Slår fast at overføring av avfallshåndtering til andre er en intern sak

Anbud365: Slår fast at overføring av avfallshåndtering til andre er en intern sakKlima- og miljøminister Ola Elvestuens departement svarer EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder eksklusive rettigheter i forbindelse med avfallshåndtering (foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet).

Skriv ut artikkelen

Dersom kommunene velger å overdra kompetanse og ansvar for avfallshåndtering til andre, så må det sees på som en intern organisering utenfor anskaffelsesregelverket. Det svarer Klima- og miljødepartementet (KMD) på spørsmål som EFTAs overvåkingsorgan er kommet med. Det gjelder en klagesak om tildeling av enerett. Overvåkingsorganet ønsket en avklaring for navngitte selskapers vedkommende fordi forholdet mellom en EU-dom og det nye anskaffelsesregelverket skal avveies.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har sendt et brev til Klima- og miljødepartementet (KMD) for å få ytterligere informasjon i en klagesak om lovligheten av tildeling av enerett, fremgår det av en melding i EU/EØS-nytt fra Stortingsbiblioteket.

Det vises til at det reviderte direktivet om offentlige anskaffelser nå er tatt inn i EØS-avtalen, og at en EU-dom (C-51/15 Remondis) om rekkevidden av begrepet «offentlig kontrakt» i anskaffelsesdirektivets forstand kan ha konsekvenser for behandlingen av klagen. Domstolen kom til at flere forhold må vurderes for å avgjøre om det dreier seg om en offentlig kontrakt eller ei.

Nye anskaffelsesregler

Et poeng fra ESA er at de nye anskaffelsesdirektivene er kommet til siden klagesaken kom på deres bord. Her kan man bl.a. lese at overføring av makt og ansvar i forbindelse med gjennomføring av offentlige oppgaver, er et spørsmål om intern organisasjon forbeholdt medlemsstaten.

Dommen i Remondis fremholder imidlertid at overføring av slik kompetanse, må omfatte ansvaret forbundet med dette og makten som er en konsekvens av dette. Enheten må ha finansiell uavhengighet og beslutningsmyndighet.

Overføring av makt og ansvar

EFTAs overvåkingsorgan spør derfor om forholdet mellom Follo REN IKS og eierkommunene er å anse som overføring av makt og ansvar som det fremgår av Remondis-dommen. Likeledes om det er andre, liknende arrangementer – og om det er inngått former for tjenestekontrakter mellom eierkommuner og interkommunale enheter e.l. KMD slår fast at det ikke er inngått noen kontrakt om eksklusive rettigheter mellom Follo Ren IKS og eierkommunene. Alt er basert på en partnerskapsavtale. Det samme gjelder BIR, mens når det gjelder Midtre Namdal Avfallsselskap hadde Namsos planer om å inngå kontrakt med selskapet om en eksklusiv rett, men valgte ikke å tildele en slik kontrakt før en klargjøring fra EFTAs overvåkingsorgan foreligger.

I forespørselen er overvåkingsorganet opptatt av hva som er egenregi og hva som er overføring av makt og ansvar etter Remondis-dommen. I svaret fra KMD slås det fast at så vel Follo REN IKS som BIR AS imøtekommer denne dommens krav, mens det om Midtre Namdal Avfallsselskap IKS er i gang en prosess for samme.

Kommunens handlingsrom

Saken har betydning for kommunenes handlingsrom for organisering av avfallsvirksomhet, mulighet for å tilby private restkapasitet i anlegg, og interkommunalt samarbeid.

Departementet svarte ESA 21. august. I svarbrevet argumenterer KMD for at dersom kommunene velger å overdra kompetanse og ansvar for avfallshåndtering til andre, så må det sees på som «a matter of internal organisation that is not affected by EEA public procurement rules».

Bli den første til å kommentere på "Slår fast at overføring av avfallshåndtering til andre er en intern sak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.