Etter år med «ørkenvandring» kan svensk innkjøpsstatistikk nå bli virkelighet

Anbud365: Etter år med «ørkenvandring» kan svensk innkjøpsstatistikk nå bli virkelighetFor den enkelte virksomhet utgjør statistikk et viktig underlag for styring og oppfølging av det innkjøpsstrategiske arbeidet, heter det i rapporten fra Upphandlingsmyndigheten – her ved sin generaldirektør, Inger Ek (foto: Andreas Blomlöf).

Skriv ut artikkelen

Etter nær et tiår med utredninger håper Upphandlingsmyndigheten at deres ferske studie kan gi støtet til etablering av en nasjonal statistikk for offentlige anskaffelser. Forslaget går bl.a. ut på å innføre en informasjonsplikt for – i prinsippet – alle kjøpende offentlige virksomheter. En slik årlig innlevering av bestemte innkjøps-opplysninger skal i første omgang omfatte allment tilgjengelig informasjon, men etter hvert utvides til ytterlige å omfatte opplysninger som imøtekommer behovet for en nasjonal innkjøpsstatistikk.

Upphandlingsmyndigheten har nylig presentert en rapport med resultatene av en studie i 2018 om mulighetene av å samle inn opplysninger om innkjøpsverdier. Offentlige anskaffelser i Sverige løper årlig opp i ca. 700 mrd svenske kroner. Det er et stort behov for nasjonal statistikk over offentlige anskaffelser som et bidrag til å utvikle den offentlige handelen, skriver Upphandlingsmyndigheten.

En slik nasjonal innkjøpsstatistikk bidrar til økt transparens og innsyn i hvordan offentlige midler brukes, heter det. Den delen av anskaffelsene som i dag er kunngjøringspliktig, bør kompletteres med informasjon om faktiske innkjøpsverdier.  Dette vil være et grunnlag for en heldekkende nasjonal statistikk som omfatter alle kjøp av varer, tjenester og bygg og anlegg.

Godt underlag for analyser

Upphandlingsmyndigheten tar i sin rapport til orde for at innsamlingen av opplysninger ikke alene bør avgrenses til kjøp etter anskaffelsesreglene, men disse bør kunne identifiseres og skilles ut. En nasjonal statistikk kan også bli et godt underlag for analyser av innkjøps- og leverandørmønster som kan komme til nytte for mange, skriver Upphandlingsmyndigheten.

For den enkelte virksomhet utgjør statistikk et viktig underlag for styring og oppfølging av det innkjøpsstrategiske arbeidet, heter det i rapporten. Analyser av innkjøpsmønster gir den kjøpende virksomheten bedre kontroll over innkjøpene og grunnlag for å arbeide mot mer strategiske kjøp. Et strategisk innkjøpsarbeid hos kjøpende virksomheter bidrar til effektive og gode kjøp til nytte for innbyggere og næringsliv.

Hva kan statistikken inneholde?

Forslaget innebærer at den nasjonale statistikken eksempelvis kan vise:

  • hvor store beløp innkjøpene løper opp i og hvor stor del om av disse som kjøpes med støtte i anskaffelsesregelverket
  • hvorledes innkjøpene fordeler seg på ulike innkjøpsområder og hvilke kategorier varer, tjenester og byggentrepriser som kjøpes
  • hvorledes innkjøpene fordeler seg mellom kategorier av kjøpende offentlige virksomheter og mellom enkeltvise kjøpende offentlige virksomheter
  • hvorledes innkjøpene fordeler seg mellom leverandører og hvor mye som eksempelvis kjøpes av private kontra offentlige leverandører, av små og mellomstore foretak og av ideelle organisasjoner
  • hvordan innkjøps- og leverandørmønster ser ut for de enkelte kjøpende offentlige virksomhetene

Innføring av informasjonsplikt

Upphandlingsmyndigheten sier seg enig med regjeringen i Sverige om at det bør innføres en plikt for de kjøpende offentlige virksomhetene til å levere visse opplysninger om innkjøp. Det anbefales å se hen til den alminnelige byrden det allerede er når det gjelde rå avgi opplysninger, og da i første rekke la plikten omfatte informasjon som allerede er alminnelig tilgjengelig hos de aktuelle virksomhetene. Men senere hen, heter det, er det likevel nødvendig å utvide informasjonsplikten til også å omfatte ytterligere informasjoner som kan benyttes for å identifisere hvilke kjøp som skjer med støtte i anskaffelsesreglene.

For å få sving på statistikken ber Upphandlingsmyndigheten om flere tiltak fra regjeringen. Det gjelder elektronisk anskaffelsesprosess, fortsatt utvikling av standardisering av format og innhold på forretningstransaksjoner og et nomenklatur for kontraktsnummer.

Bli den første til å kommentere på "Etter år med «ørkenvandring» kan svensk innkjøpsstatistikk nå bli virkelighet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.