Foreslår at grønne og innovative anskaffelser løftes frem på Doffin

Anbud365: Foreslår at grønne og innovative anskaffelser løftes frem på DoffinAvfall Norge, her ved næringspolitisk direktør Cecilie Lind, mener at tilgang til, eller ansettelse av egne klimarådgivere, bør vær obligatorisk for alle offentlige innkjøpskontor.

Skriv ut artikkelen

Det bør vurderes hvordan Doffin raskt og enkelt kan utvikles til både å fremheve grønne og innovative anskaffelser og ta frem statistikk. Det foreslår Avfall Norge i et innspill til arbeidet med handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser. Utlysningene kan «tagges og telles», heter det, utviklingen kan synliggjøres på nett og det kan utvikles filtreringsmuligheter som kan være nyttige for både myndighetene, tilbydere og innkjøpere. Slikt vil bidra til bevisstgjøring og gi bedre oversikt.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Digitaliseringsdirektoratet ansvar for utarbeidelse av handlingsplanen. Den skal utvikles i samarbeid med Miljødirektoratet. Til arbeidet er det kommet en rekke innspill, også fra Avfall Norge.

Avfall Norge er opptatt av 30%-prosenten, m.a.o. bestemmelsen om at der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30%. Foreningen mener at det må stilles sterkere krav, og foreslår å endre forskriften til «… skal det vektes minimum30 prosent». Det vil, heter det, gi økte muligheter for nye og innovative produkter og tjenester. – Det er viktig ved innføring av en slik endring at innkjøpsansvarlig har riktig kompetanse for å vurdere dette, slår Avfall Norge fast.

Tilgang til klimarådgivere

For øvrig er det Avfall Norges mening at tilgang til, eller ansettelse av egne klimarådgivere, bør vær obligatorisk for alle offentlige innkjøpskontor. Tilgangen bør være på lokalt eler regionalt nivå, heter det.

De mener også at bruken av merkeordninger bør utvides, og at det for visse produkter bør være et krav, samt at statlige myndigheter bør være den aktøren som fastslår hvilke merkeordninger som er godkjent for bruk i offentlige anskaffelser.

Sirkulærøkonomi er kjernen

Blant prioriteringene i handlingsplanen mener Avfall Norge at tiltak rettet mot måloppnåelse av mer sirkulærøkonomi vil være kjernen i å nå målsettinger på de øvrige punktene som Digitaliseringsdirektoratet har listet opp:

– Ved f.eks. å stille minimumskrav til en %-andel resirkulerte materialer i alle offentlige prosjekter, vil man fremme innovasjon og skape et hjemmemarked for en større andel miljøvennlige produkter og tjenester, fremholder Avfall Norge. Drivstoff, byggevarer, innredning og emballasje er eksempler på varekategorier hvor et tilstrekkelig antall aktører og produkter med resirkulert innhold er på markedet til å opprettholde konkurranse. Tekstiler har stort klimaavtrykk og er et økende avfallsproblem, så dette er et annet område som bør prioriteres fremover.

Dessuten tar foreningen til orde for å vurdere hvordan offentlige innkjøp i større grad kan bidra til økt utnyttelse av biogass.

Veiledning og statistikk

Det foreslås også en veiledning for politikerne på alle nivåer, der muligheten for å stille grønne krav for innkjøp belyses. Statistikk er også viktig, ikke minst for å måle utvikling og «grønne offentlige anskaffelser» inngår som en av flere indikatorer når EU skal legge til rette for medlemslandenes utvikling inne sirkulær økonomi. Norge må bidra til utvikling av felleseuropeiske indikatorer for grønne offentlige innkjøp, heter det i innspillet fra Avfall Norge, som også er opptatt av risikoavlastning – også for tiltak som fremmer sirkulær økonomi og økt ressursutnyttelse, ikke «bare» klimagevinster.

Bli den første til å kommentere på "Foreslår at grønne og innovative anskaffelser løftes frem på Doffin"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.