Ikke så farlig likevel å være liten i kampen om offentlige oppdrag?

Anbud365: Ikke så farlig likevel å være liten i kampen om offentlige oppdrag?Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen i Danmark, her ved sin direktør, Jakob Hald, har latt gjennomføre en kartlegging av hvilke kvalifikasjons- og tildelingskriterier oppdragsgivere legger vekt på.

Skriv ut artikkelen

Referanser teller oftest mer enn omsetning i danske, begrensede anbudskonkurranser når tilbydere skal kvalifiseres. Det viser en fersk undersøkelse. Da har kanskje ikke SMB’ene fullt så mye å være redd for, spesielt når det nå er satt «tak» for hva oppdragsgivere kan kreve av omsetning.

Både i den danske lovgivningen for offentlige anskaffelser. som trådte i kraft for ett år siden, og den norske, som er gjeldende fra 1. januar i år, er det inntatt begrensninger i omsetningskravet. Det gjelder i hvilken grad en tilbyder har den nødvendige finansielle og økonomiske styrke til å utføre kontrakten. Som utgangspunkt skal ikke en oppdragsgiver stille krav til omsetning ut over to ganger kontraktens verdi.

Danske Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen har latt gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge i hvilken grad offentlige oppdragsgivere legger vekt på omsetning i forbindelse med oppdrag. Bakgrunnen er bl.a. en debatt som er i Danmark om at små og mellomstore bedrifter i mange tilfeller må gå sammen i f.eks. konsortier for å bli «store nok» til å imøtekomme omsetningskravet.

Begrensede anbudskonkurranser

Et konsortium er i denne forbindelse et avtalebasert samarbeid mellom to eller flere virksomheter med sikte på å gi tilbud på en offentlig kontrakt.

Av undersøkelsen «Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og Udvælgelseskriterier» fremgår det at i nær tre av ti (28%) av de kartlagte konkurransene legger oppdragsgivere vekt på omsetning. Om lag 1000 kunngjorte oppdrag inngår i undersøkelsen. Det er begrensede anbudskonkurranser som er kartlagt.

Forskjell på stat og kommuner

Her er det stor forskjell mellom statlige og kommunale oppdragsgivere. I nær seks av ti statlige konkurranser legger oppdragsgiveren vekt på omsetning som kvalifikasjonskriterium. For de kommunale gjelder dette bare for 19 %. Omsetningskravet benyttes oftest innenfor IT–konkurranser – i 60% av konkurransene.

Omsetning er imidlertid ikke et avgjørende kriterium. Tilbydernes referanser synes – samlet sett – å være det oppdragsgiverne legger mest vekt på. Det samme gjelder enten det er vanlige kontrakter som skal gjøres eller om det dreier seg om rammeavtaler, skriver Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen i sine kommentarer til resultatet.

Uforholdsmessige krav?

Det er ikke mulig, heter det, å avgjøre ut fra kartleggingen om de krav som oppdragsgiverne stiller når det gjelder omsetning, er uforholdsmessige. Det avhenger av en konkret vurdering i den enkelte konkurransen.

Generelt, fortsetter Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen, bør en oppdragsgiver i hvert enkelt tilfelle nøye vurdere hvilke kvalifikasjons– og tildelingskrav som, sikrer skarp konkurranse og at de best egnede virksomheter får delta. – En virksomhets størrelse er i denne sammenheng ikke nødvendigvis et velegnet kriterium for om virksomheten er den best kvalifiserte til å løfte den konkurranseutsatte oppgaven, konkluderer styrelsen.

Bli den første til å kommentere på "Ikke så farlig likevel å være liten i kampen om offentlige oppdrag?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.