Leverandør: Oppdeling av anbud kan gi mer miljøbelastning enn økt konkurranse

Anbud365: Leverandør Oppdeling av anbud kan gi mer miljøbelastning enn økt konkurranseOgså leverandører, bl.a. disse ASKO, bidrar med innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. På bildet Tore Bekken, adm. direktør i ASKO.

Skriv ut artikkelen

Oppdeling av anbudet i flere delanbud vil med stor sannsynlighet øke både utgifter og miljøbelastningen mer enn det fremmer større konkurranse. Oppdeling i delanbud bør derfor ses i sammenheng med konkurransesituasjonen i markedet for den enkelte anskaffelse. Dette skriver ASKO – i et innspill til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Det er også en betydelig utgift for oppdragsgiver å bestille varer flere steder, motta flere vareleveranser, håndtere flere fakturaer, slår de fast.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, bl.a. fra ASKO, som er engrosvirksomheten til NorgesGruppen ASA – et av Norges største handelshus.

I innspillet peker ASKO på at det fokuseres mest på pris i offentlige anskaffelser. Miljø settes ofte som absolutte krav, men på et for lavt nivå og det følges ikke opp, heter det. Selskapet er opptatt av hva man i handlingsplanen tenker å gjøre av tiltak for miljø som et evalueringskrav? Som et stort logistikkselskap tenker de på lavutslipps – eller utslippsfrie kjøretøy.

Forbedringsområder

ASKO opplever at miljøkravene i de mange anbud har følgende utfordringer/forbedringsområder:

• Kravene er for generelle

• Kravene er ikke målbare og/eller kan ikke evalueres/etterprøves

• Kravene er ikke tilpasset nivået for dagens/fremtidens miljøarbeid (for enkle krav)

ASKO har gjennom de siste årene, heter det, sett eksempler på at tilbyder har fått maksimal score på tildelingskriteriet miljø som baseres på bilpark som tilbyder skal kjøpe. Det viser at tilbyder kan basere sitt tilbud på kvalifikasjoner de ikke har når tildelingen skjer. – Vi mener det bør være et krav at tilbyder legger frem sine kvalifikasjoner som er de gjeldende kvalifikasjoner når tildelingen skal gjøres, ikke at man kan basere sitt tilbud på hva tilbyder skal kjøpe, poengterer ASKO i sitt innspill.

Delanbud

Som tilbyder av matvarer til det offentlige ser ASKO en trend de siste årene hvor oppdragsgivers totale behov deles opp i flere delanbud. Det oppgis som bakgrunn for oppdelingen at det er ønskelig med større konkurranse, slår de fast. Det er få aktører på markedet, og med få unntak opplever de at det er de samme tilbyderne som byr på de samme varegruppene. Dersom en oppdragsgiver har rammeavtale med flere tilbydere vil dette føre til betydelige ekstra utgifter, samt at det også vil være en stor miljøbelastning å ha flere leverandører som leverer små leveranser for å dekke den enkelte kundes totale behov for vareforsyning.

1 kommentar på "Leverandør: Oppdeling av anbud kan gi mer miljøbelastning enn økt konkurranse"

  1. ASKO presenterer kun en side av saken. For en helhetlig forståelse av oppdeling av anbud anbefaler jeg alle interesserte å lese regjeringens nye rapport “Virkningen av store offentlige anskaffelser” som ble lagt frem i forrige uke. Komplett utgave kan lastes ned her: http://dinanbudshjelp.no/wp-content/uploads/2020/05/endelig-rapport.-virkninger-av-store-offentlige-kontrakter.pdf

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.