsordning er i dag knyttet til KLP, melder Hardanger Folkeblad.

Deler opp for å få tak i lokale

Rakkestad kommune prøver noe nytt når de nå søker etter matvareleverandører. Der det tidligere har vært to store aktører som har levert matvarer til Rakkestad kommune, har kommunen denne gangen valgt å dele anbudet i to, ifølge Rakkestad Avis. Et som er tilpasset storleverandører, og en som legger til rette for lokale kjøpmenn.

Tre norske entreprenører tok alt

NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS har undertegnet milliardkontrakter om å bidra i den historiske jernbanesatsingen i Drammen. – Dette viser at kontraktstrategien vår også er tilpasset et norsk entreprenørmarked, sier konserndirektør for utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum.

P-hus-strid bragt til ende

Striden om Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser ved tildelingen av en millionkontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet er bragt til ende. En endring i kontrakten mellom partene fra «anskaffelsesregelverket» til «EØS reglene for offentlige anskaffelser” gjorde susen.

Svikter i oppfølging av klimakrav

Vi opplever ofte at anbud sendes ut med tydelig definerte klimakrav, men at det svikter på oppfølging og kontroll av disse i gjennomføringen. Det åpner opp for spekulative tilbud og useriøse aktører, mener Jon Syrtveit, konsernsjef i Kruse Smith, i Fædrelandsvennen.

Sterkere vekt på lokal tilhørighet

Bjerkreim kommune skal gjennomgå kriteriene for innkjøp med tanke på sterkere vektlegging av nærhet og lokal tilhørighet i anbudsprosesser. En sak om dette skal legges fram for politisk behandling i løpet av 2021, ifølge Dalane Tidende.

Burde sjekket økonomien bedre før kontrakt

– Kommunen burde ha foretatt en mer inngående vurdering av økonomien i Varde Bygg AS før det ble skrevet kontrakt. – Men jeg vet ikke om det ville ha ført til at deres tilbud ville blitt avvist, sa kommunedirektør Tordis Sofie Langseth i kommunestyret i Steigen. I kontrakten mellom partene var det ikke stilt krav om bankgaranti fra kommunens side.

Hever stor forsvarskontrakt med ISS

Forsvarsministeriet og ISS er blitt enige om å oppheve den nåværende partnerskapskontrakten mellom Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og ISS om levering av Facility Management–tjenester. Forsvarsministeriet har ikke fått et tilfredsstillende servicenivå etter inngåelse av avtalen med ISS, skriver denoffentlige.dk.

Private avgjørende for offentlig innovasjon

Hver fjerde offentlige innovasjon er skapt i samspill med en privat virksomhet. Med 15.000 offentlige arbeidsplasser er det ensbetydende med at private virksomheter samlet sett spiller en positiv rolle i flere tusen offentlige innovasjoner. Det viser statistikk som Center for Offentlig Innovation (COI) utarbeider sammen med Danmarks Statistik.

Hver fjerde SMB ikke invitert med i direkteanskaffelse

Direkteanskaffelser ses ofte på som en bra mulighet i den offentlige sfæren for små og mellomstore foretak. Men i Mercells undersøkelse Anbudsbarometern svarte så mange som en firedel av leverandørene at de i løpet av det siste året ikke er blitt invitert til en eneste direkteanskaffelse.

Standard for integritet i offentlige anskaffelser

Dommer om bestikkelser i samband med offentlige anskaffelser viser at strafferettslige konsekvenser ikke er tilstrekkelig avskrekkende for å forhindre korrupsjon. Derfor er forslaget til en europeiske standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser som nå er sendt på høring, viktig, heter det på Upphandlingsmyndighetens nettside.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 2. juli"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.