Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. april

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 1. aprilKonkurransetilsynet utlyser inntil fem mill til forskning innen konkurranseøkonomi og konkurranserett i 2022 og 2023. I vurderingen av søknader vil Konkurransetilsynet bl.a. vektlegge bruk av data for markedsovervåkning og kartellavdekking, inkludert i offentlige innkjøp. På bildet konkurransedirektør Tina Søreide (foto: Konkurransetilsynet).

Skriv ut artikkelen

Onsdag 6. april er det nytt Anbud365-webinar. Denne gangen gir Grette-advokater råd og veiledning knyttet til anskaffelser i krisetider. Ellers: Innkjøpsmakt for gjenvinning, Sykehuskjøp med legemiddelavtale med 90% lavere pris og Fredrikstad kommune satser på StartOff. Totalentreprise med konkurransepreget dialog er prøvet i Rogaland, og helseregionene satser på gjenvinningskraft. Svenskene har fått sin første database for anskaffelsesstatistikk. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

HUSK: Webinar om anskaffelser i krisetider

Ny utgave av de populære, gratis Anbud365-webinarene onsdag 6. april kl. 0900: Anskaffelser i krisetider, og det er advokatene Marie Braadland og Silje Grimseth Ullebust fra Advokatfirmaet Grette AS som tar for seg en rekke usikre forutsetninger – og hvordan de best bør håndteres. Du kan følge webinaret her.

Innovative anskaffelser for økt gjenvinning

Målrettet bruk av innkjøpsmakten ved innovative anskaffelser og å sette krav til varer og tjenester, i tillegg til aktiv bruk av innovative anskaffelser for å utvikle verdikjeder for økt materialgjenvinning. Dette er to forslag i en fersk utredning som Renovasjons- og gjenvinningsetaten har gjort sammen med Klimaetaten i Oslo kommune.

Bruk av data for kartellovervåking

Konkurransetilsynet utlyser inntil fem mill til forskning innen konkurranseøkonomi og konkurranserett i 2022 og 2023. I vurderingen av søknader vil Konkurransetilsynet bl.a. vektlegge bruk av data for markedsovervåkning og kartellavdekking, inkludert i offentlige innkjøp.

Legemiddel til 90% lavere pris

Markedseksklusiviteten for legemidlet Gilenya® har utløpt. Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en anskaffelse med tilbud på et generisk alternativ med pris over 90 % lavere enn den som betales i dag. Besparelsene helseforetakene kan oppnå ved å skifte til den nye avtalen er vesentlige. I dag bruker de over 180 mill årlig på legemiddelet.

Helseregionene satser på gjenvinningskraft

Sykehusene vil øke andelen gjenvinningskraft frem mot 2030. Det er kraft som blir produsert av energi fra norsk industri som ellers ville gått til spille. De fire helseregionene har inngått en nasjonal avtale om kraftkjøp fra energigjenvinningsanlegg fra 2022, som vil gi årlig tilgang på ca. 500 GWh. I 2021 brukte de fire regionene om lag 1000 GWh.

Egen tildeling for 58 lokasjoner

Sykehusinnkjøp HF har nylig gjennomført første nasjonale anskaffelse av hotelltjenester, overnatting og frokost, basert på hotellveilederen utarbeidet av NHO Reiseliv, Statens Innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF. Det er gjort egen tildeling for hver av de 58 lokasjonene i anskaffelsen. Totalt 250 hoteller er tildelt avtale.

Totalentreprise med konkurransepreget dialog

Rogaland fylkeskommune har for første gang brukt en anskaffelsesprosedyre som kalles totalentreprise med konkurransepreget dialog. Det går ut på å involvere entreprenørene tidlig, bl.a. for å utnytte deres kompetanse til å finne de beste og mest økonomiske løsningene. Den største kontrakten til en verdi av 1,4 mrd gikk til Risa og Kruse Smith.

Fredrikstad satser på StartOff

Fredrikstad kommune skal bli en enda bedre og mer attraktiv arrangørby. Derfor inviteres det til en StartOff-konkurranse -en ordning for startupvennlige anskaffelser. Konkret ønsker Fredrikstad seg å få utviklet et verktøy som gjøre det enklere å håndtere søknadsprosess og tillatelser til et arrangement.

Stortinget (I): «Fast track» i offentlige anskaffelser

I en innstilling i Stortinget om «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» foreslås: Å videreutvikle konsepter som «fast track» for å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser, og bruke slike anskaffelser til å stimulere markeder til å tenke bærekraftig og bidra til å nå bærekraftsmål.

Stortinget (II): Fleksible drivstoffkostnader i anskaffelser

Stortinget ber regjeringen sørge for at det legges inn fleksibilitet med hensyn til drivstoffkostnader i offentlige innkjøp, og at det legges til rette for at slik fleksibilitet kan tas inn i gjeldende avtaler, heter det i et representantforslag i Stortinget.

Stortinget (III): Strengere personvern i anskaffelser

i et representantforslag i Stortinget foreslås det å innføre strengere krav til personvern i forbindelse med offentlige anskaffelser som involverer sosiale medieplattformer. Representantforslag dreier seg om bedre personvern på sosiale medier.

60% av Bærum-anskaffelser med miljøkrav

Andel anskaffelser med miljøkrav ligger i dag på cirka 60%. Det er en tredobling sammenlignet med 2019. Innkjøp av miljømerkede varer og tjenester er doblet i samme periode. Hele 92% av anbudskonkurransene innen bygg og anlegg hadde ekstra strenge miljøkrav i 2020, skriver anskaffelsesleder Heidi Rygg mfl. i Bærum kommune i Budstikka.

Trainee-opphold, kanskje i Kofa?

Klagenemndssekretariatet, der Kofa er en del, tilbyr nå to trainee-opphold i 2022. Det søkes primært etter studenter som skal begynne på fjerde eller femte studieår, men studenter på tredjeåret med gode resultater kan også søke. Trainee-oppholdene vil vare fire til seks uker i juni, august eller september. Søknadsfrist er fredag 1. april 2022

Inviterte bare tilbydere utenfra

Det ble registrert at Aurland kommune bare inviterte tilbydere med adresse utenfor Aurland til opparbeidelse av et nytt tomtefelt. Rådmann Steinar Søgaard stadfestet at det ble sendt invitasjon til seks entreprenører med adresse utenfor kommunen, men slår fast i Sogn Avis at lokalt næringsliv skal få være med på lokale anbudsprosesser.

Var 45 sekunder for sent ute

Fristen var kort, men på fire intensive dager klarte Jørgen Jenssen og makker Espen Høgset og forleden å få ferdig et tilbud til UDI. Selve problemet dukket opp da de fikk trøbbel med BankID. Det endte med at tilbudet ble levert inn litt for sent den fredagen. – Vi var 45 sekunder for sent ute, sier Jenssen, ifølge nrk.no.

Ny svensk database for anskaffelsesstatistikk

Upphandlingsmyndigheten i Sverige har nå lansert en offentlig database og en ny tjeneste for anskaffelsesstatistikk. Databasen er en viktig del av statistikktjenesten som inneholder så vel ferdige analyser som store muligheter for brukerne til å gjøre egne. Tjenesten skal utvikles videre og stadig mer statistikk skal publiseres i løpet av året.

Om anskaffelser og krigen i Ukraina

Seks av ti svenske offentlige innkjøpere er kvinner

Drøyt 3 700 innkjøpere finns det i offentlig sektor i Sverige, ifølge statistikk fra. Statistiska centralbyrån. Kvinene er gjennomgående i majoritet, så nær som i statlige selskap. 61% av de ansatte på området i 202 var kvinner 2020, opp fra ca. 60% året før, melder upphandling24.se.

Innovasjonsprosjekt tok sju år

Ni nordjyske kommuner tok i 2013 de første skritt til et offentlig-privat innovasjonsprosjekt (OPI). Målet var å utvikle et sikkert system til håndtering av medisin i beboernes eget hjem. De ni hadde de neppe forestilt seg at det ville ta over 7 år innen en ny løsning var klar til å bli tatt i bruk.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. april"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.