Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 23.juniI Holmestrand der Lars Joakim Tveit er kommunedirektør viser en undersøkelse blant stedets næringsliv at de er størst misnøye med hvordan kommunen legger til rette for at lokalt næringsliv kan vinne oppdrag ved innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Det jaktes StartOff-leverandør til Trondheim, oppdatert veiledning for info-sikkerhet og personvern i anskaffelser og retningslinjer for fellesnordiske forhandlinger om legemiddel-priser er etablert. Britiske myndigheter skjerper tiltak i offentlige kontrakter av hensyn til nasjonal sikkerhet og Forsvaret er i ferd med å overta renholdskontrakter. Og politikere fant ikke grunn til å kritisere betaling til leverandører på utgått avtale. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

StartOff og ombruk i Trondheim

Trondheim kommune har behov for en løsning som gjør det mulig å ombruke brukte byggematerialer i byggeprosjekter i større grad enn i dag. Prosjektet gjennomføres som en del av StartOff-ordningen, mens konkurransen gjøres som en før-kommersiell anskaffelse.

Info-sikkerhet og personvern for leverandører

Direktoratet for e-helse har oppdatert en veiledning for informasjonssikkerhet og personvern. Den skal lette arbeidet med anskaffelser og leverandøroppfølging og bidra med kompetanseheving for at krav til informasjonssikkerhet og personvern blir ivaretatt i anskaffelsesprosessen, innføring av teknologi og i den videre oppfølging av leverandør.

Fellesnordiske legemiddel-forhandlinger

Innkjøpsorganisasjonene på Island, Norge, Sverige og Danmark blitt enige om retningslinjer og kriterier for felles prisforhandlinger på nye legemidler. Målet er gunstigere og mer bærekraftige priser. Og at medisinene kommer raskere til pasientene.

Innkjøpsmiljø med innovasjonskraft

Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har gjennomført en bildelingspilot i samarbeid med Otto Mobility. – Ved å samarbeide om anskaffelse av delingsbiler tar kommunen og fylket delt mobilitet et viktig skritt videre, og viser den innovasjonskraften som innkjøpsmiljøene besitter, sier Solrun Krane, innkjøpssjef i Bodø kommune.

Fellesanskaffelse av bildeling

Viken Fylkeskommune har fått tilført prosjektmidler fra Miljødepartementet til å gjennomføre en felles anskaffelse for kommuner i Viken om fossilfri bildeling mellom ansatte og innbyggere. I Halden kommune har de over flere år hatt bildeling, og det er denne modellen fylkeskommunen ser til, ifølge kommunen.

Overtar renholdskontrakter

Den første av i alt 13 renholdskontrakter i forsvarssektoren er nå sagt opp. Dette er et viktig steg i arbeidet med å ta tilbake alt daglig renhold i sektoren. – Vi er godt i gang med å overta ansvaret for renholdet. Slik oppdraget vårt tilsier, overtar vi den første kontrakten i år, sier direktør Forsvarsbygg Thorbjørn Thoresen.

Blåreseptanbud – noen må trekke i nødbremsen

– Anbud på blåresept setter tilliten til blåreseptordningen på spill, og begrenser legenes muligheter for å møte pasientenes individuelle behov for hjelp. Politikerne må trekke i nødbremsen, skriver Joachim Henriksen og Oddvar Solli i Pfizer Norge i altinget.no.

Betalte millioner på utløpt avtale

Et flertall i fylkestinget i Nordland mener det ikke er kritikkverdig at det ble betalt ut millionbeløp til leverandører etter at avtalene med dem var utløpt, skriver Avisa Nordland. Fylkestinget behandlet en revisjonsrapport fra KomRev NORDF IKS om fylkeskommunens forvaltning av rammeavtaler.

Ledelsesansvar ved kjøp av kunstig intelligens

Negotia, NITO og Finansforbundet krever nå økt fokus og handling fra regjeringen for å sikre etisk og ansvarlig bruk av kunstig intelligens, spesielt på arbeidsplassen. Det bør stilles krav til virksomheter om rutiner for medbestemmelse og samtidig stilles krav om at ansvar plasseres i ledelsen ved bl.a. innkjøp, heter det i Finansfokus.

Må kreve klimaomstilling i anskaffelser

– Det er ikke nok å ønske seg klimaomstilling, vi må kreve den i anskaffelser, vi må ha konkrete mål og planer, og vi må samarbeide for å oppnå den, sa Herdis Sigurgrimsdottir, fagleder klima og natur i Rogaland fylkeskommune, da hun oppsummerte etter en samling med næringslivet.

Viktige tiltak for utslippskutt

Offentlige anskaffelser, opprettelse av nullutslippssoner og tilgang til kollektivfelt fremheves som sentrale tiltak for å redusere CO2-utslippene i transportsektoren i fersk miljørapport fra miljøstiftelsen ZERO, skriver logistikkinside.no.

Økt satsing på lokal mat

Røros kommune ba generalforsamlinga i innkjøpsordningen Abakus om å bidra til at lokalmatprodusenter lettere kan svare på, og komme inn på, anbud i kommunene. Røros kommune har et ønske om å øke andelen lokale innkjøp, spesielt knyttet til mat, Abakus er et selskap i Engerdalen som eies av 15 kommuner, heter det i Fjell-Ljom.

Må endre gjennomføring av anskaffelser

Samarbeidet med forsvarsindustrien og næringslivet må styrkes. Dersom dette skal skje, må måten Forsvarets anskaffelser gjennomføres på endres.  Det gjelder bl.a. måten investeringsprosjekter gjennomføres på, anskaffelsesprosedyrer og -regelverk og budsjettering og finansiering, mener Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Fikk god og lokal konkurranse

For å få fortgang i et veiprosjekt med prislapp på om lag 3,9 mrd., tok Statens vegvesen ut en strekning som egen strekning. – Vi erfarer at ved å splitte det opp, får vi meget god og lokal konkurranse om anbudet, heter det fra vegvesenet i Gjesdalbuen.

Misnøye med kommunes innkjøp

Kommunen som innkjøper og midler avsatt til næringsutvikling er det flere som er misfornøyd enn fornøyd med. Det fremgår av Holmestrand kommunes næringsplan/undersøkelse som er på høring. Størst misnøye er det med hvordan kommunen legger til rette for at lokalt næringsliv kan vinne oppdrag ved innkjøp.

Ikke penger nok til reanskaffelse

Nordlandssykehuset er blant de ti helseforetakene med høyest gjennomsnittlig alder på medisinteknisk utstyr, og var det foretaket som hadde høyest andel anskaffelser knyttet til havari i 2019. Nivået på investeringsmidler til styrets disposisjon har i mange år ikke vært nok til å ivareta foretakets løpende behov for reanskaffelser, ifølge Avisa Nordland.

Skjerper sikkerhetshensyn i kontrakter

Britiske myndigheter skjerper tiltak i offentlige kontrakter av hensyn til nasjonal sikkerhet. En egen enhet skal etableres for å undersøke leverandører som kan tenkes å være en risiko for nasjonal sikkerhet. Samtidig skal det regelfestes at man kan nekte visse leverandører i delta i sensitive sektorer, men likevel delta i ikke-sensitive områder.

Ny visjon for Finlands Doffin

Finansministeriet har i samband med programmet for effektiv offentlig anskaffelse lagt opp til en ny visjon for Hilma, Finlands Doffin-kollega, frem mot 2027. Åpenhet skal bli bedre, tilbydernes interesse for offentlige anskaffelser skal økes på samme måten som kunnskapen om Hilma som en brukervennlig plattform for info om offentlige anskaffelser.

Nær 4000 oppdragsgivere under anskaffelsesreglene

3 924 offentlige, svenske organisasjoner omfattes nå av deres anskaffelseslover fra 2022. Det er opp 2% fra året før og innebærer at den stigende trenden fortsetter, skriver upphandling24.se. Det er kommunalt eide organisasjoner samt statlige myndigheter som øker. Regionene har derimot en nedgang.

EU-grep ved krisekjøp

Dersom EU erklærer en helsekrise oppstått, skal European Health Emergency preparedness and Response Authority kunne iverksette hastetiltak, inkludert innkjøp av medisinsk utstyr.  En spesiell finansieringsmekanisme vil bli brukt til fremtidige innkjøp i krisesituasjoner, for eksempel for vaksiner, skriver Totalhavarikommisjonen.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 23.juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.