Status offentlige innkjøp (V):6 av 10 har klima- og miljømål, få er gode til å følge opp

Anbud365: 6 av 10 har klima- og miljømål, bare hver fjerde er gode til å følge oppGladmelding til klima- og miljøminister Espen Barth Eide: Hele 85% av alle virksomhetene med en anskaffelsesstrategi har med klima og miljø, som dermed er det nest vanligste temaet å ha i strategien. Bare «organisering, roller og ansvar» rager høyere (foto: Cecilie Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Mens 61% av offentlige virksomheter har konkrete mål eller tiltak for å redusere klima- og miljøbelastning i anskaffelser, er det bare 24% av disse som i stor eller svært stor grad opp disse. Dette fremgår av resultatene fra året stor anskaffelses-undersøkelse. Statlige virksomheter blir i rapporten oppfordret til å jobbe med sine rutiner som begrenser eller endrer forbruk i mer klima- og miljøvennlig retning. Ikke flere enn 25% av de statlige virksomhetene har slike rutiner for anskaffelser, bestillinger eller avrop ved innkjøpsavtaler – 75% av fylkeskommunene har, 55% av kommunene.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) lanserte for kort tid siden hovedrapporten fra den store anskaffelsesundersøkelsen gjennomført i år.

Offentlige virksomheter skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant. Ifølge i undersøkelsen har bare 57% av virksomhetene gjort det, 18% har lagt en plan om å gjøre det, mens 17% verken gjort det eller lagt noe plan for å gjøre det.

Virksomheter med store innkjøpsvolum ser i større grad ut til å ha innrettet sin anskaffelsespraksis på denne måten enn virksomheter med små innkjøpsvolum. 67% av store virksomheter svarer at de har gjort det, mens andelen bare er 43% hos de små.

Positivt på plansiden

Det har vært en positiv utvikling i andel offentlige virksomheter med slike planer – opp fra 53 til 70% fra 2020 til 2022. Undersøkelsen viser at kommuner og fylkeskommuner i større grad har innrettet sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger enn de andre virksomhetstypene. 52% av de statlige virksomhetene har gjort dette, mens andelen er noe høyere for offentlige foretak og selskap.

Klima og miljø er det nest vanligste temaet å ha i anskaffelsesstrategien, fremgår det av undersøkelses-rapporten. Hele 85% av alle virksomhetene med en anskaffelsesstrategi hadde dette med. Bare «organisering, roller og ansvar» rager høyere.

Størst økning hos kommunene

Den største økningen mht klima og miljø som tema i anskaffelsesstrategi har vært hos kommunene, som har gått fra 82% i 2018 til 92% i 2022. Det har også vært en økning hos de statlige virksomhetene, mens klima og miljø omtales i alle anskaffelsesstrategiene til fylkeskommunene.

Under halvparten av alle virksomhetene har rutiner som begrenser eller endrer forbruk i mer klima- og miljøvennlig retning. Fylkeskommunene og kommunene har det i større grad enn offentlige foretak og selskap og statlige virksomheter. Bare 25% av de statlige virksomhetene har sine rutiner for anskaffelser, bestillinger eller avrop ved innkjøpsavtaler, viser undersøkelsen. I rapporten blir det understreket at det er særlig viktig at statlige virksomheter jobber rutinene på disse områdene.

Konkrete mål og tiltak

61% av virksomhetene har konkrete mål eller tiltak i styringsdokumenter for å redusere klima- og miljøbelastning i anskaffelser. Det er stor variasjon mellom virksomhetstypene. Samtlige av fylkeskommunene som deltok i undersøkelsen har dette, mens bare 47% av av de statlige oppgir å ha dette.

Offentlige virksomheter har mye å gå på når det gjelder oppfølging av mål og tiltak for klima og miljø i anskaffelser. Bare 24% av virksomhetene som har fastsatt mål og tiltak følger i stor eller svært stor grad opp disse. Den største andelen følger opp i noen grad, og en vesentlig andel gjør det i liten grad. De store virksomhetene følger opp fastsatte mål og tiltak i størst grad, men en større andel av de små følger opp sammenlignet med de mellomstore virksomhetene.

Bli den første til å kommentere på "Status offentlige innkjøp (V):6 av 10 har klima- og miljømål, få er gode til å følge opp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.