Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 1. september– Vi har nå bedt Norske tog og Jernbanedirektoratet om å vurdere hvilke tilpasninger det er mulig å gjøre på fjerntogene det er inngått kontrakt om å kjøpe, ifølge statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen er at rullestolbrukerne må løftes for å komme ombord i de nye togene (foto: Morten Brakestad).

Skriv ut artikkelen

Oslo får handlingsplan for anskaffelsespraksis om skal gi utslippsfri maskin- og kjøretøypark, anskaffelser er noe av det første Forsvaret griper fatt når tillitsreform skal lages, og i 2022 hadde Bergen kommune lærling-krav i 80 kontrakter. Arendal krever minimum 80% kildesortering i anbudskonkurranse, og fagforbundet Delta advarer mot å svekke lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting. Mer enn hver tredje danske ønsker mer kommunal konkurranseutsetting, viser en undersøkelse. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Anskaffelsespraksis for utslippsfri maskinpark

Byrådet i Oslo skal i sitt møte 7. september behandle et forslag til handlingsplan for hvordan kommunen skal oppnå en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025. Handlingsplanen har konkrete tiltak for hvordan kommunens virksomheter skal innrette praksis for anskaffelser og forvaltning av egne kjøretøy, maskiner og utstyr.

For trange rammer for arkitekter?

Presidenten i Arkitektforbundet, Adnan Harambasic, leser vi i arkitektur.no, setter spørsmålstegn ved om den offentlige anskaffelsesprosessen muligens har gjort arkitekters rammer for trange.

Tillitsreform med forsvarsanskaffelser

– De tre områdene vi har tatt tak i først er IKT, vedlikehold og anskaffelser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram til Forsvarets forum i forbindelse med arbeidet med tillitsreformen. IKT, forholdet mellom Forsvaret og resten av sektoren med tanke på anskaffelser og vedlikehold er noen av endringene han peker på.

Topplederkonferanse innovasjon

Hvilke muligheter finnes, og hvordan kan vi utnytte offentlige behov til å drive frem nye og bedre løsninger? Dette skal 25 av Norges toppledere drøfte på scenen i Næringslivets hus 27. september, skriver Leverandørutviklingsprogrammet om LUP Topplederkonferanse 2023.

Bruk av læringer i 80 kontrakter

I 2022 hadde Bergen kommune krav om bruk av lærlinger i 80 kontrakter. De fleste av disse var innen bygg og anlegg, men det var også satt slikt krav i tjenestekontrakter. Kommunen har også fem pågående reserverte og 67 inkluderende kontrakter, rapporterer kommunen. Bilparken til kommune-virksomheten er nå 77% elektrisk.

En rekke grep for SMB og lokale

Kommunen kan bruke en rekke grep for å legge til rette for SMB-ere og konkurranse fra lokale leverandører uten å komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser, meldte Distriktssenteret på et møte i regi av Statsforvalteren i Innlandet. Blant disse: Kommunal innkjøpsstrategi, nøye med evalueringskriterier og åpne for mer fleksible rammeavtaler.,

Ikke svekke lønn og arbeidsvilkår

Deltas klare krav er at ved konkurranseutsetting kan ikke lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsordninger svekkes, og de tariffestede rettighetene skal ligge fast, skriver Trond Ellefsen, forbundsleder i Delta på altinget.no.

Tiltak for styrket jordbruk

I 2022 foretok kommuneforvaltningen innkjøp av varer og tjenester til totalt 1,6 mrd. En fastsatt prosentandel norske eller lokale råvarer og avtaler med lokale bønder for leveranse av råvarer kan være et viktig tiltak for å styrke jordbruket i kommunen, ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Dårlige rammevilkår i Oslo-anbud

– Med vitende og vilje struper de oss og setter ordningen med fritt brukervalg i fare. Det sier fungerende direktør Ida Eide i Norlandia Care i altinget.no (bak betalingsmur). Sammen med andre private aktører, kritiserer hun byrådet i Oslo for å tilby dårlige rammevilkår i nytt anbud om hjemmetjenester.

Handikap-tilpasning i togkjøp

Rullestolbrukere må ha hjelp for å komme om bord i 17 nye tog som skal kjøpes inn til en verdi av åtte mrd.– Vi har nå bedt Norske tog og Jernbanedirektoratet om å vurdere hvilke tilpasninger det er mulig å gjøre på fjerntogene det er inngått kontrakt om å kjøpe, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet til TV 2.

Utforkjøringer i anskaffelser

Tromsø får igjen en god plassering i kommunebarometeret til NHO, med 19. plass nasjonalt og topplassering i Troms og Finnmark. Men administrasjonskostnadene har økt. – Vi har hatt flere utforkjøringer blant annet innen anskaffelser og har bygget opp stab og internkontroll for å unngå at det skjer igjen, heter det fra kommunen i Nordlys.

Venter på anbuds-klarsignal

Styringsgruppen for Stad skipstunnel har sendt brev til statsminister Jonas Gahr Støre og med en innstendig oppfordring om at Stad skipstunnel må sendes ut på anbud snarest. Kystverket er utålmodig og venter på klarsignal fra regjeringen til å lyse ut anbudet, heter det i brevet, melder Fjordenes Tidende.

Krav om 80% kildesortering

Arendal skal bygge ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsplasser. Arendal Eiendom KF stilte bl.a. krav til minimum 80% kildesortering i anbudskonkurransen. Det ble også utløst opsjon om klimagassregnskap og bruk av lavkarbongbetong klasse A, solceller, fossilfri byggeplass og fossilfri byggtørk.

Den eneste lokale vant

I løpet av høsten begynner arbeidet med å utvide Notodden idrettshall. Lokal entreprenør vant anbudet, skriver Telen. KTS Bygg var den eneste lokale entreprenøren av de seks som la inn tilbud. Rådmann Per Sturla Wærnes er glad for at valget ble lokalt, og at man holder seg innenfor rammen på 75 mill som kommunestyret har bestemt.

Ny konkurranse, 12 tilbud

Etter at kommunestyret i Gran i juni besluttet å skrote det framlagte skisseprosjektet til nytt helse- og omsorgssenter, ble det utlyst ny konkurranse. Nå er fristen ute. Etter fristens utløp kan Hansen fortelle at kommunen har mottatt 12 tilbud, ifølge Hadeland.

Kommune med innkjøpsstopp

Løten kommune må sikre en mer bærekraftig økonomi i årene framover. Som strakstiltak innføres ansettelsesstopp og innkjøps- og anskaffelsesstopp ut 2023 for å redusere merforbruket.

Grønne krav ved «last mile»-transport

De danske regionene har sammen med COWI laget et dokument som gjennomgår forslag til grønne krav til ‘last mile’-transport regionene kan stille ved vareanskaffelser. Kravene byger på markedsdialog med transportvirksomheter og på informasjon lastbilprodusentenes forventninger til anskaffelser av grønne kjøretøyer de kommende år.

Tiltak for å styrke bestillerkompetanse

Den svenske regjeringen gir Trafikverket i oppdrag å styrke sin bestillerkompetanse og redegjøre for tiltak med sikte på å øke jernbanetrafikkens pålitelighet og punktlighet. Dret skjer i forbindelse med et ønske om å styrke gjennomføringen av vedlikehold på jernbanen.

Dansker vil ha mer konkurranseutsetting

En ny befolkningsundersøkelse fra Dansk Erhverv viser at 37% av de spurte mener at flere av deres kommunes oppgaver bør konkurranseutsettes. Imens svarer bare 8% at de ønsker at færre oppgaver skal markedsprøves. Danske kommuner hivde i 2021 oppgaver for 255 mrd som både kunne løses av det private og offentlige, heter det.

Anskaffelse av el-vei stanses

Trafikverket har besluttet å avbryte den pågående anskaffelsen av Sveriges første permanent el-vei. Hovedårsaken er at økte kostnader har gjort at prosjektet ikke lenger har nok finansiering. El-veien skal etter planen bygges langs E20 mellom Örebro og Hallsberg. Prosjektet går nå inn i en analysefase for bl.a. å se om kostnadene kan kuttes.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 1. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.