Agder skal premiere utslippsfrie løsninger i anskaffelser

Anbud365: Agder skal premiere utslippsfrie løsninger i anskaffelserHvis samtlige 25 kommuner, næringsliv og organisasjoner på Agder tar ansvar for «sine» klima- og miljøpåvirkninger, og vi samarbeider på tvers, vil vi sammen nå regionens klima- og miljømål, sier fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft (foto: Agder fylkeskommune / Erling Slyngstad).

Skriv ut artikkelen

Fylkeskommunens innkjøpsmakt skal brukes som et strategisk verktøy i klima- og miljøpolitikken, heter det i Agder fylkeskommunes nylig vedtatte klima- og miljøpolitikk. Utslippsfrie løsninger i anskaffelser skal premieres, slår fylkeskommunen fast, og man skal være en pådriver for nullutslipp i transport og anlegg. Ti konkete klima- og miljømål er rettesnoren.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune hadde egne mål før fylkessammenslåingen. Målene hadde utgangspunkt i Energiplan Agder (2009) og Regionplan Agder 2020. Nå har Agder fylkeskommune vedtatt nye mål i Regionplan Agder 2030. Fylkestinget vedtok nylig 19 mål og arbeidsrutiner.

Blant annet heter det at fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt som et strategisk verktøy i klima- og miljøpolitikken. De skal være en pådriver for nullutslippsløsninger for transport og anleggsdrift ved å bidra til etablering av nødvendig infrastruktur og premiere utslippsfrie løsninger i sine anskaffelser. Likeledes skal fylkeskommunen ta i bruk sirkulære løsninger og bærekraftige forbruk i våre virksomheter, prosjekter og drift

Miljø- og klimamålene

Fylkestinget har også vedtatt at de skal få klima- og miljørapportering til fylkestinget på en rekke mål for 2030 – med utgangspunkt i nivået i 2020. Unntaket er transport hvor 2019 er vurdert som mer representativt fordi koronaen gjorde 2020 til et spesielt år med hensyn til reisevirksomhet.

Målene:

  • redusere utslippene av klimagasser med 63% 
  • redusere energiforbruk med 30% 
  • halvere avfallsmengden og øke kildesorteringsgraden til 70% 
  • øke andelen utslippsfrie maskiner og kjøretøy fra 10% i 2020 til 100% i 2030 
  • halvere ansattes tjenestereiser med fly og bil (sammenlignet med 2019) 
  • øke andelen som benytter sykkel, gange og kollektivt til og fra jobb fra 40% (2019) til 60% 
  • sykefraværet skal være maksimalt 5% 
  • redusere nedbygging av natur og dyrkbar mark med 80% 
  • sikre restaurering/gjenoppbygging av ødelagt natur 
  • kartlegge/følge opp kystnære økosystemer i sjø 

Fylkestinget har også vedtatt mål for biologisk mangfold og innkjøp som vurderes som viktige for å redusere virksomhetens belastning for det ytre miljø, og bidra til å oppfylle Regionplan Agder 2030. 

Miljøfyrtårn-sertifisering

Det pågår et arbeid med å Miljøfyrtårn-sertifisere Agder fylkeskommune. Her er det et krav at virksomheten har en miljøpolicy og mål for ytre miljø og helse. Det er nå vedtatt en miljøpolicy for Agder fylkeskommune. Hensikten er å gi overordnede føringer for arbeidet med klima og miljø. Den skal definere forbedringsområder (målområder) slik at det over tid kan føre til en høyere standard på miljø- og klimaarbeidet, og sikre kontinuerlig forbedring, heter det.  

Bli den første til å kommentere på "Agder skal premiere utslippsfrie løsninger i anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.