Bussanbud gir årlig besparelse på 1 mrd, bedre kvalitet og lavere priser

Anbud365: Bussanbud gir årlig besparelse på 1 mrd, bedre kvalitet og lavere priser- Vista Analyse AS påpeker spesielt at bussmateriell, anbudsgrunnlag og kontrakter i større grad bør standardiseres. I tillegg bør risikofordelingen mellom oppdragsgiver og leverandør bli mer balansert, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde, i en kommentar på foreningens nettside til den ferske Vista Analyse-rapporten deres om bussanbud.

Skriv ut artikkelen

Anbudsutsetting er et virkemiddel for å oppnå effektiv ressursbruk, lavere priser, bedre kvalitet og tilgjengelighet i de fylkeskommunale bussrutene. Mekanismer som følger av anbudskonkurranser, har bidratt til effektiviseringsgevinster på mellom 10 – 15%, framgår det av en fersk rapport. Det kjøpes totalt busstjenester for 11 milliarder kroner hvert år, og besparelsen blir dermed på over én milliard kroner årlig.

På oppdrag fra NHO Transport har Vista Analyse utredet hvilke samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader som følger ved anbudskonkurranser i rutebussmarkedet sammenliknet med andre måter å organisere dette kollektivtilbudet på. Anbudsutsetting i det offentlige rutebusstilbudet ble tillatt fra 1994. I dag er nær alle de fylkeskommunale rutene anbudsutsatt.

Av rapporten «Anbud i bussmarkedet – samfunnsøkonomiske konsekvenser Effektivitet, styring og kvalitet» fremgår det at det er virksom konkurranse i anbudsmarkedet for rutebuss. Konkurransen er en viktig forklaringsfaktor bak effektiviseringen som har vært gjennomført de siste årene. Det er etter Vista Analyses vurderinger liten grunn til å bekymre seg over at konkurransen i markedet vil svekkes i overskuelig framtid slik at vilkårene for en fungerende konkurranse ikke vil være oppfylt Virksom konkurranse er avgjørende for å sikre at anbudsutsetting skal kunne oppnå de ønskede gevinstene, konstaterer Vista Analyse.

Lave transaksjonskostnader

– Transaksjonskostnadene er lave, og langt lavere enn de påviste effektivitetsgevinstene. Dette gjør, heter det, at det totalt sett er samfunnsøkonomisk lønnsomt å organisere den fylkeskommunale rutebussproduksjonen gjennom et anbudsregime.

– Anbudskonkurranser med tilhørende kontraktstyring og bruk av insentiver framstår som den mest kostnadseffektive måten å realisere målene som er satt for offentlig rutebussproduksjon på. Forutsetningene for at anbudskonkurranser i rutebussmarkedet skal kunne høste de ønskede gevinstene, er oppfylt, slår Vista Analyse fast. Markedet leverer ønsket kvalitet og kostnadseffektive tjenester til de reisende og til samfunnet.

Mer dialog er neste skritt

– Mer dialog og samarbeid, og felles utvikling av kontraktsutforminger, framstår som et naturlig neste skritt i utviklingen, heter det i rapporten. Dette bør inkludere en videreutvikling av insentiver i kontraktene som stimulerer alle involverte til å trekke i samme retning. En videreutvikling av dagens system der det bygges på kompetansen som er opparbeidet på både bestiller og tilbydersiden, må forventes å gi adskillig bedre resultater enn å bruke ressurser på en eventuell omstilling til en form for egenregi eller utvidet egenregi.

Vista Analyse AS har også avdekket at kostnadseffektiviteten kan styrkes ytterligere via forbedringer av anbudsprosessen. Det samme gjelder deler av avtalevilkårene. Spesielt bør bussmateriell, anbudsgrunnlag og kontrakter i større grad standardiseres. I tillegg bør risikofordelingen mellom oppdragsgiver og leverandør bli mer balansert.

Bli den første til å kommentere på "Bussanbud gir årlig besparelse på 1 mrd, bedre kvalitet og lavere priser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.