Anbud365-kommentatorene (I): Slik kan useriøse med uetiske virkemidler bekjempes

Anbud365: Det er viktig å identifisere mulige målkonflikter og synergier allerede i planleggingsfasen av en anskaffelse for å sikre en forsvarlig håndtering av målkonflikter, samt å optimalisere mulige synergier, minner artikkelforfatteren oss om.Det er viktig å identifisere mulige målkonflikter og synergier allerede i planleggingsfasen av en anskaffelse for å sikre en forsvarlig håndtering av målkonflikter, samt å optimalisere mulige synergier, minner artikkelforfatteren oss om.

Skriv ut artikkelen

– Mitt entydige råd er å drive kontinuerlige forbedringer av innkjøpsfunksjonen, herunder prosesser, maler og kontrakter. Da vil vi i det minste redusere sjansene for at eventuelt useriøse leverandører vinner frem med mer eller mindre uetiske virkemidler, poengterer Jacob M Landsvik, spesialrådgiver, Ressurser på avveie AS og Anbud365-kommentator. Bakgrunnen er at det er registrert en tiltagende praksis at leverandører presser innkjøpere i det offentlige underveis i anbudskonkurranser – og da i økende grad med advokathjelp.

Det er registrert en tiltagende praksis at leverandører presser innkjøpere i det offentlige underveis i anbudskonkurranser – og da i økende grad med advokathjelp. Flere innkjøpere har skrevet til oss og bedt oss om å rette søkelyset på dette fenomenet, beskrevet slik av denne innkjøper-representanten: «… stadig økende bruk av advokater fra leverandørene sin side, for å få avlyst konkurranse, avvist konkurrenter, eller omgjort tildelinger, sett opp mot hvordan denne stadig økende advokatinnblandingen påvirker resultater, kostnader og gjennomføringen av offentlige anskaffelser.»

Og et eksempel:

«…. fått advokatbrev som rett ut sier at det er gjort alvorlige feil i en anskaffelse (ikke engang i evalueringen / valg av leverandør, men at tildelingskriteriet f.eks. i seg selv er ulovlig), og at vi må tildele avtalen til deres klient»

En rettsliggjøring

Anbud365 har utfordret sine kommentatorer til å mene noe om denne typen praksis.

Landsvik påpeker i sin kommentar at det åpenbart skjer feil i både planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av offentlige anskaffelser. Det kan så vel klageorganet KOFA og rettsavgjørelser dokumentere. Det fortsetter å skje så lenge oppdragsgiver ikke følger opp sine innkjøpere, eller setter dem i stand til å drive kontinuerlige forbedringer og lære av så vel egne som andres feil.

– Det har imidlertid foregått en rettsliggjøring innenfor offentlige anskaffelser over år, fremholder han. Advokater har reist Norge på kryss og tvers og holdt kurs i hvordan man skal vinne offentlige kontrakter. Hovedtemaet i flere av kursene har vært å finne feil og å klage. Det kan se ut som at det har utviklet seg en praksis ved bl.a. økt bruk av så vel jurister som advokater som er i direkte motstrid til en effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det er sikkert noen som tror at angrep er det beste forsvar og går høyt ut og slår oppdragsgiver i hodet med mer eller mindre veloverveid bruk av lov og forskrift. Det kan også dokumenteres av klageorganet KOFA i de sakene hvor det ikke finnes brudd på lov og forskrift.

Følges ikke alltid

– Det må være hevet over enhver tvil at lover og forskrifter skal følges, slår Landsvik fast. Det må også heves over enhver tvil at lover og forskrifter ikke alltid følges. Noe skyldes mangel på kunnskap. I andre tilfeller kan det være det bevisste overtredelser f.eks. ved at oppdragsgiver har bestemt seg for leverandør før utlysning har skjedd. Og:

– Det er ikke noe enkelt svar på utfordringen som Anbud365 bringer frem for kommentatorene denne gangen. Mitt entydige råd er å drive kontinuerlige forbedringer av innkjøpsfunksjonen, herunder prosesser, maler og kontrakter. Da vil vi i det minste redusere sjansene for at eventuelt useriøse leverandører vinner frem med mer eller mindre uetiske virkemidler.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (I): Slik kan useriøse med uetiske virkemidler bekjempes"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.