Vil heve terskelverdi fra 100 000 til 750 000; ber lovgiver «stokke bena»

Anbud365: Vil heve terskelverdi fra 100 000 til 750 000; ber lovgiver «stokke bena»Frivillighet Norge er det interessepolitiske samarbeidsforumet for frivillig sektor i Norge, og representerer over 370 nasjonale, frivillige organisasjoner og mer enn 50 000 lokale lag og foreninger. På bildet, Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge (foto: Birgitte Heneide).

Skriv ut artikkelen

Anskaffelsesregelverket “spiser” seg mer og mer inn på områder som tidligere ikke ble oppfattet som en del av et marked. Det er Frivillighet Norge kritisk til, slik det fremgår av deres høringssvar til Anskaffelsesutvalgets første delutredning. Der tar de også til orde for å heve den nedre terskelverdien fra 100 000 til 750 000, samtidig som de ber lovgiver «stokke bena»: Anskaffelsesreglene avvente utfallet av Avkommersialiseringsutvalgets anbefalinger knyttet til definisjonen av en ideell aktør, heter det.

I sitt høringssvar til Anskaffelsesutvalget er det spesielt en setning Frivillighet Norge griper fatt i (lovforslagets § 22-4): «En ideell organisasjon kan i begrenset omfang drive kommersiell aktivitet som støtter opp om virksomhetens sosiale formål.»

Regelverket må fullt ut ta inn over seg muligheten for ideelle aktører til å opparbeide seg økonomi for å støtte og gjøre det maksimale ut av den ideelle virksomhetens formål, konstaterer Frivillighet Norge, som mener en restriksjon som den i § 22-4 vil virke begrensende på dette.

Må samordne reglene

Bruken av begrepene begrenset omfang bidrar etter Frivillighet Norges oppfatning til å skape tvil og usikkerhet om det er reelle forskjeller mellom ideelle og kommersielle aktører. De mener den ideelle organisasjonen selv må kunne bestemme hvordan et eventuelt overskudd fra sine ulike tiltak reinvesteres, så lenge det bidrar til å realisere organisasjonens formål.

Dessuten slår de fast at anskaffelsesreglene må samordnes med hvordan en ideell aktør defineres i regelverket. Man må avvente utfallet av Avkommersialiseringsutvalgets anbefalinger knyttet til definisjonen av en ideell aktør, mener Frivillighet Norge. Hensikten der er å sikre at ideelle organisasjoner ikke kan ta ut gevinster ved å selge et underselskap til kommersielle interesser.

Anskaffelser og tilskudd

I sitt høringssvar retter Frivillighet Norge også oppmerksomheten mot at mange kommuner er opptatt av å legge til rette for å øke aktiviteten i lokale frivillige organisasjoner. De ser en tendens til at flere og flere kommuner er usikre på om de bryter med anskaffelsesregelverket når de gir tilskudd til frivillige organisasjoner. Og det bekymrer:

Anskaffelsesregelverket “spiser” seg mer og mer inn på områder som tidligere ikke ble oppfattet som en del av et marked, hevder Frivillighet Norge. Det juridiske handlingsrommet – som gir kommuner anledning til å gi tilskudd til frivillige, ideelle organisasjoner – er i praksis i ferd med å bli innskrenket som en følge av anskaffelsespolitikken, mener Frivillighet Norge.

Løfte nedre terskelverdi

De er enige med Anskaffelsesutvalgets forslag om å heve den nedre terskelverdien, men vil primært løfte den til 750 000, ikke bare til 300 000, slik utvalget tar til rede for.

Grunnen er å sikre at anskaffelsesregelverket ikke benyttes på en måte som innskrenker stat, fylke og kommuners mulighet til å etablere samarbeidsrelasjoner med frivillige organisasjoner der det også ligger tilskudd til grunn.

– Et vesentlig argument for å legge den nedre terskelverdien høyere enn det utvalget foreslår, fremholder Frivillighet Norge, er at anskaffelseslovens formål er svært omfattende og anskaffelsesprosessen er tilsvarende komplisert for mange kommuner, selv ved mindre anskaffelser. Ved å heve den nedre terskelverdien til 750 000 kr vil det både være forenklende og ressursbesparende for kommunene.

Bli den første til å kommentere på "Vil heve terskelverdi fra 100 000 til 750 000; ber lovgiver «stokke bena»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.