Nytt gigantisk veiprosjekt for tur – håper norske aktører vil melde seg

Anbud365: Nytt gigantisk veiprosjekt for tur – håper norske aktører vil melde segStortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (A) spurte, samferdselsminister Knut Arild Hareide svarte.

Skriv ut artikkelen

Snart står et nytt gigantisk OPS-prosjekt i veisektoren for tur: Hålogalandsveien, kostnadsberegnet til litt under ni milliarder, ifølge Nasjonal transportplan. Ikke samme risiko her som i Sotrasambandet, ifølge samferdselsminister Knut Arild Hareide, som håper at også norske aktører viser interesse for Hålogalandsvegen – i motsetning til Sotrasambandsprosjektet. Her håper statsråden i et skriftlig svar til Stortinget imidlertid at norske aktører vil, melde seg som underleverandører.

I forbindelse med kvalifiseringsrunden i ti-milliardprosjektet Sotrasambandet knytter det seg en viss spenning til hva som skjer når konkurranseutsettingen av det siste av regjeringens tre OPS-prosjekter starter. Det er Hålogalandsveien i Nordland, som også er lagt opp som et stort OPS-prosjekt.  Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (A) lurte så mye på dette at hun sendte av sted et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Ville statsråden høste av erfaringene fra Sotrasambandet og legge mer til rette for norsk anleggsbransje i Hålogalandvei-prosjektet?

På nettsidene til Statens vegvesen opplyses det at det er satt av 8,7 mrd. kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til dette prosjektet, og gitt at Stortinget bevilger denne finansieringen så kan prosjektet lyses ut tidlig 2020, noe som igjen gir mulig byggestart første halvdel 2021.

Mindre, forventet risiko

– Hålogalandsvegen er også et stort prosjekt, men et prosjekt som ikke har den samme forventede risiko som Sotrasambandet, heter det i statsrådens svar til Leirtrø. I tillegg arbeides det nå med en fordeling av risikoen i prosjektet, slik at OPS-kontrakten for Hålogalandsvegen skal kunne bli mer attraktiv for flere aktører, også norske. Det pågår derfor nå også dialog både med norske og utenlandske aktører for best mulig å kunne tilpasse risikodelingen i OPS-kontrakten til hva markedet ønsker.

Hareide påpekte at gjennomføring av vegprosjekter ved bruk av OPS-kontrakter er en av flere kontraktsformer som kan være hensiktsmessig: – OPS-kontraktene som så langt er gjennomført i vegsektoren, har gitt nyttige erfaringer som også benyttes ved tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Dette er også noe av hensikten med de nye OPS-prosjektene som det nå arbeides med, i tillegg til at det antas som hensiktsmessig å gjennomføre de aktuelle prosjektene ved bruk av OPS-kontrakter, heter det.

Foreløpig uten norsk OPS-marked

En gjennomføring av prosjekter ved bruk av OPS medfører av selve kontrakten inngås med et OPS-selskap. Aktørene i et OPS-selskap er både finansielle aktører og entreprenører. OPS-selskapet inngår så kontrakt med en eller flere entreprenører.

– Så langt har vi ikke et eget norsk OPS-marked for infrastrukturprosjekter, men prosjektene som er gjennomført, har bidratt til å øke denne type kompetanse også hos norske aktører, erkjenner samferdselsstatsråden i sitt svar. Jeg håper dette nå kan bidra til at også norske aktører viser interesse for Hålogalandsvegen.

De tre OPS-prosjektene

E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen er det siste av de tre nye OPS-kontraktene som regjeringen har foreslått gjennomført i vegsektoren. Det første av de tre prosjektene, Rv 3/25 Løten – Elverum nærmer seg allerede trafikkåpning og prosjektet er gjennomført med norske aktører. Prosjektet er gjennomført på kortere tid enn antatt, og til en lavere pris enn antatt. Det var stor interesse i markedet for prosjektet, og både norske og utenlandske aktører deltok i konkurransen om denne OPS-kontrakten.

For det neste OPS-prosjektet, Rv 555 Sotrasambandet pågår nå kvalifikasjon av aktører som skal delta i selve konkurransen. Så langt ser vi at hovedaktørene som søker om å bli kvalifisert for prosjektet er svært store europeiske og asiatiske aktører. Årsaken til dette er som antatt at risikoen i OPS-kontrakten for Sotrasambandet blir vurdert som stor, både som følge av prosjektets størrelse og egenart, med en stor hengebru og krevende gjennomføring i tettbygd område. Statsråd Hareide skriver i sitt svar til Leirtrø at han forventer at norske aktører vil delta som underleverandører for selve gjennomføringen av prosjektet.

Bli den første til å kommentere på "Nytt gigantisk veiprosjekt for tur – håper norske aktører vil melde seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.