Bommet på regelverket i seks av sju anskaffelser

Anbud365: Bommet på regelverket i seks av sju anskaffelserHålogaland Teater AS, her ved teatersjef Egill Pálsson, har hatt revisjonsbesøk. Bare «vanlige», ikke «kunstneriske» anskaffelser var tema (foto: Jan Fredrik Frantzen/Hålogaland Teater).

Skriv ut artikkelen

Hålogaland Teater AS har i seks av syv undersøkte anskaffelsene i liten grad etterlevd de relevante bestemmelsene i regelverket om offentlige anskaffelser. Slik lyder konklusjonen i en revisjonsrapport. Og teatret får med seg en tydelig revisjons-beskjed: Sørg for å treffe tiltak for å sikre at anskaffelsesregelverket etterleves. Spesielt gjelder det at vurderinger og beslutninger i anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med regelverket.

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har KomRev NORD gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot Hålogaland Teater AS. Hålogaland Teater er et regionalt teater for Troms og Finnmark og eies av fylkeskommunen og Tromsø kommune. Hovedsetet ligger i Tromsø. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å få undersøkt og vurdert hvorvidt selskapet ved sine innkjøp overholder gjeldende bestemmelser om offentlige anskaffelser.

Revisjonskriterier

Ved kjøp av varer og tjenester er Hålogaland Teater AS forpliktet til å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fra regelverket plukket revisor disse revisjonskriteriene:

  • selskapet må sikre konkurranse, likebehandling av leverandører og forutberegnelighet.
  • dokumentasjon som belyser anskaffelsesprosessen og at regelverket er fulgt.
  • anskaffelser over den såkalte nasjonale terskelverdien skal følge forskriften del II, der det gjelder en plikt om kunngjøring.
  • må godtgjøre at vilkårene for eventuelle unntak er oppfylt, og kunne dokumentere sine vurderinger.

De undersøkte anskaffelsene er valgt ut på bakgrunn av en analyse av selskapets regnskaper for 2019 og 2020. Virksomheten ved Hålogaland Teater ASt er av kunstnerisk karakter, og anskaffelsesregelverket gjør unntak for en del kunstneriske anskaffelser. Derfor er mer «alminnelige» vare- og tjenesteanskaffelser valgt ut, der KomRev NORD har ment at det kan være risiko for svikt. For alle de utvalgte anskaffelsene er Hålogaland Teater AS bedt om å sende dokumentasjon som belyser hele anskaffelsesprosessen.

Uenige i bruk av unntak

I en av de syv undersøkte anskaffelsesprosessene er revisjonens vurdering at Hålogaland Teater AS har oppfylt alle revisjonskriteriene. For de øvrige seks undersøkte anskaffelsene har revisjonen enten vurdert at flesteparten av kriteriene ikke er oppfylt eller at kriteriene ikke lar seg vurdere fordi det ikke foreligger dokumentasjon. For fire av de syv har Hålogaland Teater AS vist til at anskaffelsen er gjennomført uten konkurranse fordi det bare er én leverandør i markedet. Revisjonen har for disse anskaffelsene sagt seg uenige i at anskaffelsen kan unntas fra regelverket som sådan, selv om vilkårene for unntak fra forskriften del II eller del III skulle være oppfylt.

Hele rapporten finnes i forvaltningsrevisjonsregisteret til Norges Kommunerevisorforbund.

Bli den første til å kommentere på "Bommet på regelverket i seks av sju anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.