Innsynskrav avslått av hensyn til kommunens økonomiske interesser

Anbud365: Innsynskrav avslått av hensyn til kommunens økonomiske interesserThomas Thorup Larsen, advokat og partner i advokatfirmaet Bird & Bird, bringer i en artikkel til torvs eksempler på kjennelser fra Klagenævnet for Udbud som gjelder anmodning om innsyn.

Skriv ut artikkelen

Ofte er det hensyn til tilbyderes forretningsmessige situasjon som begrunner avslag på en innsynsanmodning. Men en fersk kjennelse fra danske Klagenævnet for Udbud viser at det også kan være hensyn til den offentlige oppdragsgivers interesser som ligger bak et avslag på innsynskrav.  Det kan f.eks. gjelde når en konkurranse er avlyst og skal kunngjøres på nytt – og innsynskravet gjelder den avlyste konkurransen.

Det danske klageorganet avsa nylig – med få dagers mellomrom, tre kjennelser knyttet til innsyn i tilbudsdokumenter og dokumenter som inneholder opplysninger om tilbud.  I en artikkel på jurainfo.dk gjøre Thomas Thorup Larsen, advokat og partner i advokatfirmaet Bird & Bird, rede for kjennelsene. En av disse gjelder anmodning om innsyn i varelinjer og den totale tilbudssum i en konkurranse som ble annullert – og som skulle kunngjøres på nytt (Pladent A/S mod Middelfart Kommune).

Risiko for kommunen

Anmodningen ble avvist, og fikk støtte for det i Klagenævnets kjennelse. Kommunen la særlig vekt på at det bare kom to tilbud i den opprinnelige konkurransen, og at dette ble annullert fordi det var stort prisavvik mellom de to tilbudene. I tillegg påpekte kommunen at den nye konkurransen skulle gjennomføres på stort sett de samme vilkår som den opprinnelige.

Ifølge Klagenævnet hadde kommunen derfor godtgjort at det lå en konkret risiko for at kommunen ikke ville motta konkurransedyktige priser hvis det ble gitt innsyn i prisopplysningene. På den måten ble det også sannsynliggjort at det var nødvendig å begrense innsyn for å beskytte vesentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser.

Ikke klageberettiget nabo

En annen kjennelse (Oluf Brønnum & Co A/S mod Region Hovedstaden) gjaldt en anmodning fra en nabo til et planlagt bygg om innsyn i dokumenter som beskriver elementer fra det tilbudet som vant, samt tilbudsliste og skriftlig erklæring fra den valgte tilbyder. Klagenævnet slo fast at naboen ikke var klageberettiget i saken, slik at innsyn i selve tilbudet ikke kunne komme på tale.

Når det gjaldt øvrige dokumenter, henviste Klagenævnet til kommentarene til den danske offentlighetsloven, der det fremgår at også – eksempelvis – opplysninger fra evalueringsnotater, meddelelsesbrev og andre dokumentere kan unntas fra innsynsretten.

Klageberettiget part

I den konkrete saken kom Klagenævnet til at størstedelen av innholdet i de øvrige dokumentene kunne unntas fra offentlighet, da de beskrev deler av det vinnende tilbudet. I hvilken grad øvrige dokumenter kunne åpnes for innsyn, heter det, må vurderes etter offentligrettslige regler generelt.

Den tredje kjennelsen (Mediq Danmark A/S mod Københavns kommune) gav et bidrag til forståelse av hva en klageberettiget part er etter den danske udbudsloven (§5a). Klagenævnet slo fast at spørsmålet om klagerett skal sees i forhold til konkurransen/saken og ikke til den enkelte tilbyder. Og da, heter det, er de ikke grunnlag for å nekte innsyn i dokumenter fra de øvrige tilbyderne som ikke nådde frem.

Bli den første til å kommentere på "Innsynskrav avslått av hensyn til kommunens økonomiske interesser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.