Likebehandling av tilbydere tørnet sammen med GDPR i dansk klagesak

Anbud365: Likebehandling av tilbydere tørnet sammen med GDPR i dansk klagesakKlagenævnet for Udbud kom i en kjennelse nylig til at GDPR ikke er til hinder for å likebehandle tilbydere.

Skriv ut artikkelen

Likebehandlingskravet i anskaffelsesretten og GDPR tørnet forleden sammen i en klagesak for danske Klagenævnet for Udbud. En oppdragsgiver ville ikke utlevere sensitive persondata som var vesentlige for å regne ut pris for kjøring og som dagens leverandør hadde. Ettersom dagens leverandør også var med i konkurransen om den nye kontrakten, hadde han dermed en konkurransefordel som etter anskaffelsesretten skulle utlignes. Klagenævnet mente at sensitive personopplysninger ikke måtte utleveres, men at det likevel var måter å utligne denne spesielle konkurransefordelen på.

Saken i Klagenævnet for Udbud gjaldt en kommunes anskaffelse spesialtransport av barn til skole og daginstitusjoner. Fem leverandører kom med tilbud, blant disse den som hadde kontrakten. En av tilbyderne klaget med den begrunnelse at oppdragsgiver, etter hans oppfatning, ikke hadde gjort hva som var mulig for å utjevne den konkurransefordelen eksisterende leverandør hadde. Kommunen hadde nemlig avvist å stille til rådighet opplysninger i konkurransen som ble ansett for vesentlige for utarbeidelse av tilbud – og som den eksisterende leverandøren rådet over.

Poenget var at det i konkurransegrunnlaget sto at spesialtransporten hovedsakelig skulle skje mellom barnets folkeregisteradresse og skole/institusjon eller mellom institusjoner. Prisen skulle avregnes med pris pr. passasjer for den korteste direkte rute i bil mellom adressene.

Avregningsmodellen

Klageren hevdet at opplysning om adresser hadde stor betydning da avregningsmodellen i konkurransen innebar at leverandøren bare fikk kilometerbetaling. Opplysning om adresser ville også ha betydning, heter det, for tilbyderens anslag av kostnader forbundet med kjøringen f.eks. i form av avskrivninger på materiell.

Kommunens avvisning av kravet om å utgi disse opplysningene ble begrunnet med henvisning til reglene om beskyttelse av personopplysninger. I tillegg gjaldt opplysningene barn, som nyter godt av utvidet beskyttelseshensyn etter databeskyttelsesreglene. Hensynet til barns personopplysninger veide for kommunen tyngre enn hensynet til leverandørenes innsikt i de aktuelle opplysningene.

Vesentlige opplysninger

Klagenævnet sa seg enig med klageren i at det dreide seg om vesentlige opplysninger for å kunne tilby en konkurransedyktig pris. I tillegg konstaterte nævnet at den eksisterende leverandøren gjennom å kjenne de aktuelle opplysningene, hadde en konkurransefordel. Og nævnet slo fast at det uten tvil ville være i strid med reglene for databeskyttelse å opplyse adressene på de barna som har hatt behov for spesialtransport, i konkurransegrunnlaget.

Med dette som bakgrunn kom Klagenævnet til at kommunen i overensstemmelse med persondatabeskyttelsesreglene på en enkel og rimelig måte, og uten å opplyse de nøyaktige adressene, i vesentlig omfang kunne ha redusert konkurransefordelen. Dessuten påpekte nævnet i sin avgjørelse at kommunen ikke hadde godtgjort at den eksisterende leverandørens konkurransefordel var redusert i på bredest mulig måte.

Alternative måter

Noen nærmere beskrivelse av «på en enkel og rimelig måte» gir ikke Klagenævnet, men i en artikkel på udbudsportalen.dk. skriver partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og cand.merc.jur. Haroun Mani, Nørgaard Piening Advokatanpartsselskab (vår oversettelse):

– Klagenævnet legger åpenbart stor vekt på klagers opplysning om at dette f.eks. kunne gjøres ved bare å opplyse veinavnene (og ikke veinumrene) eller ved alternativt på et kart ha oppdelt kommunen i et antall roder og deretter i konkurransegrunnlaget opplyst hvilke roder elevene var bosatt – eller hvor mange som var bosatt i hver enkelt sone.

Bli den første til å kommentere på "Likebehandling av tilbydere tørnet sammen med GDPR i dansk klagesak"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.