Rapport: Skal mye til for at konkurranseutsatt avfallslevering lønner seg

Anbud365: Rapport: Skal mye til for at konkurranseutsatt avfallslevering lønner segCivitas AS har på oppdrag av KS, her ved styreleder Gunn Marit Helgesen, utredet sider ved kommunalt avfallsansvar.

Skriv ut artikkelen

I tillegg til alle byrdene private virksomheter opplever når de selv må finne avfallsløsning, er offentlige virksomheter bundet av reglene for offentlige anskaffelser. Det innebærer tidkrevende utlysning og tildeling – med mulighet for klager. For levering av forbruksavfall skal det mye til for at denne tidsbruken lønner seg. Konklusjonen fremgår av en KS-rapport som Civitas står bak.

For en tid tilbake forelå rapporten «Miljøeffektive avfallsløsninger – muligheter og konsekvenser for kommunesektoren ved økt ansvar på avfallsområdet». Det er Civitas AS som på oppdrag fra KS har utredet juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser og muligheter knyttet til utvidet kommunalt ansvar og oppfølging av foreslått EU-regelverk på avfallsområdet. Civitas’ vurderinger og anbefalinger er gitt på fritt grunnlag.

KS ønsker å få belyst potensialet i å gi kommunesektoren ansvar for større deler av næringsavfallet. I desember 2016 uttalte KS’ hovedstyre at det er avgjørende at kommunene får ansvar for mer av forbruksavfallet. Parallelt har Regjeringen varslet en stortingsmelding om avfallspolitikken og kretsløpsøkonomien som skal komme i første halvår 2017.

Nærhetsprinsippet

Av rapporten fremgår det bl.a. at en juridisk gjennomgang konkluderer med at nærhetsprinsippet kan «trumfe» EØS-bestemmelsene om fri bevegelighet av varer/tjenester og øvrige norske regler for konkurranse og offentlige anskaffelser. Ene-rett kan tildeles “offentligrettslig organ” som selv er omfattet av reglene for offentlige anskaffelser, men det kreves kunngjøring. Forutsetningen for at eneretten skal være lovlig er at den er egnet, konsistent og nødvendig for å realisere miljøbeskyttelsen. Hver enerett må vurderes separat.

Tidkrevende og kostbart

Offentlige virksomheter, inkludert kommunene selv, må også kjøpe avfallstjenester i et åpent marked. I tillegg til alle byrdene private virksomheter opplever når de selv må finne avfallsløsning, er offentlige virksomheter bundet av reglene for offentlige anskaffelser. Det innebærer tidkrevende utlysning og tildeling med mulighet for klager. Kostnadene kommer lett opp i 30-50.000 kroner pr. anskaffelse når man prissetter timeverkene til de offentlige ansatte som gjør innkjøpsjobben, skriver Civitas og konkluderer med at det for levering av forbruksavfall skal mye til for at tidsbruken lønner seg.

Grønne offentlige anskaffelser

Avfall står allerede sentralt i arbeidet med grønne offentlige anskaffelser, og det ytes en betydelig innsats. Civitas forutsetter at innsatsen videreføres, men ikke-utnyttet potensial på dette området er neppe tilstrekkelig til å nå målene. Det primære målet er å oppnå høyere miljøstandard gjennom avfallsforebygging, mer ombruk og økt materialgjenvinning av forbruksavfall.

Bli den første til å kommentere på "Rapport: Skal mye til for at konkurranseutsatt avfallslevering lønner seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.