Anskaffelsesutvalget: Kan gjøre det vesentlig lettere å handle lokalt

Anbud365: Anskaffelsesutvalget: Kan gjøre det vesentlig lettere å handle lokaltNHO, her ved Arnhild Dordi Gjønnes og KS ved Beatrice Dankertsen Hennyng, - begge medlemmer av Anskaffelsesutvalget - står sammen om forslaget til ny anskaffelseslov. De har til og med en felles dissens. - Det er en stor milepel at oppdragsgiver- og leverandørsiden er blitt enige om ett felles regelsett, heter det i begges redegjørelse for det nye lovforslaget. For de som har fulgt utviklingen av anskaffelsesregelverket siden EØS-avtalen kom til verden, kan begivenheten godt stemples som en anskaffelsesrettslig våpenhvile.

Skriv ut artikkelen

Med forslaget fra Anskaffelsesutvalget vil mulighetene for å handle lokalt øke betraktelig. Flere grep foreslås: Ved en offentlig handletur der kassalappen kommer under 300 000 skal ikke anskaffelsesreglene gjelde. Dessuten foreslås det å heve grensene for kunngjøringsplikten – for statlige vare, og tjenestekontrakter fra 1,3 til 1,4 mill, for andre vare- og tjenestekontrakter fra 1,3 til 2,2 mill. For utvalget har det vært viktig å forenkle regelverket for de mindre oppdragsgivere, spesielt for mindre oppdragsgivere som kommuner, som forholder seg til EØS-terskelverdien på 2,2 mill heter det. Så spørs dette om dette blir lovfestet en gang.

Første delutredning fra Anskaffelsesutvalget – NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser – er nå ute på høring med frist 10. februar neste år. Annen del av utredningsarbeidet skal etter planen leveres 4. mai 2024.

Lovens innslagspunkt

Blant forslagene i den delen av utredningen som er levert, er å heve grensen for når anskaffelselsloven skal gjelde. I dag er den 100 000 og kom inn i anskaffelsesregelverket i 2006, skriver utvalget. En ren inflasjonsjustering tilsier at den heves til om lag 160 000 kroner. Men utvalget tar mye kraftigere i og setter grensen til 300 000. Anskaffelser under denne terskelen reguleres etter utvalgets syn i tilstrekkelig grad av generelle forvaltningsrettslige regler, supplert med de interne retningslinjer som den enkelte oppdragsgiver måtte finne formålstjenlig. Utvalget tilføyer at dette innslagspunktet bør inflasjonsjusteres ved jevne mellomrom, for å unngå at terskelen reelt sett senkes for hvert år som går.

Innspill som utvalget har mottatt tilsier at det er dette som gjør at oppdragsgivere mener det er vesensforskjell på transaksjonskostnadene knyttet til anskaffelser like over og like under 100 000 kroner, og som gjør at det er ønskelig å videreføre en løsning hvor de minste anskaffelsene faller helt utenfor loven.

Høyere grenser for kunngjøringsplikt

For vare- og tjenesteanskaffelser under EØS-terskelverdi foreslår utvalget å forenkle dagens regelverk. Med dagens terskelverdier vil dette gjelde statlige vare- og tjenesteanskaffelser med en verdi mellom 300 000 og 1,4 mill og anskaffelser med en verdi mellom 300 000 og 2,2 mill for andre oppdragsgivere. Etter utvalgets oppfatning bør offentlige oppdragsgivere få større frihet enn i dag til å innrette slike anskaffelser slik de selv finner formålstjenlig, så lenge oppdragsgiver sikrer at anskaffelsen skjer på markedsmessige vilkår og opptrer i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper.

Forslaget innebærer at kunngjøringsplikten for statlige vare, og tjenestekontrakter heves fra 1,3 til 1,4 millioner kroner. For andre vare- og tjenestekontrakter er endringen større – her heves kunngjøringsplikten fra 1,3 til 2,2 millioner kroner. For utvalget har det vært viktig å forenkle regelverket for de mindre oppdragsgivere, spesielt for mindre oppdragsgivere som kommuner, som forholder seg til EØS-terskelverdien på 2,2 millioner.

Bygg og anlegg

Også for mindre bygge- og anleggsanskaffelser mener utvalget at det er grunn til å forenkle dagens regler. EØS-terskelverdi for slike anskaffelser er så høy (for tiden 56 millioner kroner) at det er behov for en mer nyansert tilnærming, heter det. De aller minste bygge- og anleggsanskaffelsene bør etter utvalgets syn underkastes samme regulering som de minste vare- og tjenestekontraktene. Utvalget foreslår derfor at bygge- og anleggskontrakter som har en verdi opp til 15 mill, følger de foreslåtte forenklede reglene for varer og tjenester. Utvalget tar også til orde for at det skal gjelde en forenklet kunngjøringsplikt for bygge- og anleggsanskaffelser mellom 3 og 15 mill. Dette styrker leverandørenes mulighet til å følge med på, og melde sin interesse ved, bygge- og anleggsanskaffelser, heter det.

Flertallets forslag innebærer at anskaffelser av verdi lik eller over 15 mill må følge EØS-reglene. Et mindretall – NHO og KS – går her for vesentlig mindre strenge regler. De foreslår at det skal være felles/ samme regler for alle bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelen på 56 mill. Det begrunnes med at det er bedre med ett kunngjøringspliktig regelsett under EU/EØLS-terskelverdien.

Bli den første til å kommentere på "Anskaffelsesutvalget: Kan gjøre det vesentlig lettere å handle lokalt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.