Hvert innovasjonspartnerskap har i snitt kostet staten 11 millioner

Anbud365: Fødselshjelper til 27 innovative anskaffelser knyttet til regjeringens transportplanLeverandørutviklingsprogrammet (LUP) er innovasjons-pådriver og eies av NHO, KS, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I programmet er det 35 partnere, bl.a. en rekke kommuner og store statlige virksomheter, samt alle fylkeskommunene. LUP hjelper kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter med å gjennomføre innovative anskaffelser og mobiliserer bedrifter og leverandører til å levere bedre løsninger. Ingebjørg Harto er daglig leder i LUP.

Skriv ut artikkelen

I de fem første årene gav staten 320 mill i støtte til gjennomføring av de såkalte innovasjonspartnerskapene. Men fra og med 2022 er disse kranene stengt igjen. 29 slike partnerskap er startet, dvs. med i snitt ca. 11 mill i støtte. Av de 13 som er avsluttet, har 11 endt med kontrakt. Dette fremgår av en evalueringsrapport fra Oslo Economics, der det slås fast at innovasjonspartnerskap er en krevende prosess. Men ordningen har stimulert innovasjonslysten til både leverandørmarkedet og offentlige oppdragsgivere.

Oslo Economics har evaluert ordningen innovasjonspartnerskap, i form av en oppdatert versjon av tilsvarende evaluering fra februar i fjor. Oppdragsgiver er Leverandørutviklingsprogrammet (LUP). I den oppdaterte evalueringen er utvalgte medarbeidere i LUP intervjuet, bakgrunnsdokumenter om innovasjonspartnerskap fra LUP er gjennomgått. Likeledes har Oslo Economics tatt for seg artikler om utviklede løsninger fra LUPs nettside.

29 innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Innovasjonspartnerskap kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme konkurranse. Dermed skiller ordningen seg fra andre former for innovative anskaffelser, ved at det ikke er behov for å lyse ut en ny konkurranse når utviklingsfasen er ferdig.

Det fremgår av rapporten at det siden lanseringen av ordningen i 2017 er blitt initiert 29 innovasjonspartnerskap med støtte fra Innovasjon Norge. Per august 2023 er 13 partnerskap avsluttet, hvorav 11 har ført til kjøp av den utviklede løsningen. Ett har endt uten kjøp, et ble avsluttet underveis i utviklingsløpet. Av de øvrige er 11 prosjekter i ulike faser av utviklingsløpet, fire i konkurransefasen og et har forhandlinger om kjøp i gang.

Positiv effekt

I rundt 40 % av partnerskapene er det kommuner i førersetet. I tillegg til disse er det i overkant av 70 offentlige virksomheter med som følgevirksomheter med kjøpsopsjon, kan man lese i rapporten. Erfaringen med ordningen har hatt en positiv effekt på offentlige virksomheters motivasjon til å gjennomføre innovative anskaffelser. 60% svarer at de er blitt mer motivert til å gjennomføre innovative anskaffelser. Tre av fire oppdragsgivere synes innovasjonspartnerskap er en egnet metode for innovasjon og nesten like mange kan tenke seg å være med på en ny runde i fremtiden.

Rundt 60 leverandører er involvert i utviklingsløpene og de fleste inngår i konsortier som har vunnet fram i konkurransen, opplyses det i rapporten. Leverandørene som har vunnet kontraktene, varierer i størrelse. De minste selskapene har vært gründerbedrifter med 1 til 2 ansatte og de største er internasjonale selskap. LUP har fått mange henvendelser fra leverandører som ønsker å delta på innovasjonspartnerskap og har etterspurt denne typen utlysninger i tiden etter at finansieringen fra Innovasjon Norge falt bort.

320 mill til innovasjonspartnerskap

Oslo Economics skriver at finansieringen av innovasjonspartnerskap fra statens side falt bort i 2022, et kutt som ble opprettholdt i 2023. Innovasjon Norge ga i perioden 2016-2021 finansiell støtte til innovasjonspartnerskap for 320 mill. I forrige evaluering svarte 84% at de ikke ville gjennomført et innovasjonspartnerskap uten finansiering fra Innovasjon Norge. LUPs erfaring er at flere offentlige virksomheter er interessert i å gjennomføre innovasjonspartnerskap, men de er helt avhengig av risikoavlastning i form av ekstern finansiering for at prosjektene skal bli igangsatt. Bortfall av nye midler til innovasjonspartnerskap, har medført mindre oppfølging og rådgivning fra Innovasjon Norge opp mot prosjektleder i det enkelte innovasjonspartnerskap.

Krevende overgang

Overgangen fra utvikling til kjøp har vært krevende. Når prosessen går over til kjøpsbeslutning, endrer rollene seg, og noen erfarer at partene i denne fasen har litt ulike målsetninger, konstaterer Oslo Economics. Dette kan handle om prismodeller, forretningsstrategier, tempo og skala på implementering mv. De første innovasjonspartnerskapene avtalefestet 90 dagers frist for å utløse opsjon. Dette viste seg å være en kort frist og fristen er derfor satt til 180 dager i de nyeste prosessene.

Bli den første til å kommentere på "Hvert innovasjonspartnerskap har i snitt kostet staten 11 millioner"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.