Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. desember

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 4. desemberHelse Sør-Øst, her ved adm.dir. Cathrine M. Lofthus, har nå valgt leverandører til løsninger for helselogistikk (foto: Helse Sør-Øst RHF).

Skriv ut artikkelen

Statens vegvesen skjerper klima- og miljøkrav, Sykehusinnkjøp inviterer til nordisk fellesanskaffelse, og de som ønsker eksempler på grønne innkjøp, kan finne nærmere 190 eksempler å ty til. Lyngen kommune vil ikke lenger være med i et interkommunalt innkjøpssamarbeid, så å si hver fjerde Bærum-anskaffelse er innovativ, og i en arkitekt-konkurranse er det innkommet 120 utkast. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har lansert nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser. Offentlige byggherrer får nå et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et mer omforent krav fra byggherrene.

Vegvesenet skjerper klima- og miljøkrav

Statens vegvesen har vedtatt at alle prosjekter med en investeringsramme på over 200 millioner skal sertifiseres i tråd med Ceequal. CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter der målsetningen er å gjøre disse mer miljøvennlige og bærekraftige.

Covid19 synliggjør svakhetene

Pandemien har stresstestet hvordan offentlige anskaffelser fungerer i en krise. Nå må vi ta lærdom av disse erfaringene. Med enkle grep kan vi få en mer robust beredskap tilknyttet kritisk medisinsk utstyr, skriver Atle Hunstad, adm.dir. i Melanor i Dagens Medisin.

Dialog om felles nordiske anbud

Norge, Danmark og Island er i ferd med å utarbeide de neste felles nordiske anbudene på legemidler. Sammen med våre nordiske kolleger inviterer nå Sykehusinnkjøp leverandører til informasjonsmøte om kriterier i kommende anbud.

Rekordkontrakt på E16

Statens vegvesen og Skanska Norge AS har signert det som er Vegvesenets største kontrakt gjennom tidene, E16 Bjørum-Skaret. Skanska og konsulentselskapet Aas-Jakobsen leverte sammen inn et tilbud på 3.022 millioner kroner. Det er den største kontrakten til Statens vegvesen gjennom historien, som ikke er en OPS-kontrakt.

Leverandører til helselogistikk

Helse Sør-Øst har nå valgt leverandører til løsninger for helselogistikk. Imatis ble tildelt områdene «Innsjekk og oppgjør» og «Styring av pasientflyt og ressurser», mens Ascom ble tildelt området «Internkommunikasjon og varsling på mobil».

Ny, stor Evenes-kontrakt

Ny stor kontrakt er signert med Consto Nord AS i forbindelse med oppbyggingen av Evenes flystasjon. Flerbruksbygget skal sørge for at velferden og personellets trivsel blir ivaretatt i tjenesten. Det er Consto Nord AS sin andre store kontrakt med Forsvarsbygg på Evenes. Totalentreprisen har en verdi på vel 175,4 millioner kroner inkl mva. 

Lavutslipp i alle fergeanbud fra 2023

Regjeringen vil kreve lavutslippsløsninger for alle anbud på ferger innen 2023 og alle anbud på hurtigbåter innen 2025. Det opplyser statsminister Erna Solberg, ifølge E24. Dette er den første nyheten som slippes fra regjeringens klimaplan, som kommer i løpet av året.

Litt lavere oppgang

DNB PMI (innkjøpssjefindeks) for november, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,5 poeng til 51,9. Det tyder på at oppgangen i aktiviteten i industrien var litt lavere enn i oktober. Det var likevel en oppgang til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute og den underliggende trenden er fortsatt positiv.

Vil ikke være med i innkjøpssamarbeid

Et enstemmig kommunestyre i Lyngen har vedtatt å ikke forlenge innkjøpsavtalen i Nord-Troms-samarbeidet. Kommunen ønsker å la lokale aktører tilby sine tjenester til kommunen i større grad enn tidligere. Rådmann i Lyngen Kommune, Frode Karlsen, skal i løpet av våren 2021 fremme alternativer til innkjøpsordningen.

24% av Bærums anskaffelser innovative

Hele 24 prosent av alle kunngjorte anskaffelser i Bærum er innovative, ifølge kommunens ordfører, Lisbeth Hammer Krog, og: – Vi må både kjenne markedet, men også å legge til rette for dialog og samhandling innenfor rammene av lov om offentlige anskaffelser hvor det faktiske finnes muligheter for dialog og innovasjon.

Slår ring rundt underleverandør-krav

Bestemmelsen med forbud mot mer enn to underleverandører(vertikalt) på et oppdrag er kommet i ESAs søkelys. Renholdsbransjens bedrifter er unisone i ønsket om å beholde forskriften slik den er og peker på seriøst, oversiktlig arbeidsliv og tilsyn – samt sunne og bærekraftige konkurransevilkår (særlig for SMB) som primære årsaker.

Entreprenør-protest mot risiko

I et brev retter Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) skarp kritikk mot Molde Eiendom KF. – Det er verken heldig for bransjen, samfunnet eller oppdragsgiver at entreprenører tvinges til å ta større risiko enn hva som er forsvarlig. Brevet gjelder gjennomføring av anskaffelser innenfor bygg og anlegg, skriver Romsdals Budstikke.

Fornyer regler for habilitet

Flekkefjord kommune med forslag til oppdaterte etiske retningslinjer for bl.a. innkjøp og miljø: Det presiseres at folkevalgte og ansatte ikke kan benytte seg av kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige innkjøp, og kommunen skal være miljøbevisste i sine handlinger.

120 konkurranseutkast

Juryen i den åpne plan- og designkonkurranse om nytt verkstedbygg til Follo museum, Museene i Akershus (MiA), har startet opp med juryeringen av de 120 godkjente konkurranseutkastene.

188 grønne europeiske innkjøpseksempler

Frem til i dag foreligger det 188 praktiske eksempler på hvordan offentlige myndigheter i Europa i en eller flere kunngjorte anskaffelser har satset grønt, fremgår det av siste utgave av EU-kommisjonens nyhetsbrev, «GPP News Alert». Eksemplene spenner over 21 vare-/tjenesteområder.

Island vil ha innovasjon, tyr til innkjøp

Regjeringen på Island ønsker å fremme innovasjon ved å utnytte kraften til offentlige anskaffelser. Dette vil gjøres gjennom et spesielt samarbeidsprosjekt der målet er å øke tilgangen til nye løsninger og nye måter for offentlige anskaffelser. Årlig kunngjøres over 500 anbud for kjøp av varer, tjenester og byggeprosjekter på Island.

Innkjøpernes perspektiv frem i lyset

De svenske, offentlige innkjøpernes forening (SOI) ønsker å løfte frem innkjøpernes perspektiv. En intervjustudie skal tydeliggjøre utfordringene og målkonfliktene, samt gjøre det lettere å få i gang en konstruktiv samtale om pris og kvalitet, heter det.

Sveriges første kunngjøringsdatabaser godkjent

Konkurrensverket har nå besluttet å godkjenne de fire første kunngjøringsdatabasene i sitt register over slike. Fra 1. januar 2021 blir det obligatorisk for offentlige oppdragsgivere i Sverige å kunngjøre anskaffelser i en registrert kunngjøringsbase. Formålet er å skaffe bedre grunnlag for statistikk om offentlige anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. desember"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.