Gjelder anskaffelsesreglene for Oslos nyskapning – innovasjonsdistrikter?

Anbud365: Gjelder anskaffelsesreglene for Oslos nyskapning – innovasjonsdistrikterVictoria Marie Evensen var byråd for næring og eierskap da saken om Oslo kommunes utvikling av innovasjonsdistrikter i hovedstaden dukket opp. Men når disse distriktene kjøper varer og tjenester, gjelder anskaffelsesregelverket? (foto: Sturlason).

Skriv ut artikkelen

Oslo kommune skal utvikle innovasjonsdistrikter med sekretariater. Nå vil ansvarlig byrådsavdeling ha hjelp fra Kommuneadvokaten for å finne ut om disse sekretariatene er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Kommunen er pådriver for samarbeidet om innovasjonsdistrikter, men bidrar også i stor grad med finansiering av drift og aktivitet. Men også private aktører er i betydelig grad involvert.

I brevet, som Anbud365 har fått innsyn i, til Kommuneadvokaten skriver byrådsavdeling for næring og eierskap at den samarbeider med flere offentlige og private aktører om utvikling av innovasjonsdistrikter i Oslo. Bakgrunnen er at Campus Oslo – Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden ble vedtatt av bystyret i februar 2019. Der står det at det skal utvikles innovasjonsdistrikter, og at Oslo kommune skal følge opp arbeidet med fire tiltak:

  • Legge til rette for en arealbruk som sikrer ønsket konsentrasjon av næringsliv og andre viktige funksjoner nær byens kunnskapsmiljøer
  • Sikre god organisering av samarbeidet innenfor det enkelte innovasjonsdistrikt
  • Sikre helhetlig utvikling av det enkelte innovasjonsdistrikt basert på en samlet og omforent handlingsplan på tvers av sektorer og virksomheter
  • Utnytte innovasjonsdistriktene som innovative byområder og testarenaer for nye løsninger og ny næring

Oslo kommune er pådriver

Byrådsavdelingen vil i denne forbindelse gjerne vite om sekretariatene for de tre innovasjonsdistriktene er underlagt lov/forskrift om offentlige anskaffelser og offentlighetsloven. Kommunen er en pådriver for samarbeidet om innovasjonsdistrikter som også i stor grad bidrar med finansiering av drift og aktivitet, fremgår det av brevet.

Når det gjelder lov/forskrift om offentlige anskaffelser og hvem forskriften gjelder for har byrådsavdelingen gjort seg noen foreløpige tanker. Samarbeidet om innovasjonsdistrikter kan etter deres vurdering anses å være sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere. De er imidlertid usikre på om sekretariatene kan anses å være offentligrettslige organer, dersom det innebærer at alle tre vilkår for dette må være oppfylt.

Hovedfinansieres av Oslo kommune

Fordi Oslo kommune har stått for, og står for hoveddelen av finansieringen, har byrådsavdelingen i denne sammenheng vurdert medlemsforening som et offentligrettslig organ, jf. oppfyllelse av alle de kumulative kriteriene i § 1-2 (2). Samtidig ser de at når flere organisasjoner er med å finansiere arbeidet, og en del private aktører også utgjør større deler av de ulike styrene, oppstår det noe usikkerhet og uklarhet om de samme forskriftene gjelder for medlemsforeningene og innovasjonsdistriktsarbeidet.

I tillegg lurer avdelingen på om det samme gjelder både for medlemsforening og samarbeidsprosjekt. Det forventes at to av innovasjonsdistriktene organiseres som medlemsforeninger, men på nå er disse innovasjonsdistriktene samarbeidsprosjekter.

Bli den første til å kommentere på "Gjelder anskaffelsesreglene for Oslos nyskapning – innovasjonsdistrikter?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.