EU-domstolen: Statlig jernbane omfattes av anskaffelsesreglene

Anbud365: EU-domstolen Statlig jernbane omfattes av anskaffelsesregleneSJ er et statlig aksjeselskap som utfører jernbanetransportvirksomhet med tog i Sverige (foto: Christian Kruse).

Skriv ut artikkelen

Til tross for at svensk jernbane er konkurranseutsatt, omfattes SJ av anskaffelsesregelverket innen forsyningssektoren. Dette fremkommer av en nylig avsagt avgjørelse fra EU-domstolen, ifølge «EU/EØS-nytt» – et nyhetsbrev fra stortingsbiblioteket. Avgjørelsen har betydning for statseide jernbaneforetak som ikke har vært klar over at de må følge regelverket.

SJ er et statlig aksjeselskap som utfører jernbanetransportvirksomhet med tog i Sverige. I januar 2012 inngikk SJ to avtaler om rengjøring av noen av togene selskapet driver uten å gjennomføre en offentlig anskaffelsesprosess. Konkurrensverket, det svenske konkurransetilsynet, mente at SJ er omfattet av forsyningsvirksomhetsdirektivet av 2004, og at anskaffelsen således utgjorde en ulovlig direkteanskaffelse. SJ var ikke enig i dette, og fikk også medhold i sitt syn i to nasjonale rettsinstanser.

Uttalelse fra EU-domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen besluttet å be EU-domstolen om en prejudisiell avgjørelse i saken. Tvisten dreier seg om tolkning av direktivets artikkel 5 første ledd, som lyder:

  • Dette direktiv får anvendelse på virksomheter i forbindelse med levering eller drift av nett for yting av offentlige tjenester på området transport med jernbane, automatiserte systemer, sporvei, trolleybuss, buss eller taubane.
  • Når det gjelder transporttjenester skal et nett antas å foreligge dersom driftsvilkårene for tjenesten er fastsatt av vedkommende myndighet i en medlemsstat, som for eksempel vilkår for rutene som betjenes, tilgjengelig kapasitet eller tjenestens hyppighet.

Nettverk av transporttjenester

Domstolen måtte først ta stilling til om et nettverk for transporttjenester foreligger også når Trafikverket i egenskap av ansvarlig myndighet må godkjenne søknader om infrastrukturkapasitet i størst mulig utstrekning. EU-domstolen måtte besvare om vilkårene SJ opererer i henhold til, har blitt etablert av Trafikverket i egenskap av ansvarlig myndighet.

Domstolen kom til at så var tilfelle, til tross for SJs anførsler om at selskapet utfører sine transporttjenester med jernbane i en situasjon med fri konkurranse på markedet uten å motta statlig finansiering, at inntektene stammer fra billettsalg, at selskapet ikke nyter noen særstilling ved bedømmelsen av søknader om jernbanekapasitet og at all den transport selskapet utfører følger av dets egen avgjørelse. Domstolen mente at slike forhold ikke nødvendigvis utelukker at betingelsene som SJ opererer under er blitt fastsatt av en ansvarlig myndighet. Selv om SJ har en viss frihet til å fastlegge vilkår for driften av dets transportvirksomhet, skal disse vilkårene like fullt godkjennes av ansvarlig myndighet gjennom at SJ må søke om infrastrukturkapasitet fra Trafikverket.

Levering eller drift av nett

Domstolen besvarte således det første spørsmålet med at det foreligger et nettverk for transporttjenester i den aktuelle saken. Den måtte deretter ta stilling til om SJs virksomhet faller inn under definisjonen av levering eller drift av nett for ytelse av offentlige tjenester på jernbaneområdet. Konklusjonen ble at Trafikverket i egenskap av infrastrukturforvalter er ansvarlig for levering av nettet, mens SJ drifter nettet.

Domstolens avgjørelse innebærer en avklaring av hvilke rettssubjekt som faller innunder forsyningsdirektivets virkeområde, skriver nyhetsbrevet fra stortingsbiblioteket. Avgjørelsen er særlig interessant for statseide jernbaneforetak som, i likhet med SJ, tidligere har gått ut ifra at man ikke behøver å lyse ut sine anskaffelser etter prosedyrereglene i forsyningsdirektivet.

Du kan lese saken på Stortingsbibliotekets nyhetsbrev her.

Bli den første til å kommentere på "EU-domstolen: Statlig jernbane omfattes av anskaffelsesreglene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.